Τοποθέτηση της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη Αικατερινάρη στην επερώτηση της ΝΔ για την Απελευθέρωση της Ηλεκτρικής Ενέργειας

Δευτέρα, 03 Δεκέμβριος 2001 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Δυσμενείς οι συνθήκες, αλλά και σοβαρές οι εξελίξεις που παρατηρούνται στο χώρος τη ηλεκτρικής ενέργειας, που στο όνομα της απελευθέρωσης της αγοράς, και της δημιουργίας συνθηκών ανταγωνισμού, έχει τεθεί στο στόχαστρο ένας άλλος δημόσιος οργανισμός η ΔΕΗ. Σ’ αυτήν τη νέα κατάσταση η ΔΕΗ βρίσκεται μπροστά σε τεράστια συμφέροντα που ετοιμάζονται να τη λεηλατήσουν, πιέζοντας για αλλαγές σε αρνητικότερη κατεύθυνση αυτής του θεσμικού πλαισίου εποπτείας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του ν. 2773/99. Ήδη η ΡΑΕ εδώ και αρκετούς μήνες έδωσε άδεια ίδρυσης μονάδων παραγωγής σε πέντε (5) ομίλους εταιρειών, συνολικής παραγωγικής δυναμικότητας 2.160 ΜW, και πριν από ένα μήνα άλλες οκτώ (8) ισχύος 954 ΜW, χωρίς αυτό να προκύπτει από ένα συγκεκριμένο και εγκεκριμένο σχεδιασμό και χωρίς οι εταιρείες αυτές να δεσμεύονται από κάποιο πρόγραμμα. Οι πράξεις αυτές, όπως καταγγέλλεται αλλά και τεκμηριώνεται με επάρκεια από το Σύλλογο των Διπλωματούχων Μηχανικών ΔΕΗ και πολλούς άλλους ειδικούς με το θέμα, είναι μια πρώτη και βασική καταστρατήγηση της οδηγίας 96/92 της Ε.Ε., αλλά και σχετικού άρθρου του ν. 2773/99. Όπως είναι γνωστό, ο ν. 2773/99 αναφέρεται στο «Μακροχρόνιο Κεντρικό Σχεδιασμό», που αποτελεί τη μοναδική εγγύηση για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας, ο οποίος «τελεί υπό την εποπτεία του κράτους», (καθώς και για την προστασία των καταναλωτών και του περιβάλλοντος). Στις πράξεις αυτές προστέθηκαν και άλλες αποφάσεις, έτσι ώστε να δημιουργείται σήμερα η βεβαιότητα ότι ο Υπουργός και η ΡΑΕ με δική τους αποκλειστική ευθύνη άφησαν την Ασφάλεια Εφοδιασμού της χώρας «στον ανταγωνισμό». Και όταν λέμε «ανταγωνισμό», τον άφησαν σε εταιρείες που δεν έχουν αναλάβει καμία δέσμευση (γιατί δεν τους ζητήθηκε) για το πότε θα ξεκινήσουν και θα ολοκληρώσουν τις επενδύσεις τους, ώστε να υπάρξει και ασφαλής πρόβλεψη για το πότε θα παραγάγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αντίθετα, οι διαπραγματεύσεις με το Υπουργείο γίνονται μόνο για τις διευκολύνσεις ως προς τη δυνατότητα δανειοδοτήσεων από Τράπεζες και κυρίως για την αγορά ρεύματος από τη ΔΕΗ, ώστε να διασφαλίζονται οι επενδύσεις τους, και την αναστολή για 10 χρόνια του επενδυτικού έργου της ΔΕΗ κλπ. Το ερώτημα είναι τελικά: μπορούν αυτές οι επιχειρήσεις να παράγουν φθηνότερο ρεύμα από τη ΔΕΗ; Φαίνεται ότι δεν μπορούν, για μια σειρά λόγους, για το πώς δηλαδή οι ιδιώτες αντιλαμβάνονται τη λειτουργία του ανταγωνισμού, αλλά και για μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων που διαθέτει η ΔΕΗ. Έχει απόλυτη ευθύνη λοιπόν η κυβέρνηση, διότι έτσι όπως χειρίζεται την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην Ελλάδα όχι μόνο «ελεύθερο και φθηνό ρεύμα» δεν θα έχουμε, αλλά αντίθετα θα έχουμε αυξήσεις, που θα επιβαρυνθεί ο Έλληνας καταναλωτής. Σε όλα τα παραπάνω θα πρέπει να προσθέσουμε και τον αποκλεισμό της ΔΕΗ από την εκχώρηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές, καθώς και το γεγονός ότι για το «φιλέτο» της Ρόδου και της Κρήτης η ΡΑΕ προτείνει διαγωνισμό με το σύστημα ΒΟΟ. (Κατασκευάζω-διαχειρίζομαι το κατέχω). Από τα παραπάνω αποδεικνύεται ότι η ΡΑΕ, στο όνομα της απελευθέρωσης της ενέργειας, λειτουργεί στηρίζοντας και υπερασπίζοντας τα συμφέροντα των ιδιωτών, ενώ ο συνολικός χειρισμός των θεμάτων και ο τρόπος που προωθούνται οι αλλαγές του συστήματος βλάπτουν τα συμφέροντα της ΔΕΗ. Η ΔΕΗ υπήρξε μέχρι σήμερα ο εγγυητής της ομαλής τροφοδοσίας της χώρας, και αυτό πρέπει να το διασφαλίζουμε κύριοι συνάδελφοι και στο μέλλον. Όμως σήμερα με τη στασιμότητα και το αδιέξοδο των επενδυτικών σχεδίων από τους ιδιώτες επενδυτές στο τομέα της ηλεκτροπαραγωγής , την έλλειψη σχεδιασμού και την αποθάρρυνση της ΔΕΗ στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων η χώρα μας βρίσκεται με ορατό τον κίνδυνο να μην είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις αυριανές ανάγκες και πολύ περισσότερο το 2004 το έτος των Ολυμπιακών αγώνων στην Ελλάδα. Στο νέο θεσμικό πλαίσιο, είναι γεγονός ότι κανείς δεν μπορεί να ζητήσει την προνομιακή μεταχείριση της ΔΕΗ, αλλά αυτό απέχει πολύ από το να αποκλείεται η επιχείρηση από μια σειρά δραστηριότητες και να ενισχύονται προκλητικά οι ιδιώτες για να εισέλθουν στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. (Αυτό επιδιώκεται με αύξηση της τιμής της κιλοβατώρας, απαξίωση κάποιων μονάδων της ΔΕΗ για να περάσουν στα χέρια ιδιωτών, εξασφάλιση στη συνέχεια της πώλησης του ρεύματος στη ΔΕΗ ως μοναδικού αγοραστή κ.ά.). Η κυβέρνηση και το Υπ. Ανάπτυξης έχουν σοβαρότατη ευθύνη που συντηρούν αυτήν την κατάσταση και δεν εφαρμόζουν το άρθρο 3 του ν. 2773/99, σύμφωνα με το οποίο «η άσκηση δραστηριότητας ηλεκτρικής ενέργειας, άρα και η έκδοση αδειών, θα γίνεται με εφαρμογή του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού, που διαμορφώνεται σε πενταετή και δεκαετή κυλιόμενη βάση και παίρνει τη μορφή Υπουργικής Απόφασης, αφού προηγουμένως ο Υπουργός Ανάπτυξης ζητήσει τη γνώμη της ΡΑΕ και της ΟΚΕ και αφού τη γνωστοποιήσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Όμως η κυβέρνηση, αντί να επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην υπόθεση του ως άνω μακροχρόνιου σχεδιασμού της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργεια, αντί να διευκολύνει ή έστω ν’ αφήνει τη ΔΕΗ με τα συντριπτικά της πλεονεκτήματα να παίξει το ρόλο της στο απελευθερωμένο τοπίο, προωθεί στο δυσμενέστατο σήμερα περιβάλλον του ΧΑΑ, της μετοχοποίησή της. Ο ΣΥΝ στο νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας είχε διαφωνήσει στην επιλογή της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Ιδιαίτερα σήμερα, που έρχεται στην ημερήσια διάταξη η άμεση μετοχοποίηση της ΔΕΗ, η συγκυρία είναι ιδιαίτερα αρνητική και γι’ αυτό οι αντιδράσεις γενικεύονται μπροστά στη σημερινή δηλαδή πραγματικότητα να εκποιηθεί η ΔΕΗ αντί πινακίου φακής. Οι ενώσεις συνταξιούχων της ΔΕΗ από όλη την Ελλάδα εκφράζουν την αντίθεσή τους για την εισαγωγή σ’ αυτή τη χρονική στιγμή της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο. Επίσης, ο Σύλλογος Μηχανικών ΔΕΗ τονίζει ότι «η απόφαση της κυβέρνησης να καταθέσει τώρα αίτηση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο, κάτω από την παρούσα συγκυρία ισοδυναμεί με έγκλημα εκ προμελέτης». Σοβαρότατες ενστάσεις εγείρονται όχι μόνον για τη χρονική στιγμή που εισάγεται η ΔΕΗ στο χρηματιστήριο, αλλά κυρίως για την αποτίμηση της αξίας της, που σύμφωνα με στοιχεία των εργαζομένων είναι ιδιαίτερα υποτιμημένη. Αξίζει να αναφέρουμε ότι η ΔΕΗ διαθέτει 6,5 εκατομμύρια πελάτες, πραγματοποιεί 1,4 τρις δρχ. ετήσιες πωλήσεις, έχει 33 εργοστάσια, που ισοδυναμούν με 11000 ΜW, πάνω από 200 χιλιάδες χιλμ. Δίκτυο, και η δικαιοδοσία αποκλειστικής εκμετάλλευσης των πλουτοπαραγωγικών πηγών της χώρας. Σίγουρα η αξία της δεν μπορεί να αποτιμάται στο εξευτελιστικό ποσό των 1,2 ή 1,7 τρις δρχ. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να απαντήσει ο κ. Υπουργός αν αληθεύειο το δημοσίευμα των «Νέων» της 22/11/01, σύμφωνα με το οποίο στο ενημερωτικό δελτίο για την εισαγωγή των μετοχών της ΔΕΗ στο χρηματιστήριο αναφέρεται (σελ. 8) ότι το μητρώο παγίων δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί και υπολογίζεται ότι το νέο μητρώο θα έχει ολοκληρωθεί το Δεκέμβριο του 2001 και θα συμπεριλαμβάνει την αγοραία αξία των παγίων επιχείρησης (!!!!). Αν είναι δυνατόν να πουλιέται ένας τέτοιος κολοσσός και να μην έχουν ακόμη αποτιμηθεί τα πάγια που διαθέτει !!!. Με βάση ποια φερέγγυα λοιπόν στοιχεία έχει υπολογισθεί η αξία της ΔΕΗ;;; Εμείς εκτιμούμε πως πρέπει, έστω και την τελευταία στιγμή, η κυβέρνηση να επανεκτιμήσει την αναγκαιότητα ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ. Γιατί αφορά στρατηγικό τομέα της οικονομίας της χώρας, που δεν πρέπει να δοθεί στους ιδιώτες. Επιπλέον, είναι σαφές, ότι η μετοχοποίησης γίνεται για καθαρά εισπρακτικούς λόγους, που αφορούν το ευρύτερο δημοσιονομικό πρόβλημα της χώρας, και για να δώσει το στίγμα προς τα διεθνή και εγχώρια οικονομικά συμφέροντα ότι η κυβέρνηση πραγματοποιεί σταθερά το πρόγραμμα των αποκρατικοποιήσεων. Δε γίνεται, όπως ισχυρίζεται η κυβέρνηση για τη χρηματοδότηση επιχειρησιακού σχεδίου και εξασφάλιση κεφαλαίων για επενδύσεις της ΔΕΗ, γιατί κάτι τέτοιο δεν προκύπτει σε καμία περίπτωση από το 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο που συνέταξε πέρσι η Διοίκηση της ΔΕΗ.