Τοποθέτηση στην Ολομέλεια κατά την κύρωση νόμου σχετικά με την ΄΄Υγειονομική Ταφή των Απορριμμάτων στο νομό Χανίων΄΄

Δευτέρα, 16 Οκτώβριος 2000 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Τα θέματα (προβλήματα) της διαχείρισης και της υγειονομικής ταφής των αστικών απορριμμάτων, για να μην αναφερθώ στα θέματα της διαχείρισης και της υγειονομικής ταφής των στερεών αποβλήτων, των υγρών λυμάτων, των βιομηχανικών λυμάτων, των γεωργικών λυμάτων, είναι τεράστια για τη χώρα μας. Μόνο τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει κάποια βήματα υλοποίησης έργων, που αφορούν αυτές τις περιπτώσεις. Οι ανάγκες και τα προβλήματα τις τελευταίες δεκαετίες, μεγαλώνουν. Μόλις μετά το 1995 δημιουργήθηκαν κάποιοι σύγχρονοι χώροι υγειονομικής ταφής αστικών απορριμμάτων. Το μεγάλο πρόβλημα παραμένει στις κρίσιμες περιοχές. Φθάσαμε στο μεγάλο πρόστιμο από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην περιοχής του Ακρωτηρίου Χανίων. Το πρόβλημα επίσης διαιωνίζεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Δεν έχει λυθεί οριστικά για το λεκανοπέδιο της Αττικής ούτε για την πόλη των Πατρών, αλλά και σε πολλούς άλλους οικισμούς, δηλαδή, σε κρίσιμες περιοχές, όπου τα προβλήματα της εξεύρεσης και της κοινωνικής συναίνεσης για το χώρο εγκατάστασης είναι μεγάλα. Θα αναφερθώ επιγραμματικά στο τι φταίει. Είναι κατ΄ αρχήν η ανεξέλεγκτη απόρριψη των αστικών απορριμμάτων. Αυτό γιατί οι μηχανισμοί ελέγχου στη χώρα μας είναι ελάχιστοι. Τα κλιμάκια που είχαν προβλεφθεί για την προστασία του περιβάλλοντος στις νομαρχίες και τώρα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση με το νόμο για το περιβάλλον τον 1650/86, στις περισσότερες νομαρχίες δεν λειτουργούν. Σε κάποιες νομαρχίες υπολειτουργούν χωρίς μέσα, χωρίς το κατάλληλο προσωπικό. Δεν έχουν τη δυνατότητα να συστηματοποιήσουν αυτούς τους ελέγχους και να δημιουργήσουν εμπιστοσύνη στους πολίτες πως ό,τι προγραμματίζεται με τη σύγχρονη τεχνολογία μπορεί να επιβληθεί και εφαρμοστεί από το κράτος. Υπάρχει ακόμη έλλειψη περιβαλλοντικής παιδείας, εκπαίδευσης σε αυτά τα θέματα. Το βασικότερο πρόβλημα είναι αυτό της αποδοχής από τους τοπικούς φορείς και της κοινωνικής συναίνεσης για το χώρο δημιουργίας ενός σύγχρονου ΧΥΤΑ. Το πρόβλημα είναι πολύπλοκο και τα αίτια πολλά. Ανέφερα πριν την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών προς το κράτος ότι δηλαδή το κράτος μπορεί να υλοποιήσει ένα τέτοιο σύγχρονο έργο, ότι θα μπορέσει να δώσει μια άρτια τεχνικά λύση, περιβαλλοντικά ελεγχόμενη εγκατάσταση και λειτουργία και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα απομάκρυνσης και αποκατάστασης της χωματερής σε ένα κανονικό χρόνο ζωής των ΧΥΤΑ. Τελικά η λογική του αντισταθμιστικού οφέλους, η οποία νομίζαμε ότι θα λύσει το πρόβλημα δεν φαίνεται να επηρεάζει τους κατοίκους, να επηρεάζει την κοινωνική αποδοχή και συναίνεση. Αυτά που θα επηρεάσουν τους πολίτες, είναι τα δείγματα σωστής διαχείρισης σωστών χώρων υγειονομικής ταφής, σωστού ελέγχου, διαρκούς ελέγχου της λειτουργίας. Ενδεχομένως αυτά να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια άλλη αντίληψη στους πολίτες, ώστε να λυθεί αυτό το μεγάλο πρόβλημα. Πρέπει να δούμε τη στελέχωση των υπηρεσιών τοπικά, για τον έλεγχο και για μια συγκροτημένη και εξειδικευμένη δράση και λειτουργία στελεχών της διοίκησης για να μπορούν να προετοιμάζουν και να τεκμηριώνουν λύσεις για τέτοια έργα, δηλαδή να προετοιμάζουν τους δήμους και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για τέτοια έργα, ώστε να είναι εύκολη η κοινωνική αποδοχή των έργων αυτών. Για το συγκεκριμένο θέμα του ΧΥΤΑ των Χανίων, είναι ντροπή για την Ελλάδα η καταδίκη από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και πολύ μεγάλο το πρόστιμο. Έλειψαν επί σειρά ετών αυτά που προανέφερα. Έτσι αυτή τη στιγμή αναγκαζόμαστε να επιβάλουμε –εμείς θα ψηφίσουμε αυτήν την πράξη νομοθετικού περιεχομένου την εγκατάσταση σε αυτό το χώρο του ΧΥΤΑ των Χανίων. Η λύση που προτείνεται από το άρθρο 1 και τα τεχνικά στοιχεία αυτής που ενσωματώνονται στο παράρτημα 1 μας βρίσκουν σύμφωνους. Πραγματικά το ότι προηγείται η συμπίεση και η κομποστοποίηση των απορριμμάτων και μετά οδηγούνται σε ένα σύγχρονο χώρο υγειονομικής ταφής είναι μια πάρα πολύ σωστή λύση. Τα τεχνικά στοιχεία δηλαδή της οριστικής λύσης είναι πάρα πολύ καλά και απομένουν να υπάρξουν στη συνέχεια τα μέτρα για τη σωστή λειτουργία του σύγχρονου αυτού ΧΥΤΑ όπως και το θέμα της αποκατάστασή τους, το οποίο σωστά και αυτό περιλαμβάνεται στο άρθρο 1 και εξασφαλίζονται οι πόροι για τη μελλοντική αποκατάσταση αυτού του σύγχρονου ΧΥΤΑ. Όμως το πρόβλημα υπάρχει στο άρθρο 2, υπάρχει δηλαδή στην ενδιάμεση λύση, στην προσωρινή λύση της διετούς λειτουργίας, από τη δαμόκλειο σπάθη του προστίμου, που αναγκαζόμαστε να την αποδεχθούμε –και θα την αποδεχθούμε και εμείς- ώστε να μπορέσει στα δύο αυτά χρόνια, που θα χρειαστεί να προετοιμαστεί η μελέτη και το έργο της οριστικής εγκατάστασης και να λυθεί προσωρινά αυτό το θέμα. Η λύση, όπως είπαν και οι άλλου συνάδελφοι, έχει πάρα πολλά προβλήματα. Μεγάλο πρόβλημα ενδεχομένως δεν υπάρχει κατά τη συμπίεση των απορριμμάτων των υγρών λυμάτων, που θα δημιουργηθούν και της απαγωγής τους από το βιολογικό καθαρισμό ίσως είναι μια λύση για την προσωρινή συμπίεση. Όμως, το θέμα της αποθήκευσης είναι ένα πρόβλημα. Έτσι όπως τεχνικά παρουσιάζεται στο παράρτημα 2 και στο παράρτημα 3 η λύση δεν φαίνεται να εξασφαλίζει τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στα παραρτήματα, που προανέφερα και τα οποία αποτελούν και σώμα των αποφάσεων, που πήραν τα όργανα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης. Θέλω να πιστεύω ότι για το θέμα της αποθήκευσης μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη λύση, δηλαδή, οι τεχνικοί μπορούν να βελτιώσουν αυτήν τη λύση, ούτως ώστε να μην κινδυνεύει να απορριφθεί γενικά σαν λύση μετά και από την προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και έτσι να έχουμε μια πλήρη ανατροπή της όλης ιστορίας. Θα ξεκινήσει ένας φαύλος κύκλος μέχρι να τακτοποιηθεί αυτή η κατάσταση. Νομίζω ότι αν διατεθούν περισσότερα χρήματα στο εξάμηνο αυτό, στο οποίο δίνεται περιθώριο για να αρχίσει η λειτουργία της προσωρινής λύσης μπορεί να βελτιωθεί η λύση αυτής της προσωρινής εγκατάστασης ώστε να πετύχουμε ό,τι το δυνατόν καλύτερο. Εκείνο όμως το οποίο θα πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η απρόσκοπτη ροή των πιστώσεων, για να πραγματοποιηθεί σε δύο χρόνια –το βλέπω λίγο δύσκολο- το έργο της οριστικής λύσης. Αυτό το έργο το οποίο είναι σύνθετο, το οποίο έχει δύο τρία επίπεδα απαιτεί και μια οριστική μελέτη σωστή, απαιτεί επιλογή αναδόχου, ο οποίος θα εκτελέσει σωστά και με ευαισθησία, θα έλεγα, το έργο αυτό. Απαιτεί στη συνέχεια άρτια τεχνική επίβλεψη, μια τέτοια επίβλεψη, που θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να προτείνει άμεσες διορθωτικές λύσεις και τροποποιήσεις, ούτως ώστε να μην έχουμε περαιτέρω καθυστερήσεις. Το θέμα της τεχνικής επίβλεψης του έργου θα πρέπει να το δείτε ειδικότερα και να μην το αφήσετε στις συνήθεις διαδικασίες, διότι δεν πιστεύω ότι στο Νομό Χανίων θα υπάρξει όλο αυτό το προσωπικό το εξειδικευμένο που θα χρειαστεί για να υλοποιήσει με σωστό τρόπο αυτό το έργο. Παράλληλα με την πρόσθετη επιτροπή, που σας προτείνω θα πρέπει πράγματι να δείτε τη σύνθεση της επιτροπής κοινωνικού ελέγχου ή του φορέα υλοποίησης, η οποία θα πρέπει σε καθημερινή βάση να κάνει τον πλήρη έλεγχο για να προχωρήσει το έργο και να πειστούν οι πολίτες ότι τελικά τα έργα αυτά της σύγχρονης υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων μπορούν να λειτουργήσουν και να προστατεύσουν τους πολίτες, μπορούν με το σωστό τρόπο κατασκευής τους να αποφευχθούν οι επιπτώσεις, που πράγματι θα έχει για την περιοχή η εγκατάσταση του σύγχρονου αυτού ΧΥΤΑ. Τα αντισταθμιστικά οφέλη δεν είναι η λύση του προβλήματος, βοηθούν και αυτά. Η λύση του προβλήματος είναι μια συνεπής εγκατάσταση, μια σωστή λειτουργία και μέσα σε ένα ορατό χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ απομάκρυνση και αποκατάστασή του. Θα ήθελα τέλος με την ευκαιρία αυτή να επανεξετάσετε πάλι και να επανεξετάσουμε όλοι μαζί τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε τελικά για τους υπόλοιπους χώρους υγειονομικής ταφής τον τρόπο με τον οποίο θα επιτύχουμε την κοινωνική συναίνεση, θα επιτύχουμε δηλαδή τη λύση στο να προχωρήσουμε στη δημιουργία των έργων αυτών. Το να εφαρμόσουμε και στις άλλες περιπτώσεις το ίδιο, το οποίο εφαρμόζουμε εδώ δεν είναι ό,τι καλύτερο για τη χώρα μας. Με την επιβολή και με την κύρωση νόμων στη Βουλή, δεν προστατεύεται το περιβάλλον. Το περιβάλλον προστατεύεται με τους τακτικούς ελέγχους,, με το εξειδικευμένο προσωπικό, στα τοπικά όργανα, προστατεύεται μέσα από μια σειρά αποκατάστασης παλαιών χωματερών, οι οποίες παραμένουν και δημιουργούν πράγματι αρνητική εικόνα, προστατεύεται τελικά μέσα από ένα ολοκληρωμένο σύστημα που πιστεύω, κύριε Υπουργέ, ότι εσείς το έχετε από χρόνια ενστερνιστεί, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί, χρειάζονται πόροι και προσπάθεια αυτό το ολοκληρωμένο σύστημα για τη διαχείριση των θεμάτων του περιβάλλοντος να περάσει σε όλη τη χώρα μας. Ευχαριστώ.