Home Ομιλίες Τοποθέτηση της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη επί της αρχής στην Ολομέλεια στο Σ/Ν ΄΄ Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, έργα Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις΄΄

Τοποθέτηση της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη επί της αρχής στην Ολομέλεια στο Σ/Ν ΄΄ Θέματα Ολυμπιακής Φιλοξενίας, έργα Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις΄΄

E-mail Εκτύπωση PDF
Οι συνθήκες και το περιβάλλον για την Ολυμπιάδα του 2004 έχουν αλλάξει διεθνώς μετά το τρομοκρατικό χτύπημα κατά των ΗΠΑ. Επιβάλλεται η Κυβέρνηση να επεξεργαστεί άμεσα το νέο πλαίσιο διαφύλαξης της Ολυμπιάδας 2004, με τη βοήθεια και της Εθνικής Επιτροπής ΟΑ/2004, η οποία πρέπει να συνεδριάσει άμεσα με διευρυμένη συμμετοχή, όπως του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, των αρχηγών των κομμάτων. Επιτακτική είναι η ανάγκη: -Να αποσταλεί παντού το μήνυμα της διαφύλαξης της Ολυμπιάδας, ως προς το πνεύμα της, το περιεχόμενο και τις αρχές που έχει βάλει η χώρα μας. -Να ενισχυθεί ο ρόλος της Ολυμπιακής Εκεχειρίας μέσα στο νέο σκηνικό της απειλής της ειρήνης τόσο από την τρομοκρατία, όσο και από τα γενικευμένα αντίποινα. -Να αναδειχθεί ο ρόλος της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας απέναντι στο ενδεχόμενο μιας «Σύγκρουσης των Πολιτισμών». Για όλα αυτά η κυβέρνηση πρέπει να επιδιώξει μια αναβαθμισμένη σχέση με τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή, σχέση που να μην περιορίζεται μόνο ,σε ελέγχους έργων και χρονοδιαγραμμάτων, αλλά να καλύψει τις πρόσθετες ανάγκες για τη διεθνή διαφύλαξη της Ολυμπιάδας όπως και το ενδεχόμενο της οικονομικής αποτυχίας της αν η σημερινή αβεβαιότητα επεκταθεί χρονικά μέχρι το 2004. Μέχρι τώρα ο σχεδιασμός της προετοιμασίας αφορούσε μια επιτυχημένη αθλητικά, και πολύ περισσότερο πολιτιστικά, όσο και οικονομικά για της χώρα μας Ολυμπιάδα. Επιβάλλεται επανεκτίμηση τόσο των μεγεθών όσο και επαναβεβαίωση των οικονομικών παραμέτρων . Σ’ αυτό το νέο σύνθετο περιβάλλον, η χώρα μας δεν πρέπει να απολέσει αλλά αντίθετα να αναδείξει το κυρίαρχο πλεονέκτημά της, που είναι η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων σε μια χώρα, την Ελλάδα, κοιτίδα των Ολυμπιακών Αγώνων, του πολιτισμού και της φιλοξενίας όπως και το βαθύ αντιπολεμικό μήνυμα που είχαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στην κοιτίδα τους. Επί του νομοσχεδίου Είναι το 5ο κατά σειρά νομοσχέδιο, το οποίο εισάγει πολύ σημαντικές ρυθμίσεις, έρχεται όμως 5 χρόνια από την ανάληψη των αγώνων και μόλις τρία χρόνια από τη διοργάνωση τους. Είναι γεγονός ότι με το πολυνομοσχέδιο αυτό που κατατίθεται από το Υπ. Πολιτισμού, το ΥΠΕΧΩΔΕ όσον αφορά πολύ σημαντικά Χωροταξίας και Περιβάλλοντος υποκαθίσταται από το Υπ. Πολιτισμού. Γενικά με έμμεσο τρόπο το Ν/σ δημιουργεί μια δεύτερη και ειδική Διοικητική Δομή, ένα ειδικό «Ολυμπιακό κράτος» αφού καταργεί ή εξαιρεί ή τροποποιεί πολλές από τις υπάρχουσες διαδικασίες, υπηρεσίες και διατάξεις και συγκροτεί στη θέση τους τελικά ένα Ολυμπιακό Υπουργείο που δεν το κατονομάζει. Έτσι μέχρι την περίοδο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων 2004, φαίνεται ότι το Υπ. Πολιτισμού ανέλαβε να εισηγείται για να χωροθετεί, να ρυθμίζει πολεοδομικά και να «προστατεύει» (εντός εισαγωγικών) το πολιτιστικό και φυσικό μας περιβάλλον με μια σειρά χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων και διατάξεων, που τροποποιούν ή καταργούν βασικές αρχές της κείμενης νομοθεσίας, των εν ισχύ Γεν. Πολ. Σχεδίων και του Ρυθμιστικού Αθήνας. Δίδεται έτσι προκλητικά το προβάδισμα στις τελευταίας στιγμής ανάγκες για την κάλυψη των μεγάλων ελλειμμάτων της προετοιμασίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, έναντι είτε της τήρησης του υπάρχοντος χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, είτε μιας συγκροτημένης υπεύθυνα και με σεβασμό προς το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον αναθεώρησης του ρυθμιστικού σχεδίου προκειμένου να συμπεριληφθούν μετά από μελέτη και τήρηση των διαδικασιών και οι ανάγκες των εγκαταστάσεων των Ολυμπιακών Αγώνων. Το 1998, αν θυμάμαι καλά, ανατέθηκε μια τέτοια μελέτη αναθεώρησης του Ρυθμιστικού αλλά ουδέποτε προχώρησε, αφού τα πράγματα συνεχώς αλλάζουν. Έχει πολιτικές ευθύνες γι΄αυτό η κυβέρνηση γιατί άφησε το χρόνο να χαθεί και δεν προετοίμασε τις αντίστοιχες δομές που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση αυτού του γιγαντιαίου για τα μεγέθη της Ελλάδας εγχειρήματος. Εμείς ανεξάρτητα από τη θέση και τις επιφυλάξεις που διατυπώσαμε ως κόμμα σχετικά με τη σκοπιμότητα της ανάληψης των ΟΑ/2004 από τη χώρα μας θεωρούμε ότι μετά την ανάληψη και με τη σοβαρότητα που έχει το εγχείρημα υπήρχε η δυνατότητα μέσα από μια συγκροτημένη διαδικασία με τα αρμόδια όργανα και φορείς να διατυπωθούν και προωθηθούν λύσεις και οι απαραίτητες τροποποιήσεις, ώστε τα έργα που θα πραγματοποιηθούν να συμβάλλουν σε μια θετική κατεύθυνση για τη λειτουργία και την ποιότητα ζωής στο σύνολο του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Αθήνας δηλαδή σε μια αναδιοργάνωση της πόλης και της περιοχής της φιλικής προς τη φύση και τους κατοίκους της. Δυστυχώς όμως όχι μόνο οι προτάσεις του Φακέλου Υποψηφιότητας αλλά πολύ περισσότερο αυτές που παρουσιάζονται σήμερα με τον παρόν ν/σ όχι μόνο δεν ανταποκρίνονται στους προβληματισμούς όλων μας για τη βιώσιμη ανάπτυξη (ή στα οράματα για την «Αθήνα») όπως και την αποκεντρωμένη ουσιαστικά λειτουργία του κράτους αλλά είναι σε μεγάλο βαθμό έξω από τους άξονες των υφιστάμενων πολεοδομικών σχεδιασμών (ενώ έπρεπε να εντάσσονται σε αυτούς) και βεβαίως είναι εκτός της αέναης προσπάθειας πολλών ετών της χώρας μας για μια Χωροταξική υπέρ της Περιφέρειας ανασυγκρότηση. Η μη έγκαιρη και συστηματική τεκμηρίωση των επιλογών χωροθέτησης των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων και η συνεχιζόμενη ρευστότητα στις με Υπ. Αποφάσεις Πολεοδομικές κ.α. ρυθμίσεις (εκτός των πλαισίων των υφιστάμενων) μπορεί τελικά να δημιουργήσουν μη αναστρέψιμη κατάσταση. Για μας οι κύριοι άξονες του σχεδιασμού έπρεπε να είναι: -Η ενίσχυση της μεγαλύτερης δυνατής αποκέντρωσης των (εκτός Ν. Αττικής) εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων των ΟΑ/2004, με προτεραιότητα την υποβαθμισμένη και φτωχή σε ανάλογους χώρους νοτιοδυτική Αθήνα. -Η αναθεώρηση της λύσεως των «λυομένων εγκαταστάσεων» και η ελαχιστοποίηση της εφαρμογής τους, ενώ με το παρόν Ν/σ γενικεύεται σε όλη την Αττική. -Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και συνεκτικού πλέγματος Μέσων σταθερής τροχιάς και οδικών αξόνων που θα λειτουργήσει αποτελεσματικά στη διάρκεια των αγώνων, αλλά και την επόμενη μέρα. Αντί αυτών όμως Σήμερα με το πρόσχημα της Ολυμπιακής Φιλοξενίας και της καλύτερης τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά και τη δαμόκλειο σπάθη των καθυστερήσεων το Αθηνοκεντρικό μοντέλο (και μάλιστα μέσω του Υπ.Πολιτισμού) ενισχύεται όχι μόνο με επιπλέον θεσμικά εργαλεία, αλλά και με χωροταξικά, δηλαδή με συγκεκριμένες ρυθμίσεις και παροχές πολεοδομικού και έργων υποδομής χαρακτήρα προς την αντίθετη κατεύθυνση. Όσον αφορά βέβαια τον Εθνικό Χωροταξικό σχεδιασμό και τους άξονες της ισόρροπης, αειφόρου και Περιφερειακής ανάπτυξης το Νομοσχέδιο είναι τόσο προκλητικό που επιβεβαιώνεται για μια ακόμα φορά ότι το μεγάλο πακέτο των πόρων του Γ΄ ΚΠΣ αλλά και το ενδιαφέρον της κυβέρνησής θα εξαντληθεί στο Λεκανοπέδιο Αττικής γιατί εκεί υπάρχουν: -Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα -Διευκολύνεται η ιδιωτική πρωτοβουλία -Διευκολύνεται το αναποτελεσματικό κράτος να απορροφήσει τους κοινοτικούς πόρους χωρίς κοινωνικό έλεγχο και διαφάνεια -Διευκολύνονται οι συναλλαγές για τη συγχρηματοδότηση των έργων. Μόνο που τα έργα αυτά είναι τα ανταποδοτικά φιλέτα της Αττικής και όχι τα έργα Υποδομής και Ανάπτυξης της Περιφέρειας. -Καταφέρατε στο μέγιστο βαθμό αυτή τη φορά την ανταγωνιστικότητα της αγοράς να τη μετατρέψετε σε ανταγωνιστικότητα των οικονομικών συμφερόντων του κέντρου με την ανίσχυρη σε Διοικητικούς και Αυτοδιοικητικούς θεσμούς και μηχανισμούς και εν τέλει δυνατότητα απορρόφησης πόρων, Περιφέρεια. Συνοπτικά στη φιλοσοφία των άρθρων του Νομοσχεδίου: - Έρχεστε στο άρθρο 1, να αυξήσετε σε πολλές περιοχές το μέγιστο ποσοστό κάλυψης και να προσθέσετε ότι με τα προεδρικά διατάγματα μπορεί να τροποποιούνται εγκεκριμένα ρυμοτομικά σχέδια και πολεοδομικές μελέτες κατά παρέκκλιση του ν.δ. 17.7/16-18-23 για τις ανάγκες των ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Και τούτο θα αποτελέσει στη συνέχεια ένα εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως.  Με το άρθρο 2 και με το πρόσχημα της προσωρινής παραχώρησης της χρήσης ακινήτων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για τις ανάγκες των Ολυμπιακών αγώνων, αλλάζουν οι χρήσεις των ακινήτων και το σημαντικότερο οι χρήσεις γης και οι συντελεστές δόμησης των περιοχών που βρίσκονται τα ακίνητα αυτά ή οι χώροι του δημοσίου. Είναι σε όλους όμως γνωστό ότι ουδέν μονιμότερο του προσωρινού ακόμη και για τις παράγκες και τα λυόμενα, πόσο μάλλον όταν για τις περιοχές αυτές για τις οποίες θα υπάρξει ενδιαφέρον και πίεση από ισχυρά οικονομικά συμφέροντα για εξαγορά και εκμετάλλευση. Όλοι οι επιχειρηματικοί όμιλοι τώρα στρέφουν την δραστηριότητά τους,. Μετά το δύσκολο περιβάλλον του ΧΑΑ στο περίφημο real estate ( αλήθεια πόσες θέσεις εργασίας μπορεί να δώσει αυτό!!!) και έτσι η δομημένη έστω και με προσωρινές εγκαταστάσεις δημόσια γη θα μεταβιβαστεί καλύτερα! Ειδικότερα με Υπουργικές αποφάσεις και γνώμη μόνο του Κεντρικού ΣΧΟΠ (ή καλύτερα εκ των υστέρων επικύρωση) καθορίζονται οι γενικοί και οι ειδικοί όροι δόμησης, περιορισμοί και ειδικότερες χρήσεις γης…και επιπλέον με τις αποφάσεις αυτές εγκρίνεται για τις περιπτώσεις: του Στρατοπέδου Παπαστάθη (Δ.Αχαρνών), του Δήμου Αμαρουσίου ακόμη και σε εκτάσεις των ιδιωτών του Δήμου και του ΟΤΕ στο Δ.Παλλήνης και το ρυμοτομικό τους σχέδιο, με υπερβάσεις βέβαια ως προς το μέγιστο συντελεστή δόμησης και τα ποσοστά κάλυψης. Οι κάτοικοι του Αμαρουσίου και των άλλων περιοχών πολύ δικαιολογημένα διαφωνούν και διατυπώνουν τεκμηριωμένα τα επιχειρήματα τους σε υπομνήματα. Στο ίδιο άρθρο με τη παρ. 2ε δίδεται η δυνατότητα να καταργείται κάθε αντίθετη ή διαφορετική προς τις παραπάνω ρύθμιση ή διάταξη των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων Ζωνών Οικιστικού ελέγχου, Σχεδίων Πόλεων και Μελετών, Σχεδίων χρήσεων γης κλπ. Γιατί βέβαια δεν μπορείτε πλέον κα κάνετε αλλιώς λόγου χρόνου, αλλά φοβάμαι και λόγω πολιτικής. Ένα σύγχρονα όμως συγκροτημένο και δημοκρατικό κράτος ρυθμίζει τα παραπάνω έγκαιρα με όλα τα θεσμικά του εργαλεία και όχι με βεβιασμένες υπουργικές αποφάσεις. Στο ίδιο άρθρο 2 παρ. 3β καθορίζονται με λεπτομέρειες και κατοχυρώνεται η πλήρης δυνατότητα τοποθέτησης προσωρινών κατασκευών, λυομένων και βασικών δικτύων με δήθεν ήπιες αντιστρεπτές μεθόδους κατασκευής. Χωρίς καμιά άδεια παρά μόνο με μια έγκριση εργασιών. Και σαν να μην έφθαναν αυτές οι περιοχές το μέτρο επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές του Ν. Αττικής. Ούτε σε έκτακτη ανάγκη να είχε βρεθεί το κράτος από σεισμούς ή βομβαρδισμούς. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι δεν θεσμοθετείται με σαφήνεια ότι αυτές οι εγκαταστάσεις θ΄ αποσυρθούν μετά έξη μήνες. Πρέπει να αναφέρεται σε ρητή διάταξη και αυτού του Νομοσχεδίου η απόσυρσή τους και όχι να παραπέμπεται στην αναγραφή της στην εγκριτική απόφαση εργασιών της Υπηρεσίας. Συνοψίζοντας για το άρθρο 2 και τις ρυθμίσεις του για την ολυμπιακή φιλοξενία των εκπροσώπων των ΜΜΕ θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι στην Ολυμπιάδα του Σίδνευ εξασφαλίσθηκαν εγκαταστάσεις για τη φιλοξενία λιγότερο από 10.000 δημοσιογράφων. Εδώ από ό,τι φαίνεται θα χαλάσουμε τον κόσμο για να φιλοξενήσουμε τελικά ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό για τις δυνατότητες της χώρας μας, δηλ. 21.000 που φημολογείται. Ως προς τι αυτή η δέσμευση και πώς θα τα βγάλουμε πέρα; Τώρα μάλιστα που οι συνθήκες είναι πολύ πιο δυσμενείς; Για τις εγκαταστάσεις διανομής ρεύματος του άρθρο 3 φοβούμεθα ότι η μεγάλη καθυστέρηση στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ηλεκτροδότησης και η βεβιασμένη πλέον διαδικασία εκπόνησης των οριστικών περιβαλλοντικών μελετών και κατά πολύ περισσότερο το επείγον της κατασκευής θα οδηγήσουν σε σημαντικές παραλείψεις έργων και μέτρων για την πρόληψη και μείωση οιονδήποτε επιπτώσεων στο ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον. Διευκολύνεται η ΔΕΗ για έργα που χρονίζουν, ή οι νέες ιδιωτικές επιχειρήσεις στα θέματα της ενέργειας; Όσον αφορά τη χωροθέτηση των οδικών αξόνων στο άρθρο 4, πρόκειται για οδικούς άξονες, που πριν από πολλά χρόνια είχαν ενταχθεί στο σχεδιασμό των εν λόγω περιοχών. Πώς διασφαλίζεται σήμερα ότι θα επιταχυνθούν οι μελέτες και οι δημοπρατήσεις και θα εξευρεθούν όλοι οι απαραίτητοι πόροι για την ολοκλήρωση των έργων μέχρι το 2004; Επί πλέον πρέπει να επισημάνουμε ότι σημαντικοί άξονες για την εξυπηρέτηση των ΟΑ/2004 μετά τις πολλαπλές αλλαγές μέχρι τελευταία στιγμή στις χωροθετήσεις των εγκαταστάσεων και το εν γένει χάος που επικρατεί σήμερα, φαίνεται να μην εξυπηρετούν την κατάσταση. Έχουν πρόσφατα όλα αυτά ελεγχθεί πόσο επικαιροποιημένος είναι ο σχεδιασμός τους ή ανά πάσα στιγμή βεβιασμένες Υπ. Αποφάσεις θα διορθώνουν την κατάσταση; Η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων/ΟΕ 2004 (ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004) μπορεί να αποδώσει σημαντικά αν στελεχωθεί με ικανό αριθμό έμπειρου προσωπικού (που πρέπει σημειωτέον να επιλεγεί με αξιοκρατικά κριτήρια) σε καμιά όμως περίπτωση δεν συμφωνούμε με υπουργικές αποφάσεις ν΄ αλλάξουν επί το έλλατον οι προϋποθέσεις, οι απαραίτητες μελέτες και τα δικαιολογητικά που ισχύουν σήμερα για τα λοιπά έργα της χώρας. Οργανωμένη με επάρκεια και αξιόπιστη Υπηρεσία του Δημόσιου η ΕΥΔΕ/ΟΕ 2004 πρέπει να είναι σε θέση να αποδίδει άμεσα με όλα τα μέσα στο ίδιο πλαίσιο και καθεστώς διαδικασιών και ελέγχων, τόσο για την έκδοση οικοδομικών αδειών τόσο και για τις μελέτες και τη κατασκευή των έργων. Το ίδιο ισχύει και για τις λοιπές εμπλεκόμενες υπηρεσίες όπως π.χ. για τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Όσον αφορά την αυστηρότητα στην απόδοση ευθυνών τόσο προς τους αρμόδιους οργανισμούς έργων των Ο.Α. 2004 όσο και τους αναδόχους που τυχόν θα κηρυχθούν έκπτωτοι θα συμφωνήσουμε. Αν και όταν ένα έργο και μάλιστα με την προχειρότητα, που διαφαίνεται λόγω των μεγάλων καθυστερήσεων, φθάσει στη φάση της έκπτωσης του αναδόχου δύσκολα τα πράγματα διορθώνονται και κυρίως κερδίζεται ο χαμένος χρόνος. Η πράξη απέδειξε ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα η εκτέλεση του έργου και παρά τις ποινές πολλά θέματα δεν είναι αναστρέψιμα. Πολύ περισσότερο που σήμερα έχει προηγηθεί ο Νόμος συγχώνευσης των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που καθόρισε τον αριθμό τεμαχίων της πίττας των έργων αυτών. Οι λίγοι μεγάλοι όμιλοι και ο εξαιρετικά σύντομος χρόνος προετοιμασίας και εκτέλεσης των έργων έχουν δημιουργήσει πλήρη ομηρία στην Κυβέρνησή σας και δυστυχώς στη χώρα. (Δυστυχώς, οι καθυστερήσεις μέχρι σήμερα είναι μεγάλες και οι επιπτώσεις στην έγκαιρη και ποιοτική εκτέλεση των έργων αναπόφευκτες.) Τελικά οι ευθύνες και τρόπον τινά οι ποινές πρέπει να αποδοθούν στα αρμόδια όργανα και στελέχη της κυβέρνησης. Αν μη τι άλλο αναλάβατε έστω τελευταία στιγμή τις ευθύνες και μη τις μεταθέτετε με ανεφάρμοστες ως επί το πλείστον καταστάσεις ή ρυθμίσεις σε τρίτους, που ήδη τους έχετε κάνει πανίσχυρους. Στο άρθρο 7 για την αναβάθμιση της αισθητικής και της εικόνα της Αθήνας είμαστε επιφυλακτικοί για το πώς θα συμβιώσουν δύο ακριβώς αντίθετες κινήσεις σας. Η μία αφορά την επιβολή ειδικών όρων και περιορισμών στη δόμηση, τη μορφολογία και αισθητική των κτιρίων και των ακαλύπτων χώρων και η άλλη μέσω των Υπουργικών αποφάσεων επιτρέπει να γίνονται επεμβάσεις και ρυθμίσεις πολεοδομικού χαρακτήρα που θα κατισχύουν κάθε άλλης αντίθετης ή διαφορετικής ρύθμισης Γεν. Πολ. Σχεδίων, ΖΟΕ σχεδίων πόλεων και μελετών ακόμη και σχεδίων χρήσεων γης. Είναι γεγονός ότι ο Οργανισμός Ρυθμιστικού της Αθήνας, δεν λειτούργησε ποτέ ως θεσμός και όργανο αλλά πάντα καλείται εκ των υστέρων να επιβεβαιώσει αποφάσεις που ελήφθησαν χωρίς την συμμετοχή των αρμοδίων οργάνων της πολιτείας στα θέματα του χωροταξικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Το ίδιο θα κληθεί να κάνει και τώρα. Τόσο δύσκολο ήταν όλες αυτές οι ρυθμίσεις και επεμβάσεις της τελευταίας στιγμής, να γίνουν κανονικά με βάση το φάκελο Υποψηφιότητας των ΟΑ, αλλά και τις αλλαγές που οι ανάγκες επέβαλαν και να οδηγήσουν σε μια οργανωμένη, σε κατάλληλο χρόνο αναθεώρηση του Ρυθμιστικού της Αθήνας με τη συμμετοχή των αρμόδιων οργάνων και υπηρεσιών; Επίσης ιδιαίτερα επιφυλακτικοί έως αρνητικού είμαστε με την ίδια διαδικασία του κατεπείγοντος που πάτε να εφαρμόσετε για πολεοδομικές κ.α. παρεμβάσεις και για τις άλλες περιοχές της χώρας και ιδιαίτερα για τις παραλιακές ζώνες και τις ακτές, ζώνες ενοποίησης πράσινου κ.λπ. Διαβλέπουμε εδώ ότι με το πρόσχημα των Ο.Α. προετοιμάζετε όλες τις φυσικού κάλλους και τουριστικού ενδιαφέροντος περιοχές της χώρας να έχουν την ίδια τύχη για άμεσο ξεπούλημα που ετοιμάζει σήμερα για τις ακτές της Αττικής η Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε. του Υπουργείου Ανάπτυξης. Σε όλη αυτή άναρχη κατ΄ εμάς διαδικασία της τελευταίας στιγμής, βρίσκουμε θετική τουλάχιστον τη σύσταση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (Ε.Υ.ΕΠ.) Είναι γεγονός ότι ο ν.1650/΄86 για το περιβάλλον ήταν ένα πολύ καλό πλαισίου νόμου και παρέμεινε δυστυχώς έτσι ως πλαίσιο γιατί λόγω μη έκδοσης των Πρ. Δ/των, σημαντικές διατάξεις του και ειδικότερα αυτές που αφορούν τη διαδικασία, τα ’όργανα και τις ποινές για τον έλεγχο του περιβάλλοντος δεν ενεργοποιήθηκαν π.χ. τα κλιμάκια ελέγχου περιβάλλοντος στη Νομαρχία (τώρα στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση) ελάχιστα οργανώθηκαν και στελεχώθηκαν για να αποδώσουν έργο. Αυτό σαν συνδυασμό με τη πολυδιάσταση σε διάφορους φορείς της άσκησης του έλέγχου στο περιβάλλον (και όχι μέσω του ΥΠΕΧΩΔΕ που ο ν.1650/86 όριζε) δημιούργησε μια χαώδη κατάσταση και δεν έφερε κανένα αποτέλεσμα στα θέματα των περιβαλλοντικών μελετών και απαιτήσεων των ελέγχων και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων Είμαστε λοιπόν θετικοί με τη σύσταση της ΕΥΕΠ αρκεί να μην παραμείνει μια ακόμη ανενεργός κεντρική Υπηρεσία αλλά να βρει το οργανωτικό και λειτουργικό σχήμα, τα μέσα και το προσωπικό για να συνδεθεί με τα αντίστοιχα κλιμάκια ελέγχου της Νομαρχιακής κυρίως και Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης και τις Υπηρεσίες Περιβάλλοντος της Περιφέρειας . Ανησυχούμε όμως αν θα επιτύχει τα παραπάνω, για δύο κυρίως λόγους: 1) Γιατί δεν αποσαφηνίζεται ποιοι ήταν οι λόγοι που οδήγησαν σε αποτυχία το ειδικό Σώμα Ελεγκτών Περιβάλλοντος. 2) Η επέκταση των αρμοδιοτήτων της ΕΥΕΠ στα δημόσια έργα μπορεί να ταυτίσει τον ελεγχόμενο με τον ελέγχοντα. Όσον αφορά για τις ρυθμίσεις των θεμάτων λατομείων εκτός Ν. Αττικής και το οξύμωρο σχήμα στον ίδιο τίτλο του άρθρου 9 να έχετε την ΕΥΕΠ και στη συνέχεια τις διευκολύνσεις για τα λατομεία, είμαστε αντίθετοι. Η Κυβέρνηση εκμεταλλευόμενη για μια ακόμη φορά την αναθεώρηση του άρθρου 24 του Συντάγματος, με τον ορισμό των έργων ως εθνικής σημασίας, αφήνει ανοιχτούς τους δρόμους για παρεμβάσεις σε δάση και δασικές περιοχές. Πρέπει να επισημάνουμε ότι: Η από το 1984 νομοθεσία για τη λειτουργία και απομάκρυνση των λατομείων από κατοικημένες περιοχές δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη μέχρι σήμερα και συνεχώς καταστρατηγούνται οι διατάξεις του ν. 1428/84 κ.α. Χαρακτηριστικό παράδειγμα από την περιοχή μου τα λατομεία Ασβεστοχωρίου στο Ν. Θεσσαλονίκης. Εξαιρείται λοιπόν το Νομό Αττικής αλλά με τη διάταξη αυτή θα συσσωρεύσετε πολλαπλά προβλήματα σε άλλες κατοικημένες περιοχές, όταν ήδη σε αυτές δεν έχει εφαρμοστεί τίποτα από την κείμενη νομοθεσία. Για τα θέματα των χώρων στάθμευσης (άρθρο 10) χρήσιμη η σύντμηση των διαδικασιών με τους ΟΤΑ. Δεν συμφωνούμε με την εξαίρεση των Δήμων Αθηναίων, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης από τη δυνατότητα όπως οι λοιποί Δήμοι να μελετούν και να κατασκευάζουν υπόγειους χώρους στάθμευσης σε δικούς τους χώρους. Συμφωνούμε με τους υπόγειους χώρους στάθμευσης και στο χώρο της ΧΑΝΘ και του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, δεν συμφωνούμε όμως με την ανέγερση κτιρίου και κλειστού Γυμναστηρίου στο χώρο της ΧΑΝΘ, πέραν μιας ανάπλασής του και ούτε βέβαια με το πολυδάπανο, τελευταίας προτεραιότητας για το λαό της Θεσσαλονίκης ογκώδες κτίριο Β΄ στο Μέγαρο Μουσικής. Έχουμε πολλές παρατηρήσεις και θα τις πούμε στην κατ’ άρθρο συζήτηση για τις ρυθμίσεις στο χώρο της Αλάνας της Τούμπας, στον κοινόχρηστο χώρο της Κλεάνθους κλπ. Όσον αφορά την έγκριση χωροθέτησης 35 υπόγειων χώρων στάθμευσης στην Αθήνα και 27 στη Θεσσαλονίκη και στη σύντμηση της διαδικασίας χωρίς Προεδρικά Διατάγματα θα την καταλαβαίναμε, τουλάχιστον για τη Θεσσαλονίκη αν ήταν ορατή στο άμεσο μέλλον έστω και η κατασκευή (του 1/10 των χώρων αυτών) δύο ή τριών από τους 27 αυτούς χώρους. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ (ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ) Όσον αφορά τα θέματα απαλλοτριώσεων για τις ανάγκες των Ολυμπιακών Αγώνων, η δυνατότητα κήρυξης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης και υπέρ των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε συνδυασμό με την απλοποίηση και σύντμηση των διαδικασιών ενέχει σημαντικούς κινδύνους για αλόγιστη χρήση του δικαιώματος αυτού. Στο άρθρο 14 επιχειρείται με τη χωροθέτηση του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης, η τσιμεντοποίηση ενός σημαντικού ʼλσους, του ʼλσους Ριζαρίου από τους τελευταίους πνεύμονες που έχουν απομείνει στο Κέντρο της Πρωτεύουσας. Η δημιουργία ενός Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης είναι ένα σημαντικό έργο η χωροθέτησή του κάλλιστα μπορεί ν’ αναζητηθεί σε άλλους χώρους, όπου το Μουσείο θα συμβάλλει και στην αναβάθμισή τους. Ερωτηματικά επίσης προκαλεί η παραχώρηση της πολύτιμης αυτής Δημόσιας έκτασης στο Ίδρυμα Βασ. και Ελ. Γουλανδρή. Υπάρχει Δημόσιο συμφέρον; Κατ’ εμάς, ΟΧΙ !!! Για την αποκατάσταση του Ζαππείου Μεγάρου η μεταφορά των αρμοδιοτήτων επισκευής στο Υπ. Πολιτισμού είναι θετική. Η κατασκευή όμως του υπόγειου χώρου στάθμευσης στον κήπο του Ζαππείου μας βρίσκει αντίθετους για λόγους περιβαλλοντικούς (εκτεταμένες οικοδομικές εργασίες και παρεμβάσεις στην περιοχή) και αρχαιολογικούς διότι η περιοχή είναι γεμάτη αρχαιότητες. Οι ρυθμίσεις των χρεών που κατά κύριο λόγο αφορούν τις ομάδες μπάσκετ του ΑΡΗ και ΠΑΟΚ γεννούν ερωτηματικά αν με τη διαδικασία της πτώχευσης και με το δημόσιο πλειστηριασμό εξασφαλίζεται το Δημόσιο συμφέρον και συγκεκριμένα ένα σημαντικό κατ’ αναλογία των αρχικών χρεών τίμημα για τον κύριο πιστωτή που είναι το Δημόσιο και εφόσον πληρωθούν οι αμοιβές σε κάθε εργαζόμενο ή παίκτη των ομάδων (άρθρο 17, παρ. 5). Όπως επίσης η χρονική οριοθέτηση των διαδικασιών της ρύθμισης και η διασφάλιση έναντι συμμετοχής μετόχων που ευθύνονται για τη κατάσταση των ΚΑΕ. Είμαι απ’ αυτούς που βαθύτατα πιστεύω ότι οι ομάδες της Βόρειας Ελλάδας είχαν και έχουν εξαιρετική συμβολή στην αθλητική και πολιτιστική ανάπτυξης της Περιφέρειας και δεν πρέπει να υποβαθμιστούν ή τελικά να εξαφανιστούν. (Στο άρθρο 17, όπου προβλέπεται σύσταση καταλόγου για εθελοντές που θα έχουν την επικουρική εξυπηρέτηση των επισκεπτών των μουσείων, θα ήθελα να πω ότι ένα τόσο σοβαρό έργο, όπως η διαφύλαξη και η προβολή της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, δεν είναι σκόπιμο να ανατίθεται σε εθελοντές. Αυτό θα το βλέπαμε μόνον για την περίοδο τέλεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, οπότε θα υπήρχε αυξημένη προσέλευση επισκεπτών, και υπό αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις επιλογής των εθελοντών.) Επιπλέον, σύμφωνα μα τα συνδικαλιστικά όργανα των εργαζομένων στο Υπ. Πολιτισμού, θεωρούνται λίγες οι θέσεις φύλαξης και πληροφόρησης που προκηρύσσονται. Επίσης, δεν προσδιορίζεται χρονικά πότε θα καλυφθούν αυτές οι θέσεις, με δοσμένες μάλιστα τις σημαντικές ανάγκες σε προσωπικό του Υπουργείου Πολιτισμού, τις οποίες επί χρόνια καλύπτει με τους πάνω από 7.000 συμβασιούχους. Συνιστώνται νέες οργανικές θέσεις απαραίτητες για τη λειτουργία του ΥΠΠΟ. Δεδομένου ότι στον ισχύοντα οργανισμό του 1977, από τους λίγους στη Δημ. Διοίκηση που δεν έχει αναμορφωθεί επί τόσο χρόνια, οι οργανικές θέσεις που προτείνετε είναι ελάχιστες. Στα πλαίσια αυτά σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιούνται οι 7.000 έκτακτοι του Υπουργείου Πολιτισμού , στους οποίους ο ίδιος ο Υπουργός είχε υποσχεθεί, μετά από έντονες κινητοποιήσεις τους, ότι θα προσπαθήσει, ώστε με τις ανάλογες νομικές παρεμβάσεις να ξεπεραστούν τα προβλήματα του ν. 2839/2000 και να μονιμοποιηθεί ένα μέρος των επί συμβάσει εργαζομένων, που πληρούν τις προϋποθέσεις του και επιπλέον, με διαγωνισμό μέσω ΑΣΕΠ, που θα προβλέπει μοριοδότηση για τους συμβασιούχους , θα μονιμοποιηθεί ένα μεγάλο μέρος αυτών, οι δε υπόλοιποι, θα τακτοποιηθούν με συβμάσεις Ν.Π.Ι.Δ. του Υπ. Πολιτισμού. Ο ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ δεν θα ήθελε να γίνει «λάστιχο» ο ν.2839/2000 και από το παράθυρο να γίνονται παράνομες προσλήψεις. Όμως, εδώ έχουμε περιπτώσεις επιστημόνων, υπαλλήλων απλών κτλ, οικογενειαρχών, που είναι με καθεστώς συνεχών συμβάσεων έως και 8μηνων το χρόνο (λόγω της φύσης του επαγγέλματος) μέχρι και δεκαέξι συνεχή χρόνια. Αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν τραγικό να χάσουν τώρα τη δουλειά τους επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρουν νέα. (Σε ό,τι αφορά την παρ. 18 του άρθρου 19, υπάρχει η έντονη διαφωνία του Συλλόγου των Υπαλλήλων του Ταμείου Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, γιατί προβλέπεται ουσιαστικά η σταδιακή κατάργηση του Ταμείου, αντί της εκπόνησης νέου οργανογράμματος και εκσυγχρονισμού του, όπως ήταν στα σχέδια, και μάλιστα, προβλέπεται η μεταφορά του προσωπικού του Ταμείου στο Υπουργείο Πολιτισμού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου ή του Συνδικαλιστικού τους Οργάνου, με Προεδρικό Διάταγμα που θα εκδοθεί στο μέλλον.) Σε σχέση με την τροπολογία που καταθέσατε σε ό,τι αφορά κυρίως την κατάργηση που προωθείται με το παρόν νομοσχέδιο του «Οργανισμού Μαζικού Αθλητισμού» θεωρούμε ότι είναι σοβαρό λάθος διότι ακυρώνει μια προσπάθεια ανάπτυξης του λαϊκού αθλητισμού μέσα από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, γεγονός που δείχνει ασυνέπεια της πολιτικής σας στον Αθλητισμό. Για όλους τους παραπάνω λόγους καταψηφίζουμε το Ν/σ επί της αρχής. Στη Θεσσαλονίκη κυρίες και κύριοι συνάδελφοι ο Πρωθυπουργός αξιοποίησε τη θεωρία της «ωρίμανσης» των έργων για να δικαιολογήσει τις καθυστερήσεις των έργων της Περιφέρειας, στην Αθήνα εφαρμόζει τις διαδικασίες Express με καταστρατηγήσεις, προφανώς για να προλάβετε τελευταία στιγμή να μην εκτεθεί ανεπανόρθωτα η κυβέρνησή σας και δυστυχώς η χώρα μας. Επαναλαμβάνω και πάλι ότι παρά τις επιφυλάξεις που διατύπωσε ο ΣΥΝ για τη σκοπιμότητα της Ανάληψης, θεωρούμε ότι μετά την ανάληψη η σοβαρότητα και εθνική σημασία που έχει το εγχείρημα της διεξαγωγής είναι μεγάλη, πολύ δε περισσότερο με τα τραγικά γεγονότα της 11ης Σεπτεμβρίου που θα σημαδέψουν τον κόσμο. Θα μας βρείτε συμμάχους σας σε κάθε προσπάθεια και σε κάθε μέτρο που θα πάρετε ώστε η Ολυμπιάδα του 2004 να μην υποκύψει στην τρομοαπειλή και την αβεβαιότητα της απειλής. Η Ελλάδα πρέπει να μεταφέρει το πανάρχαιο αντιπολεμικό μήνυμα των Ολυμπιακών Αγώνων, τον κλάδο της ειρήνης και τα νάματα του πολιτισμού και της φιλοξενίας. Δευτερολογία Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε την τοποθέτηση του κυρίου Υπουργού που έθεσε έναν προβληματισμό, που σε ορισμένα σημεία συμπίπτουμε, ότι δηλαδή θα προσπαθήσουμε σ' αυτήν την Ολυμπιάδα πραγματικά να κατοχυρώσουμε το πνεύμα της, που είναι η διαφύλαξη των πολιτισμών με τον πολιτισμό, η διαφύλαξη της ειρήνης, του αντιπολεμικού χαρακτήρα, των αγώνων κλπ. Όμως, δεν είχαμε σαφείς απαντήσεις για μια σειρά ενεργειών που κατά τη δική μας άποψη επειγόντως θα πρέπει να γίνουν μετά από το δυσμενές περιβάλλον, το οποίο έχει δημιουργηθεί. Εγώ στην τοποθέτησή μου δεν κινδυνολόγησα για όλα αυτά τα θέματα και δεν έβαλα στο στόχαστρο της τρομοκρατίας τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Γενικά το λέω, κύριε Υπουργέ, και θέλω τις απαντήσεις σας. Απλώς είπα ότι όντως είναι σύνθετο το περιβάλλον και όντως εμείς πρέπει να πάρουμε, να αναλάβουμε κάποιες πρόσθετες πρωτοβουλίες. Σας ζήτησα να συγκλiθεί άμεσα η Εθνική Επιτροπή με διευρυμένη παρουσία. Σας ζήτησα να έχετε μία άλλου τύπου αναθεωρημένη σχέση με τη ΔΟΕ, προκειμένου να δούμε αυτά τα πράγματα. Και είπα ότι πρέπει να πάρουμε και τα μέτρα μας, διότι όλο αυτό το καινούριο το περιβάλλον θα δημιουργήσει πάρα πολλά πρόσθετα οικονομικά έξοδα, τεράστιες επιβαρύνσεις οι οποίες, αν προστεθούν στις μεγάλες επιβαρύνσεις που έχουμε λόγω της μεγάλης καθυστέρησης των έργων και των ενεργειών μας για τη διεκπεραίωση των Ολυμπιακών Αγώνων, η κατάστασή μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως νομίζω ότι με νηφαλιότητα διαπιστώνουμε πολύ δύσκολα πράγματα μέχρι να φθάσουμε στην ολοκλήρωση αυτού του γιγαντιαίου εγχειρήματος για τη χώρα. Επομένως εδώ θα πρέπει κανείς να δέχεται εύκολα την κριτική της Aντιπολίτευσης και να προσπαθήσετε μαζί με μας να βρούμε αυτές τις λύσεις, έστω της τελευταίας στιγμής, από τις οποίες θα έχουμε τις μικρότερες δυνατές επιπτώσεις. Δεν απαντήσατε στα μεγάλα και σοβαρά θέματα, όπως δεν μας απάντησε και ο κύριος Υφυπουργός ΠΕΧΩΔΕ, που τίθενται με την όλη καταστρατήγηση, η οποία επιχειρείται μέσα απ' αυτό το νομοσχέδιο των γενικών πολεοδομικών σχεδίων, των ζωνών οικιστικού ελέγχου κλπ. Θα κρατήσω μία σας αναφορά ότι στην κατ' άρθρο συζήτηση πραγματικά μερικά εξόφθαλμα πράγματα θα μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε για να μη φθάσουμε σε καταστάσεις, οι οποίες δεν θα είναι αναστρέψιμες σε καμία περίπτωση. Επιμένω και πάλι ότι πρέπει να υποχωρήσετε και να βρείτε έναν τρόπο να μη γενικεύσετε τις προσωρινές κατασκευές κατ' αυτόν τον τρόπο. Ουδέν μονιμότερο του προσωρινού και τίποτα δεν θα μπορέσετε να κάνετε μετά. Επιμένω ότι θα πρέπει να δούμε τα προβλήματα των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και των υπολοίπων εκτάκτων. Αυτούς τους ανθρώπους τους είχατε μέχρι τώρα και τώρα τους χρειαζόσαστε ακόμα περισσότερο. Επιμένω ακόμα, κύριε Υπουργέ, ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί εδώ πλήρως -φοβάμαι ότι υπάρχει κάτι ανοιχτό- το ότι σε καμία περίπτωση δεν θα καταστρατηγηθεί ο νόμος για τις αρχαιότητες. Είναι ένα πρόβλημα το οποίο βάζουν και οι Έλληνες αρχαιολόγοι, είναι ένα πρόβλημα το οποίο μας ανησυχεί και μας. Το ότι καταστρατηγούνται οι πολεοδομικές διατάξεις και ο χωροταξικός σχεδιασμός της χώρας μας είναι προφανές. Και εμείς γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε το νομοσχέδιο, αλλά θα κοιτάξουμε να δούμε μέσα από τα άρθρα του να έχουμε το μικρότερο δυνατό κακό. Τοποθέτηση στην δεύτερη συνεδρίαση 19/10/2001 Θα αρχίσω πάλι με το ότι είμαστε στο πέμπτο νομοσχέδιο. Και συνεχώς ακούγεται εδώ, κύριε Πρόεδρε, από τον κύριο Υπουργό και από τους άλλους Υπουργούς ότι ήδη έχουμε νομοθετήσει. Μα εμείς δεν συμφωνούσαμε και με το νομοσχέδιο του '99, δεν συμφωνούσαμε και με το τρίτο, δεν συμφωνούσαμε και με το τέταρτο νομοσχέδιο. Γιατί συνεχώς είχατε αρχίσει από τότε να καταστρατηγείτε διατάξεις, βασικές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, είτε αυτές αφορούσαν τα θέματα των οικοδομικών αδειών είτε αφορούσαν πολεοδομικές ρυθμίσεις είτε αφορούσαν άλλες ρυθμίσεις που είχαν σχέση με τις εγκαταστάσεις, τις χωροθετήσεις, με την εκτέλεση των έργων, με τις διαδικασίες των μελετών κ.ο.κ. Με αυτό το νομοσχέδιο έρχεστε και κάποιες διατάξεις που είχατε αφήσει, που ήταν σύμφωνες με την ισχύουσα νομοθεσία, έρχεστε να τις ανατρέψετε και αυτές. Εδώ δηλαδή τελικά δημιουργείτε εσείς γι' αυτήν την περίοδο ένα, θα λέγαμε, ολυμπιακό κράτος, ένα παρακράτος εντός εισαγωγικών -να μην κατηγορηθώ για τίποτε άλλο- αφού τελικά αυτή η ολυμπιακή νομοθεσία του πέμπτου νομοσχεδίου, ούτε λίγο ούτε πολύ καταργεί, εξαιρεί, τροποποιεί όλες τις υπάρχουσες διαδικασίες, υπηρεσίες, διατάξεις. Και τελικά, αν θέλετε να συγκροτήσετε ένα Υπουργείο ολυμπιακό, όπως έκανε το Σίδνεϊ τα τελευταία χρόνια, πείτε το μας και αυτό να αρχίσουμε από τώρα να το σκεφτόμαστε και να αναζητήσουμε και τις ανάλογες ευθύνες γιατί δεν το κάνετε. Και όχι να έρθετε να το κάνετε στο παρά πέντε, ένα χρόνο πριν, κι εκεί να έχετε καταργήσει κι όλα τα υπόλοιπα. Να αρχίσουμε, λοιπόν, με το άρθρο 1: Βέβαια ήδη έχουν ελεγχθεί από τους άλλους συναδέλφους τα περισσότερα θέματα. Γενικά στο άρθρο αυτό αυξάνονται οι συντελεστές δόμησης, το ποσοστό κάλυψης και μειώνονται τα ποσοστά των κοινόχρηστων χώρων. Μα, είναι δυνατό να μιλάμε για ποσοστά κοινόχρηστων χώρων 30% και 40% σε περιοχές, οι οποίες έχουν 60% και περισσότερο; Δηλαδή πού θα πάει; Και μας λέτε ότι δεν χωράνε τα έργα σας σ' αυτές τις περιοχές; Μα, δεν το κάνετε γι' αυτό. Το κάνετε για να διευκολύνετε άλλα συμφέροντα. Σας το έχουν πει όλοι. Είναι δυνατό να σκέφτεστε έτσι, κύριε Υφυπουργέ του ΥΠΕΧΩΔΕ, ότι είναι δυνατόν ότι θα φθάσουμε σ' αυτούς τους κοινόχρηστους χώρους όταν αυτήν τη στιγμή τουλάχιστον στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη από την έλλειψη πρασίνων και κυρίως την έλλειψη βασικών έργων υποδομής δεν τους φθάνει όχι το 40% των κοινόχρηστων χώρων, αλλά θέλουν πάρα πολύ περισσότερο; Έλεος δηλαδή! Τελικά οι πόλεις αυτές θα θέλουν ένα βομβαρδισμό για να ξαναγίνουν και να επιζήσουμε σαν άνθρωποι. Δεν είναι δυνατόν! Δεν χωράνε ούτε δίκτυα ούτε οδοί ούτε σχολεία, τίποτα δεν χωράει σ' αυτά τα πράγματα. ʼκουσα με μεγάλη έκπληξη μία απάντηση του κυρίου Υφυπουργού ΥΠΕΧΩΔΕ για το Φαληρικό Όρμο. "Το θέμα" -λέει- "δεν είναι ότι κάνουμε ένα μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης. Δεν πειράζει αυτό, αν έχουμε έργα ποιότητας". Μα, κύριε Υπουργέ, έργα ποιότητας ούτως ή άλλως πρέπει να έχουμε. Αυτό είναι αρχή του κράτους για έργα ποιότητας. Είναι δυνατό να έχετε εσείς τέτοια φιλοσοφία; Να χτίζουμε δηλαδή και τελικά να κάνουμε το Μανχάταν. Πραγματικά έχουμε αυτήν την φιλοσοφία γιατί είναι πάρα πολύ ωραία τα κτίρια. ʼλλο εάν απεδείχθη κάτι άλλο αυτήν τη στιγμή. 'Η να κάνουμε το Σίδνεϊ ή να κάνουμε κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες έχουν μία άλλη αρχιτεκτονική, οι οποίες έχουν μία άλλη αντίληψη, καθαρά την αντίληψη της υπερκαταναλωτικής κοινωνίας κλπ. 'Ετσι είναι το όραμά σας, κύριε Υπουργέ του ΥΠΕΧΩΔΕ, για την Αθήνα και γι' αυτές τις περιοχές και απαντάτε έτσι; Επιμένω στο Φαληρικό Όρμο. Λέτε ότι θα φέρετε το σλάλομ στην περιοχή του Ελληνικού. Αυξάνεται από 3% σε 5%. Είναι 70% αύξηση του συντελεστή δόμησης. Τεράστια αύξηση. Και πάλι δεν μας λέτε τι θα κάνετε στο Ελληνικό. Ενώ από την άλλη μεριά πολλές εγκαταστάσεις που είχατε σ' αυτήν την περιοχή τις έχετε μεταφέρει κάπου αλλού ή δεν ξέρουμε πού θα τις μεταφέρετε. Τον Ιππόδρομο, παραδείγματος χάρη. Τον αφήνετε μέσα στο θέμα των ολυμπιακών εγκαταστάσεων, πηγαίνετε τις εγκαταστάσεις στο Ελληνικό και δεν μας λέτε γιατί τα θέλετε όλα αυτά. Γιατί τα αυξάνετε όλα αυτά; Και γιατί δεν σας φθάνουν τα πολύ λιγότερα, που εμείς πιστεύουμε ότι σας φθάνουν; Και να αφήσετε την περιοχή αυτή, την παραλιακή, τουλάχιστον να αναπνεύσει. Εσείς εκεί θα δημιουργήσετε ένα τοίχο αντιστήριξης, ο οποίος αλλού θα είναι πάρα πολύ συμπαγής, αλλού θα είναι διάτρητος από παράγκες, από πρόχειρες κατασκευές κ.ο.κ. Και θα φέρετε το σλάλομ σε κάποια ακτή του Φαληρικού Όρμου και μετά τι θα την κάνετε, κύριε Υπουργέ; Θα την κάνετε μία τσουλήθρα για να την πάρει ένας ιδιώτης και να είναι πολύ κοντά στην Αθήνα για να βγάζει αρκετά χρήματα; Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είμαστε υπερβολικοί, γιατί πραγματικά η κατάσταση έχει φθάσει στο απροχώρητο: Ελληνικό, Ιππόδρομος, όλος ο Φαληρικός Όρμος, ο ʼγιος Κοσμάς κλπ. Είναι δυνατόν οι υπηρεσίες σας -και βλέπω εδώ αξιόλογους ανθρώπους από τις υπηρεσίες του ΥΠΕΧΩΔΕ- να μην μπορούν τελικά τόσο καιρό, από το 1998 που αναλάβαμε την Ολυμπιάδα, να σας κάνουν μία αξιοπρεπή χωροθέτηση, στην οποία να συμφωνήσουμε κι εμείς, η οποία πράγματι να σέβεται το περιβάλλον, να σέβεται τη δημόσια γη, να σέβεται τις αρχές μας και τα οράματα που έχουμε για την Αθήνα και παράλληλα να εξυπηρετεί; Αυτά τα πράγματα χωράνε. Δεν είναι δύσκολα πράγματα, αρκεί να γίνονται στην ώρα τους και αρκεί να γίνονται με τα όργανα εκείνα, τα οποία είναι θεσμοθετημένα για να κάνουν αυτήν τη δουλειά. ʼρθρο 2: Αυτό το άρθρο πραγματικά έχει δύο τεράστιες αντιφάσεις. Είναι γεγονός, όμως, ότι εδώ οι περισσότερες περιοχές της Αθήνας, στην αρχή σε περιοχές, οι οποίες ανήκουν στο Υπουργείο Εθνικής ʼμυνας, Δημόσιας Τάξης, Πρόνοιας κλπ., σε περιοχές που είχαν κατασκηνώσεις και τέτοιες κοινωφελείς εγκαταστάσεις, υπάρχει αύξηση του συντελεστή δόμησης. Κάπου δεν φαίνεται, αλλά αν το ψάξει κανείς, υπάρχει αύξηση. Και τελικά αφήνετε και το περιθώριο της αλλαγής της χρήσης γης εάν αυτό χρειαστεί. Εφόσον δηλαδή απαιτηθεί η ανέγερση νέων και μονίμων εγκαταστάσεων, ο συντελεστής δεν θα υπερβαίνει… κλπ. Έτσι, όμως, εισάγετε πραγματικά την αλλαγή της χρήσης γης. Στο Μαρούσι δεν είναι ότι γίνεται σκάνδαλο. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να γίνει αυτό το σκάνδαλο. Το Μαρούσι έχει ένα πολεοδομικό υπό αναθεώρηση. Κι έρχεσθε εσείς πριν αναθεωρηθεί το ρυμοτομικό να του δώσετε διάφορα ευνοϊκά πράγματα και να γίνεται αυτό το παζάρεμα το οποίο γίνεται εκεί. Όσον αφορά το Στρατόπεδο Παπαστάθη, φτάσατε το συντελεστή δόμησης μέχρι το 1,8 και τους κοινόχρηστους χώρους 40%. Εάν νομίζετε ότι είναι δυνατόν η Αθήνα και αυτές οι περιοχές να αντέξουν αυτούς τους συντελεστές, κύριοι συνάδελφοι, ψηφίστε αυτές τις διατάξεις. Τουλάχιστον φροντίστε να μειώσουμε λίγο τους συντελεστές και να αυξήσουμε λίγο το ποσοστό των κοινόχρηστων χώρων. Να κάνουμε μία συμφωνία. Κάτω από 50% να μην υπάρχει πουθενά ή πάνω από 1,2 σε αυτές τις περιοχές που