Τοποθέτηση της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατερινάρη σε επερώτηση της ΝΔ για θέματα σχετικά με τον ΕΟΤ

Παρασκευή, 15 Φεβρουάριος 2002 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Πάγια είναι τα τελευταία χρόνια δυστυχώς η διαπίστωσή μας ότι υπάρχει μία απουσία μακροπρόθεσμης στρατηγικής και πολιτικής για τον τουρισμό. Είναι γεγονός ότι όλοι μας αναγνωρίζουμε πως ο τουρισμός συνεισφέρει σημαντικά στο ΑΕΠ, στο ισοζύγιο εισαγωγών – εξαγωγών όπως και μεγάλη είναι η συμβολή του στην απασχόληση. Τον τελευταίο, όμως χρόνο βλέπουμε μια αποδόμηση – μερικοί τη χαρακτηρίζουν και κατεδάφιση – του συστήματος στήριξης και προώθησης του μετά τις οργανωτικές αλλαγές στο αρμόδιο Υπουργείο, με τη διάλυση σχεδόν του ΕΟΤ, αλλαγές που βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους, τους τουριστικούς φορείς και τους οργανισμούς. Σε αυτές τις αλλαγές εμείς ο Συνασπισμός είχαμε αντιταχθεί. Όπως και οι άλλοι τομείς έτσι και ο τουρισμός έχει ανάγκη ποιοτικής αναβάθμισης προκειμένου να ανταποκριθεί στο ανταγωνισμό. Οι κυβερνητικές επιλογές στον τομέα του τουρισμού φαίνεται ότι ακόμη αδυνατούν να συλλάβουν τα δεδομένα που διέπουν την τουριστική πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο και να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωσή τους πολύ δε περισσότερο και μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Ο Συνασπισμός πιστεύει ότι χρειάζεται μια νέα τουριστική πολιτική, ένας σχεδιασμός της τουριστικής ανάπτυξης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο που να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες τάσεις, αλλά να έχει και σαν γνώμονα της εσωτερικές αναπτυξιακές απαιτήσεις κυρίως με σεβασμό στα φυσικά διαθέσιμα και στην πολιτιστική κληρονομιά με αποφόρτιση από τις πιέσεις που δέχεται το φυσικό ανθρωπογενές και αστικό περιβάλλον σε υπεραναπτυγμένη και περιβαλλοντικά ευαίσθητες τουριστικά περιοχές, με μια παράλληλη αντίληψη που δυστυχώς χρόνια τώρα το τονίζουμε αλλά δεν υπάρχει εφαρμογή καμιάς χωροταξικής και οικιστικής πολιτικής. Δεν αρνούμαστε το μαζικό τουρισμό γιατί πραγματικά είναι μια κύρια πηγή εσόδων της χώρας μας. Στη διεθνή ανακατανομή της τουριστικής αγοράς η Ελλάδα θα πρέπει να αναβαθμίσει το δικό της μερίδιο. Ο μαζικό τουρισμός όμως απαιτεί σήμερα μία βελτιωμένη ποιότητα και ποικιλία υπηρεσιών. Έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να δώσουμε αυτήν τη μάχη. Με δεδομένες τις συνέπειες από το τρομοκρατικό χτύπημα του Σεπτεμβρίου και τα προβλήματα που δημιούργησε στον τουριστικό τομέα διεθνώς, ο ελληνικός τουρισμός και η εθνική οικονομία κατ΄επέκτασιν θα δοκιμαστούν εφέτος, αν δεν ληφθούν σοβαρά και άμεσα μέτρα, ώστε να βελτιωθεί η εικόνα της Ελλάδας, που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή στις κύριες αγορές του εξωτερικού. Με βάση τα δημοσιεύματα στον τύπο του εξωτερικού και τις προτιμήσεις σε σχέση με τις διακοπές που καταγράφονται από ανάλογες έρευνες, η Ελλάδα δεν αναφέρεται ως χώρα προορισμού που παρέχει ασφάλεια, ενώ αντίθετα θεωρείται ασφαλής η Τουρκία, μαζί με χώρες όπως η Γαλλία, η Ισπανία και η Ιταλία. Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα έχει χάσει τη μάχη των εντυπώσεων σε επίπεδο επικοινωνιακό, δηλαδή διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, έμμεση προβολή της χώρας, γιατί ξεκίνησε την πρώτη φάση της διαφημιστικής της καμπάνιας με μεγάλη καθυστέρηση αλλά και το κύριο μέρος αυτής δεν πρόκειται να ξεκινήσει πριν από το τέλος Φεβρουαρίου. Επί πλέον , η ποιότητα και η εμβέλεια της διαφημιστικής καμπάνιας θα την καταστήσουν αναποτελεσματική αφού τα έντυπα και οι τηλεοπτικές ζώνες, όπου θα διαφημιστεί ο ελληνικός τουρισμός, δεν χαρακτηρίζονται από υψηλή αναγνωσιμότητα και τηλεθέαση. Στην ίδια περίοδο η Ενωμένη Ευρώπη έχει αρχίσει μεν να συνειδητοποιεί τη σημασία του τουρισμού για τα δικά της κράτη – μέλη κυρίως για τη νότια περιοχή, παρ΄ όλα αυτά δεν έχει ακόμη διαμορφώσει μία πολιτική και θα έλεγε κανείς εδώ αν είναι καλά να έχει τις οδηγίες και τις επιλογές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα οφέλη βεβαίως που προκύπτουν από αυτές ή αν θα πρέπει να μένει στο να εφαρμόζει ο ίδιος την εθνική του πολιτική και στον τομέα του τουρισμού. Όμως όλα αυτά σημαίνουν ότι σε αυτήν τη δύσκολη περίοδο εμείς θα πρέπει να διαθέσουμε και πιο οργανωμένες υπηρεσίες και περισσότερο χρήμα για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτήν την αστείρευτη πηγή εσόδων για την Ελλάδα. Ο ρόλος του ΕΟΤ: Για πολλές δεκαετίες είναι πράγματι ο μοναδικός φορέας και όντως έχει αποκτήσει μία σημαντική εμπειρία για όλα τα θέματα. Παρ΄όλα αυτά, πάρα πολλές φορές δεν έτυχε της καλύτερης μεταχείρισης και των προτάσεων των οποίων έκανε και κυρίως των οικονομικών στηρίξεων που ήθελε από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Είχαμε αντιταχθεί με πολλές ερωτήσεις και συνεχώς το τονίζουμε αυτό ότι επιχειρείται η διάλυση του ΕΟΤ, με αυτό το νέο οργανωτικό σχήμα το οποίο κάνετε. Δεν ενισχύεται γενικότερα η ανάγκη ενός ισχυρού ενιαίου φορέα ο οποίος έχοντας τις γνώσεις και τα δεδομένα των μέχρι τώρα προβλημάτων, αλλά και τις προοπτικές οι οποίες ανοίγονται. Θα μπορέσει να αποτελέσει όχι μόνο το επιτελικό όργανο αλλά και το όργανο σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης πολιτικής. Σήμερα έχετε υπό σύσταση ένα νέο σχήμα γιατί δεν έχει λειτουργήσει η Γεν. Γραμματεία όπως και οι διευθύνσεις στις περιφέρειες του τουρισμού. Επίσης, έχετε μεταφέρει πολλές, σχεδόν όλες τις δραστηεριότητες του ΕΟΤ που αφορούσαν τον επιχειρηματικό του ρόλο στις ανώνυμες εταιρείες του δημοσίου, οι οποίες σε λίγο θα μετοχοποιηθούν. Έτσι αφαιρείται δραστηριότητες από τον ΕΟΤ ή δεν έχετε ένα άλλο σχήμα, έναν άλλο φορέα, ο οποίος θα παίξει αυτόν το ρόλο. Αυτήν την στιγμή έχετε μια πολυδιάσπαση έναν κερματισμό. Εχετε υπηρεσίες με αλληλοκάλυψη αρμοδιοτήτων και δεν έχετε ένα φορέα ο οποίος να μπορέσει να σχεδιάσει μια εθνική και ολοκληρωμένη πολιτική για τον τουρισμό. Είμαστε αντίθετοι, κύριε Υπουργέ, σε αυτό το σχήμα. Όπως και την προηγούμενη φορά είπατε κι εσείς θα κάνετε προσπάθεια και θα συνεργαστείτε μαζί μας. Σας ρωτώ. Πώς εξελίσσεται η όλη ιστορία με την Εταιρία Τουριστικών Ακινήτων; Πέρα από το ότι υπάρχουν σοβαρές αμφιβολίες και ανησυχίες για τη διαφάνεια των διαδικασιών για όλα αυτά τα θέματα που χειρίζεται, υπάρχουν σοβαρές ανησυχίες ότι θα παραβιάσει πολύ σημαντικές αρχές του χωροταξικού, πολεοδομικού σχεδιασμού, του σεβασμού προς το περιβάλλον, προκειμένου να είναι ανταγωνιστική, προκειμένου να μεταφέρει και να ενεργοποιήσει ιδιωτικά οικονομικά συμφέροντα, για τις πολύ ευαίσθητες περιοχές, που είναι οι ακτές της χώρας μας. ʼλλωστε οι ενέργειες που έκανε το Υπουργείο πριν από σας της πώλησης προμετόχων της Εταιρείας Τουριστικών Ακινήτων της τάξεως των 400 δισεκατομμυρίων σχεδόν δείχνει αυτήν τη διάθεση της Κυβέρνησης δηλαδή αξιοποίηση με αρχές μιας άλλης πολιτικής που τουλάχιστον ιδεολογικά δεν διέκρινε παλαιότερα και τη δική σας παράταξη. Η επερώτηση δυστυχώς δεν αναφέρεται στην ΕΤΑ Α.Ε., η οποία διαχειρίζεται την περιουσία του ΕΟΤ και συγκεκριμένα τα σχέδια ιδιωτικοποίηση και επέκτασης του ΚΑΖΙΝΟ της Πάρνηθας, της ανακαίνισης του ξενοδοχείου Μον Παρνες και τους παλιού ΞΕΝΙΑ που προωθούνται από την κυβέρνηση. Πρόκεται, πέραν της λογικής της καζινοποίησης, για περίπτωση σοβαρότατης οικολογικής καταστροφής του εθνικού δρυμού αφού στα σχέδια προβλέπεται η «τουριστική αξιοποίηση» 3.100 στρεμμάτων δημόσιας περιουσίας πρόκειται δηλαδή για κατάφωρη παραβίαση της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για τους εθνικούς δρυμούς.