Τοποθέτηση της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη - Αικατερινάρη στην Επερώτηση του Συνασπισμού για το Περιβάλλον

Παρασκευή, 30 Μάρτιος 2001 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Α. Εισαγωγή Οι εξελίξεις στην οικονομία, στην ανάπτυξη επηρεάζουν και επηρεάζονται άμεσα από την ποιότητα του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος. Η χώρα μας έχει ιδιαίτερους λόγους για τους οποίους πρέπει να αναπτύξει πολιτικές προστασίας του περιβάλλοντος στα πλαίσια μιας στρατηγικής για την αειφόρο ανάπτυξη. Το κόμμα μας, ο Συνασπισμός έχει ξεκινήσει μια εξόρμηση και μια σειρά επαφών με τους πολίτες για την κατάσταση του περιβάλλοντος και την αποτελεσματικότητα της πολιτικής μας σ’ αυτόν τον τομέα. Οι απόψεις που μεταφέρθηκαν στους βουλευτές και στα στελέχη του κόμματος έχουν ένα κοινό στοιχείο. Την αγωνία. Αγωνία για το φυσικό και το ανθρωπογενές περιβάλλον, τα μνημεία της ιστορικής διαδρομής που χάνονται και των ατέλειωτων ακτών και ορεινών όγκων που αλλοιώνονται. Όταν καταθέσαμε την επερώτηση μετρήσαμε το έλλειμμα πολιτικής για την προστασία του περιβάλλοντος με τον αριθμό των προσφυγών στην Ε.Ε. Λάθος. Κανένας αριθμός δεν μπορεί να καταγράψει την ανησυχία των πολιτών της Ελλάδας από τον Έβρο και τη Χαλκιδική προετοιμάζονται χρυσωρυχεία, το Αιτωλικό που κάποιες μέρες πνίγεται από το αναβλύζον υδρόθειο από τη λιμνοθάλασσα, τον ευλογημένο τόπο των Χανίων που πληρώνει τα πρόστιμά του, την πλωτή πολιτεία της Ελευσίνας, τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με τους ελάχιστους ελεύθερους χώρους, από την Αθήνα με την απειλή του Ολυμπιακού «εκσυγχρονισμού». Διαχειριστήκατε τα ΜΟΠ και δύο ΚΠΣ και πρόκειται να διαχειριστείτε για μια εξαετία τα μεγάλα ποσά του Γ’ ΚΠΣ, έχετε την ευθύνη της απόφασης για την ανάληψη της Ολυμπιάδας και την ευθύνη της διαχείρισης και των μεγάλων αλλαγών που αυτή θα επιφέρει στο περιβάλλον της πρωτεύουσας πρωτίστως και την περαιτέρω καθυστέρηση στα έργα ισόρροπης και βιώσιμης ανάπτυξης στην Περιφέρεια. Επιμένετε ακόμη στο πρότυπο της ποσοτικής ανάπτυξης και επιδεικνύετε τεράστια αδράνεια στην άσκηση περιβαλλοντικών πολιτικών με αποτέλεσμα ή να συνεχίζεται τις παραβιάσεις ή απλώς να προσαρμόζεστε με όρους τυπικής κάλυψης σε σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Στη διαχείριση του Γ’ ΚΠΣ πιστεύουμε ότι και σεις και όλοι μας αγωνιούμε για μια ουσιαστική προσπάθεια που η οικολογική αντίληψη πρέπει να διαπερνά όλες τις πολιτικές από τη γεωργία, τη δημόσια υγεία, την προστασία του καταναλωτή έως τις μεταφορές. Απαντήστε μας σήμερα με συγκεκριμένα στοιχεία αν οι περιβαλλοντικές σας πολιτικές άλλαζαν: -Αν προσιδιάζουν στον πλούτο και την ποικιλότητα του ευαίσθητου φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Ελλάδας, τεράστιο συγκριτικό της πλεονέκτημα. -Αν εγκαταλείπουν τα ημίμετρα και προωθούν τη συνοχή του αγροτικού και αστικού τοπίου, όπως και του πληθυσμού και μεταστρέφουν τις τάσεις εγκατάλειψης. -Αν συμφιλιώνουν τις δράσεις εξοικονόμησης φυσικών πόρων και βελτίωσης της ποιότητας ζωής με αυτές της ποιοτικής ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Τέλειωσε η ανοχή των πολιτών στους δείκτες και τους αριθμούς. Έγινε σε όλους συνείδηση ότι η ανάπτυξη δεν είναι παρά αριθμητικός στόχος. -Στα είκοσι λεπτά της εισήγησής μου θα εστιάσω τις παρατηρήσεις και επερωτήσεις μου βασικούς κρίσιμους τομείς, όπως: Β. Γεωργία & Περιβάλλον Διαχειριστήκατε τόσα λεφτά για τη γεωργία αλλά από τα αποτελέσματα της αγροτικής σας πολιτικής προκύπτει ότι ο αγροτικός πληθυσμός της υπαίθρου και το περιβάλλον είναι οι μεγάλοι χαμένοι. Η ύπαιθρος ερημώνεται και οι αγρότες μεταναστεύουν στα αστικά κέντρα αυξάνοντας τα ποσοστά ανεργίας. Εγκαταλείφθηκαν κυρίως οι ορεινές και προβληματικές περιοχές της παραδοσιακής γεωργίας, ωφελήθηκαν οι πεδινές – αρδευόμενες περιοχές της εντατικής γεωργίας για να διευρυνθούν έτσι ακόμη περισσότερο οι οικονομικοινωνικές ανισότητες μεταξύ των γεωγραφικών περιοχών. Σε κάθε περίπτωση και είναι αυτό που σας ερωτούμε σήμερα, γιατί η αγροτική σας πολιτική οδήγησε στο να είναι το περιβάλλον ο μεγαλύτερος χαμένος του «εκσυγχρονισμού» της ελληνικής γεωργίας. Στις πεδινές περιοχές η ρύπανση, η διάβρωση, η εξάντληση των υδάτινων πόρων εξελίχθηκαν περίπου ανεξέλεγκτα. Στις ορεινές περιοχές εντάθηκαν η υπερβόσκηση, η διάβρωση και βέβαια οι εμπρησμοί, η αυθαίρετη δόμηση και η εγκατάλειψη παραδοσιακών γεωργικών συστημάτων. Στις παράκτιες περιοχές η αστική – τουριστική επέκταση καταβρόχθισε τη γεωργική γη και η αγροτική γη σημαντικούς υγροτόπους – βιότοπους και όλες αυτές οι δραστηριότητες ρυπαίνουν ανεξέλεγκτα το περιβάλλον. Πολύτιμα είδη εξαφανίστηκαν, τοπία μεγάλης φυσικής αξίας, προϊόντα τοπικής σημασίας και ιδιαίτερης ποιότητας ξεχάστηκαν. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι επί σειρά ετών ασκήθηκε αντιπεριβαλλοντική πολιτική και το ερώτημα είναι έχει έστω και τώρα γίνει αυτό κατανοητό ώστε να αλλάξει άμεσα η Εθνική μας Αγροτική Πολιτική, σε συνδυασμό με συγκλίνουσες ευκαιρίες που δίδει σήμερα η Ε.Ε. όπως η δημιουργία του δικτύου «ΦΥΣΗ 2000», οδηγίες όπως η πολύ σημαντική οδηγία 676/91 για τη μείωση και την πρόληψη της ρύπανσης των υπογείων υδάτων κλπ. Το σημαντικότερο απ’ όλα αυτά είναι η μεγάλη ώθηση που πρέπει να δοθεί από την εθνική μας αγροτική πολιτική στην βιολογική γεωργία κατ’ αρχήν και στη συναφή με αυτήν κτηνοτροφία. Όλοι μιλούν για το συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας μας στην ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας και στην ανάγκη να αποτελέσουν αυτές το όχημα μιας διαφορετικής φιλικής προς το περιβάλλον παραγωγικής διαδικασίας. Όμως σήμερα μόνο το 0,60% των συνολικών εκτάσεων καταλαμβάνουν οι βιολογικές καλλιέργειες και το ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι η κυβέρνηση προγραμματίζει στην επόμενη πενταετία την ένταξη του εξαιρετικά μικρού ποσοστού του 0,2% δηλαδή 70.000 στρεμμάτων ενώ για τη χώρα μας τα περιθώρια ανάπτυξής της είναι εξαιρετικά μεγάλα. Στο συνολικό αυτό πρόβλημα προστίθενται και οι καθυστερήσεις στο θέμα της πιστοποίησης, της εκπαίδευσης και της διακίνησης των βιολογικών προϊόντων. Υπό αυτούς τους όρους της προγραμματιζόμενης βιολογικής γεωργίας, για ποιο βιολογική κτηνοτροφία μιλά η Κυβέρνηση, που τη θυμάται μόνο όταν προκύπτει ένα διατροφικό πρόβλημα και ξεχνά ότι αυτή συνδέεται άμεσα με την ανάπτυξη των βιολογικών ζωοτροφών και την εκτροφή εγχώριων φυλών ζώων. Γ. Για τις δασικές εκτάσεις ʼρρηκτα συνδεδεμένο με τις επιπτώσεις της αγροτικής σας πολιτικής στο περιβάλλον το οξύ πρόβλημα της προστασίας των δασικών εκτάσεων. Την τελευταία δεκαετία διαχειρίζεστε τόσα λεφτά και για την οργάνωση του κράτους, για την προστασία των φυσικών του πόρων. Όμως για δέκα συνεχή χρόνια εκατομμύρια στρέμματα δάσους και δασικών εκτάσεων έχουν καταστραφεί. Καταθέτω τη μελέτη της Ένωσης Ελλήνων Δασολόγων από την οποία προκύπτει ότι καίγονται δέκα στρέμματα και αναδασώνεται το ένα. Αντί όμως μιας πολιτικής προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων, συμπεριλαμβανομένης μιας γενικευμένης αναδάσωσης, προσπαθήσατε να αναθεωρήσετε το άρθρο 24 με τρόπο που να επιτρέπει τον αποχαρακτηρισμό των δασικών περιοχών και παρά την κάποια μετατόπισή σας από τις απολύτως δασοκτόνες αρχικές σας θέσεις, υπό την πίεση πολλών πολιτών και οργανώσεων και όχι μόνο, τα προβλήματα και οι φόβοι μας εξακολουθούν να υπάρχουν. ʼρχισε ήδη και ιδιαίτερα νωρίς η περίοδος των πυρκαγιών και επερωτάστε: -Πότε επιτέλους θα ολοκληρώσετε ένα ενιαίο σχεδιασμό πρόληψης και καταστολής με τη σύσταση του ενιαίου φορέα δασοπροστασίας ( ως βασικού παράγοντα που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες των δασικών υπηρεσιών και θα τις συνδέει λειτουργικά και αποτελεσματικά με το Πυροσβεστικό Σώμα, το ΕΚΑΜ και την Αυτοδιοίκηση), όπως ψηφίστηκε ομόφωνα στη Βουλή το ’95. -Θα άρετε την πλήρη αδράνεια που μέχρι σήμερα επιδεικνύετε στη διαδικασία κήρυξης αναδασωτέων των καμένων εκτάσεων και την αδικαιολόγητη καθυστέρηση καθαρισμού περιοχών απόλυτης προστασίας, στη σύνταξη του δασικού κτηματολογίου, ενταγμένου στη διαδικασία σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου. Το Εθνικό Κτηματολόγιο ένα έργο πολυσύνθετο κλαδικής μορφής, που έχει την κατανόηση και την υποστήριξη των πολιτών στις περιοχές που συντάσσεται, που θα έλεγα ότι θα ενώσει το λαό μας περιμέναμε να το διαχειριστείτε με ωριμότητα και ευθύνη υπομέναμε καρτερικά αλλά και κριτικά και τραγικά μας απογοητεύσατε όλους. Επιτέλους δεν θα απολογηθείτε για τίποτα, μήπως συνέλθετε και δραστηριοποιηθείτε έστω και καθυστερημένα; Δεν τολμούμε να πιστέψουμε ότι τελικά σας ενδιαφέρουν οι απορροφήσεις, η διαχείριση των χρημάτων και όχι το αποτέλεσμα. Γιατί τα αποτελέσματα και τα στοιχεία ενός Εθνικού Κτηματολογίου θα βάλουν φραγμό στις καταπατήσεις, στην άναρχη ανάπτυξη, την αυθαίρετη δόμηση την εγκληματική πελατειακή πολιτική χαρακτηρισμού των χρήσεων γης. Θα σταματήσουν την υποκριτική θέση των πολιτικών για το αστικό και φυσικό περιβάλλον. Δ. Κλιματικές αλλαγές και ενέργεια Λονδίνο 15/03/2001. Μετά από συγκριτική μελέτη αποτελεσμάτων πολλών ερευνών για τα τελευταία 27 χρόνια οι ερευνητές των Imperial College απέδειξαν πέραν κάθε αμφισβήτησης πλέον το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Ελπίζουμε ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να θέσει υπό αμφιβολία τις μελλούμενες κλιματικές αλλαγές. Και κανείς δεν μπορεί να θέσει και κανείς δεν μπορεί να μειώσει τις ευθύνες του, όσον αφορά την έλλειψη ενεργειών που συμβάλλουν στην αποτροπή των αλλαγών αυτών. Ποιες είναι οι ενέργειες αυτής της πραγματικότητας; Οι αέριοι ρύποι αυξήθηκαν κατά 18% από το ’94 και η μείωση που έχει υποχρέωση η Ελλάδα να κάνει για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 25% είναι άπιαστο όνειρο. Και πώς να μην είναι αφού η πολιτική μας είναι πολιτική αυτοκινητοδρόμων, εξυπηρέτησης των αυτοκινήτων και ιδιαίτερα των ιδιωτικών. Τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς και η οργάνωσή τους δεν εξυπηρετούν τους πολίτες. Το περιβόητο έργο της διπλής σιδηροδρομικής ηλεκτροκίνησης Αθήνας – Θεσσαλονίκης καρκινοβατεί. Όπως και λοιπά έργα σιδηροδρομικών συνδέσεων, υπόγειων και σε σταθερή τροχιά μέσων κλπ. Αλλά ας πάμε και στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ποιο ήταν το πλάνο στα Αιολικά Πάρκα και που βρισκόμαστε. Ήμαστε στη μέση του δρόμου με εγκατεστημένη ισχύ 200 MW έναντι 400 MW. Για να φτάσουμε στο απαιτούμενο από την Ε.Ε. 20,1% της παραγωγής μας είμαστε υποχρεωμένοι να ενισχύσουμε τα Αιολικά. Πως αφού έχετε μειώσει στο Γ’ ΚΠΣ στο 30% τις επιδοτήσεις από το 40 έως 45% που ήταν στα προηγούμενα. Ο ενεργειακός τομέας για να ανανεωθεί πρέπει να στηριχθεί από το δημόσιο. Μην περιμένετε θαύματα από την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, τη στροφή στο φυσικό αέριο κλπ. Το παράδειγμα της Καλιφόρνιας είναι χθεσινό και πρέπει να μας διδάξει. Κύριε Πρόεδρε ο κύριος Υφυπουργός Περιβάλλοντος με την παλαιά του ιδιότητα του οικολόγου οργάνωνε καμπάνιες για τα φυτοβολταϊκά και εν γένει τους ηλιακούς συλλέκτες. Τι να υποθέσουμε; Που για όλα αυτά παρατηρούμε τεράστιες καθυστερήσεις. Ε. Διαχείριση υδάτινων πόρων και περιβάλλον Οι ευθύνες και η έλλειψη πολιτικής βούλησης για λήψη μέτρων αποτυπώθηκαν στη συνάντηση της Χάγης, οι κλιματικές αλλαγές δεν θα αποτραπούν με όλα τα επακόλουθα στον πλανήτη μεταξύ των οποίων και η ξηρασία. Στη χώρα μας οι αναπότρεπτες αυτές εξελίξεις έρχονται να επιδεινώσουν μία κατάσταση που διακρίνεται από την κακοδιαχείριση τη μη ορθολογική εξοικονόμηση και προστασία των υδάτινων πόρων και αποθεμάτων και από την έλλειψη μέτρων προστασίας της ποιότητας αυτών. Ο ν. 1739/87 με τα 13 υδατικά διαμερίσματα δεν εφαρμόσθηκε κύρια λόγω των συγκρούσεων των φορέων. Ήδη έχει έλθει η οδηγία – πλαίσιο 2000/60 η οποία μας επιβάλλει σε μερικά χρόνια να έχουμε ξεκαθαρίσει το οργανωτικό και την υποδομή της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Τίθενται στόχοι για την ποιότητα των επιφανειακών υδάτων, για την προστασία των υπόγειων υδροφορέων και τον έλεγχο των επικίνδυνων τοξικών ουσιών στο νερό. Μέχρι το 2003 τα Κράτη Μέλη πρέπει να εναρμονίσουν την οδηγία, να οριοθετήσουν τα διαμερίσματα και τις περιφέρειες (που θα έχουν αρμοδιότητες ολοκληρωμένης διαχείρισης) και μέχρι το 2009 να καταρτίσουν συνολικά προγράμματα διαχείρισης κλπ. Το 2009 είναι πολύ κοντά, δεν μας παίρνει ο χρόνος, θέλουμε αγώνα δρόμου για να ανταποκριθούμε σε κάτι που η Ευρώπη το έχει ήδη κάνει εδώ και πολλά χρόνια. Παρά ταύτα όμως έως τώρα δεν έχει προχωρήσει καμία νομοθετική και οργανωτική ρύθμιση ακόμη και σε επίπεδο λεκάνης απορροής. Υπάρχουν μόνο αξιόλογα διαθέσιμα στοιχεία από το ΕΜΠ, το ΙΓΜΕ, των Δ/νσεων Σχετικών Υπουργείων, δηλαδή μία υποδομή για να στηρίζει τη δημιουργία ενός ενιαίου φορέα διαχείρισης με παραρτήματα στις διάφορες λεκάνες απορροής που η κυβέρνηση πρέπει τάχιστα να ιδρύσει. Θα πρέπει να είναι Ν.Π.Δ.Δ. (για το μεγάλο αυτό κοινωνικό αγαθό δεν αντέχουν ιδιωτικά σχήματα) στο οποίο θα καθορίζονται τα Υπουργεία και οι λοιποί συνδιαχειριστές σε αυτόν το δημόσιο φορέα. Γιατί το πρόβλημα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων είναι το δυσκολότερο απ’ όλα, θέλει συναίνεση που αν επιτευχθεί θα αποδώσει τεράστια οφέλη. Όσον αφορά το πλέγμα των έργων που εκτελούνται σήμερα, όλοι επισημαίνουν και όχι μόνο εμείς, ότι έχουν σταματήσει οι επενδύσεις ή παρατηρούνται αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στα έργα αξιοποίησης και προστασίας των υδάτινων πόρων. Εφιαλτικές διαστάσεις θα πάρει φέτος το πρόβλημα έλλειψης νερού στις μεγαλύτερες γεωργικές περιοχές (Θεσσαλία, Σέρρες, Αργολίδα) και ακόμη ύδρευσης στα πολλά αστικά κέντρα αλλά και σε ημιαστικές περιοχές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα καθυστερήσεων και κακοδιαχείρισης η στασιμότητα των έργων άρδευσης του Θεσσαλικού κάμπου, όπου ο σχεδιασμός των έργων εκτροπής του Αχελώου έχει οδηγήσει σε αδιέξοδα που εξ αρχής είχαμε επισημάνει, ενώ η διαχείριση των υπαρχόντων και η στασιμότητα των νέων ή συμπληρωματικών έργων (Φράγμα Σμοκόβου, ανασύσταση λίμνης Κάρλας, μικρών ταμιευτήρων αξιοποίησης των επιφανειακών υδάτων) δίδουν εικόνα εγκατάλειψης του όλου προγράμματος. Για θέματα ύδρευσης το γνωστό σήριαλ της υδροδότησης Θεσσαλονίκης από τον Αλιάκμονα κ.α. ΣΤ. Προστασία των οικοσυστημάτων Μια απόδειξη πώς το ΥΠΕΧΩΔΕ αντιλαμβάνεται την προστασία του περιβάλλοντος. Διαθέτει μόνο 15 δις από το Γ’ ΚΠΣ έναντι 4 τρις που θα διαθέσει για τα δημόσια έργα. Πώς με αυτό το ποσό θα δρομολογηθούν λύσεις για την προστασία και την επίλυση τόσων προβλημάτων; Η τελικά αυτά θα τα παραπέμψουμε σε ενέργειες της ιδιωτικής πρωτοβουλίας, όπως ούτε λίγο ούτε πολύ μου απάντησε ο κ. Υφυπουργός σε ερώτησή μου για την εγκατάλειψη των Κέντρων Πληροφόρησης. (Καταθέτω για τα θέματα αυτά διαπιστώσεις του Προέδρου της Εταιρίας Προστασίας της Φύσης κ. Γ. Σφήκα). (Δέλτα Νέστου, Κορώνεια, Βεγορίτιδα, Αξιός κ.α.) Ο καθορισμός όρων και ρυθμίσεων ζωνών οικιστικού ελέγχου ή απόλυτης προστασίας περιοχών φυσικού και ιστορικού κάλους όπως τα χωροταξικά των νήσων Κυκλάδων, η προστασία του περιαστικού δάσους – πάρκου Θεσσαλονίκης Σέιχ Σου, η διαχείριση του όρους Μαινάλου κ.α. Η διαχείριση των αστικών απορριμμάτων ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα έχει οδηγήσει σε πλήρες αδιέξοδο. -ΧΥΤΑ Χανίων -ΧΥΤΑ Θεσσαλονίκης -Ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων Αττικής κ.α. -Των λυμάτων -Αποχέτευση και βιολογικός καθαρισμός Θεσσαλονίκης -Ψυτάλλεια κ.α Για την επίλυση των παραπάνω και πολλών άλλων σημαντικών προβλημάτων, για την προστασία του περιβάλλοντος αναμένεται πλέον της δεκαπενταετίας η πλήρης ενεργοποίηση με την έκδοση των Π.Δ. και τη δημιουργία και στελέχωση των Κέντρων Εφαρμογής του Ν. 1650/86 για το Περιβάλλον. Έχουμε χάσει βέβαια κάθε ελπίδα για την ενεργοποίηση των διατάξεων του ν. 2742/99 « Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη».