Τοποθέτηση της Βουλευτού Ασημίνας Ξηροτύρη-Αικατεριναρη στην ολομέλεια για το Σ/Ν ΄΄Ρύθμιση θεμάτων Ανέλκυση Ναυαγίων και άλλες διατάξεις΄΄

Πέμπτη, 11 Ιανουάριος 2001 02:00 Ομιλίες
Εκτύπωση
Υπάρχουν πράγματι κατά τη συζήτηση αυτού του νομοσχεδίου, όπως και στην επιτροπή, κάποιες πολύ κακές συγκυρίες. Τα στοιχεία που υπάρχουν για τις βόμβες που είναι και αυτές σαν τα ναυάγια στο Αιγαίο, θα μπορούσαν να συνδεθούν με αυτό το νομοσχέδιο. Θα μπορούσε να υπάρχει ένα τελευταίο άρθρο για το τι θα κάνουμε αν όντως αποδειχθεί ότι υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός στις ελληνικές θάλασσες αυτού του τραγικού άλλου είδους "ναυαγίου" και με ποιον τρόπο θα μπορούσαμε να τις ανελκύσουμε και να σώσουμε τις θάλασσές μας. Αυτό σαν μια εισαγωγή στο μεγάλο πρόβλημα βέβαια, το οποίο υπάρχει και το διαπιστώνει και το νομοσχέδιο και οι υπόλοιποι συνάδελφοι για την ουσιαστική ανάγκη να δοθεί κάποια λύση στην ανέλκυση παλαιών ναυαγίων, στην απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων πλοίων που είναι βυθισμένα ή παραμένουν στη θάλασσα και στις ακτές σε περιοχές λιμένων, σε διώρυγες ή διαύλους, εμπόδια πλοίων που παρεμποδίζουν την προσόρμιση, την αγκυροβολία, τη χρήση των κρηπιδωμάτων ή δημιουργούν κινδύνους και προσβάλλουν το περιβάλλον. Aυτά δηλαδή τα ναυάγια, τα εμπόδια, τα παροπλισμένα πλοία, είναι πάρα πολλά, ιδιαίτερα στους χώρους του Οργανισμού Λυμένος Πειραιά και στους χώρους του Οργανισμού Λυμένος Θεσσαλονίκης, αλλά και σε άλλα πολύ σημαντικά λιμάνια της χώρας μας και δημιουργούν κινδύνους και προσβάλλουν το περιβάλλον. Mε τις κείμενες διατάξεις του Κώδικα Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου, του Γενικού και Ειδικού Κανονισμού Λυμένος και άλλες ειδικές διατάξεις της νομοθεσίας, έχουν ήδη θεσπιστεί υποχρεώσεις του πλοιοκτήτη και του εφοπλιστή για την ανέλκυση ή καταστροφή ναυαγίων ή την απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων πλοίων. Όμως όλες αυτές οι διατάξεις παρέμειναν μέχρι σήμερα ανενεργοί. Από τη διοίκηση ελάχιστα ή καθόλου δεν επιβλήθηκαν ποτέ αυτές οι διατάξεις. Δεν επιβλήθηκαν, δηλαδή, κυρώσεις και πρόστιμα, με αποτέλεσμα να συσσωρεύονται σήμερα όλα αυτά τα προβλήματα. Το παρόν σχέδιο νόμου δεν διαφοροποιείται στα βασικά θέματα από τις κείμενες αυτές διατάξεις, οι οποίες αποδεδειγμένα μέχρι σήμερα δεν απέδωσαν. Στην ουσιαστική ανάγκη να δοθεί λύση στο διττό πρόβλημα των παλαιών ναυαγίων και της εγκατάλειψης των πλοίων, το νέο σχέδιο νόμου εξακολουθεί να μην αποθαρρύνει αποτελεσματικά την εγκατάλειψη πλοίου ή ναυαγίου, που ουσιαστικά αποτελεί και τη βάση του προβλήματος. Ο νομοθέτης το επιδιώκει, εξειδικεύοντας τις περιπτώσεις και περιγράφοντας όντως περισσότερες ενέργειες που μπορεί να κάνει το δημόσιο ή ο σχετικός οργανισμός. Αλλά τελικά οι διατάξεις του σχεδίου νόμου δεν αποτελούν ένα ισχυρό μέσο πίεσης προς τους πλοιοκτήτες ούτε και υιοθετούν -και θα πρέπει να προσπαθήσουμε εδώ να το βελτιώσουμε όσο γίνεται περισσότερο- εφαρμόσιμες διαδικασίες που θα επιτρέψουν την εξεύρεση λύσης. Ιδιαίτερα στα παλαιά ναυάγια όλη αυτή η διαδικασία των μειοδοτικών διαγωνισμών και εν τέλει της εξεύρεσης πόρων είναι μία δύσκολη διαδικασία και διοικητικά να έλθει εις πέρας αλλά και να εξασφαλίσει ένα χρονοδιάγραμμα πόρων και ενεργειών, ούτως ώστε τουλάχιστον τα πιο επικίνδυνα ναυάγια να ανελκυστούν. Παρ' όλα αυτά πρέπει να δεχθούμε ότι μία επικαιροποίηση αλλά και κυρίως μία καλή ενιαιοποίηση των διαδικασιών επιχειρείται και ως ένα βαθμό επιτυγχάνεται με αυτό το νομοσχέδιο. Το ζητούμενο και πάλι είναι ο τρόπος, τα μέσα και οι πόροι της εφαρμογής του. Η κύρια ρύθμιση του σχεδίου νόμου, που αφορά στο δικαίωμα του δημοσίου και των φορέων διοίκησης και διαχείρισης των λυμένων να ενεργούν ως εντολοδόχοι του κυρίου της πράξης, εφόσον αυτός δεν συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του, μεταφέρει μία σειρά υποχρεώσεων για ενέργειες, πράξεις και διάθεση σημαντικών πόρων στο δημόσιο -αφού το πρόβλημα συμφωνούμε όλοι ότι είναι πολύ σοβαρό και πρέπει να λυθεί- με αβέβαιο το καθεστώς της διεκδίκησης των χρημάτων από τον κύριο αίτιο του ναυαγίου ή της εγκατάλειψης. Παραλείπεται, τόσο στην ειδική έκθεση όσο και στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου, οποιαδήποτε αναφορά σε θέματα κάλυψης του κόστους των μειοδοτικών διαγωνισμών. Δεν είναι μικρό αυτό το κόστος για την ανέλκυση των ναυαγίων που θα αποτελέσουν πιθανότατα και την τελική οδό για την πλειοψηφία αυτών των ναυαγίων και ειδικότερα για τον πολύ σημαντικό αριθμό των διακοσίων εξήντα παλαιών ναυαγίων. Εν τέλει δεν υπάρχει αναφορά στην έκθεση για το ίδιο το κόστος, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους διαγωνισμούς είναι σίγουρο ότι θα αποβούν άγονοι. Υπάρχει μόνο μια ασαφής αναφορά σε πόρους από το Γαλάζιο Ταμείο, πόροι που σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν για την κάλυψη των τεράστιων εξόδων ανέλκυσης πλοίου, αφού το σημερινό υπόλοιπο αυτού του ταμείου δεν επαρκεί να καλύψει ούτε μία ανέλκυση μικρού πλοίου. Το να καλύπτονται έξοδα ανέλκυσης από το "γαλάζιο ταμείο" θα δημιουργήσει διαχειριστικό πρόβλημα αντί να το επιλύσει. 'Ηδη το ιδιαίτερα κρίσιμο αυτό ταμείο δεν έχει επαρκείς πόρους για να καλύψει τις μεγάλες επιβαρύνσεις, πολλές φορές να ανακάμψει καταστροφές και ρυπάνσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον και τις ακτές. 'Ενα ταμείο που και αυτό με τον ίδιον τρόπο δεν έχει μέχρι σήμερα εξασφαλίσει τους πόρους του, δεν έχει διεκδικήσει αυτά που του οφείλουν αυτοί οι οποίοι επιφέρουν τη μόλυνση και τις καταστροφές. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σοβαρές καταγγελίες ότι αυτοί οι ελάχιστοι πόροι, που έχει το Γαλάζιο Ταμείο, χρησιμοποιήθηκαν για εκσυγχρονισμό γραφείων και όχι για αυτές τις παρεμβάσεις για τις οποίες συστάθηκε. Εδώ, ο κύριος Υπουργός θα πρέπει να μας δώσει μία απάντηση παράλληλα και γι' αυτό το ταμείο και για ένα ταμείο που εμείς προτείνουμε μέσα απ' αυτό το νομοσχέδιο να υπάρξει για τούτες εδώ τις περιπτώσεις. Πώς θα το διασφαλίσουμε ούτως ώστε οι έστω ελάχιστοι αυτοί πόροι σε ένδειξη ενδιαφέροντος όλων μας για το δημόσιο συμφέρον και το περιβάλλον θα πηγαίνουν εκεί που έχουν συσταθεί αυτά τα ταμεία. Είναι γεγονός και κατά τη συζήτηση στην επιτροπή το διαπιστώσαμε όλοι ότι είναι πολύ δυσχερής ο εντοπισμός των πλοιοκτητών παλαιών ναυαγίων και φυσικά η διεκδίκηση χρημάτων από αυτούς. Το σχέδιο νόμου δεν φαίνεται να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα. Είναι ανάγκη μέσα απ' αυτό το νομοσχέδιο να καθορίσουμε τελικά μία νέα πηγή, ένα νέο ταμείο. Να μη το συνδέσουμε δηλαδή με το Γαλάζιο Ταμείο, αλλά να έχουμε, όπως και οι άλλοι συνάδελφοι έχουν πει, μια αποφασιστική επιτροπή. Δεν μιλώ για επιτροπές και παραεπιτροπές, οι οποίες τελικά περιπλέκουν ή κάνουν μεγαλύτερη τη γραφειοκρατία στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Μιλώ για ένα προεδρικό διάταγμα που θα καθορίζει μια αποτελεσματική επιτροπή, όπως θα καθορίζει επ’ ακριβώς τους όρους και τα κριτήρια για την κοστολόγηση της κάθε παρανομίας, για την επιβολή των προστίμων, για τον τρόπο με τον οποίον θα μπορέσουν τελικά να εισπραχθούν αυτά τα πρόστιμα. 'Εχω υπόψη μου τέτοιες διαδικασίες, οι οποίες έμειναν ατελείς από τα θέματα των παρανομιών στο περιβάλλον και άλλων καταστρατηγήσεων που γίνονται στα δημόσια έργα και στα υλικά που ουδέποτε τελικά εισπράχθηκαν τέτοια πρόστιμα, γιατί ακριβώς η περιγραφόμενη διαδικασία, οι επιτροπές, ο τρόπος επιβολής των προστίμων, δεν ήταν με τέτοιον τρόπο διατυπωμένες, ούτως ώστε να δώσουν τη δυνατότητα στη διοίκηση να μπορέσει να εισπράξει αυτά τα πρόστιμα. Κριτήρια, όπως αναφέρεται στο νομοσχέδιο, για το πρόστιμο περί προσωπικότητας του παραβάτη και άλλα τέτοια, προφανώς δεν αποτελούν αντικειμενικά κριτήρια και κανένα δημόσιο υπάλληλο δεν μπορούν να διασφαλίσουν όταν θα πάει να καθορίσει αυτό το πρόστιμο. Πολλές ερωτήσεις έγιναν τόσο στον Υπουργό όσο και στους ειδικούς που ήρθαν κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στην επιτροπή για το σύνολο των ενεργειών που προκύπτουν, προκειμένου τουλάχιστον τα παλαιά ναυάγια σιγά-σιγά να ανελκυστούν και κυρίως για το κόστος που αφορά σε όλες αυτές τις ενέργειες. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Λυμένος Πειραιώς μας απάντησε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το κόστος, είναι πάρα πολλά τα ναυάγια και τα παλιά, αλλά και τα εμπόδια που υπάρχουν σήμερα στην περιοχή του και δεν είναι δυνατόν να εκτιμήσει το κόστος αλλά και τις ενέργειες και όλα τα υπόλοιπα βάρη που θα προκύψουν για τον Οργανισμό, προκειμένου να φέρει σε πέρας αυτό το έργο. Νομίζω πως από το ίδιο το νομοσχέδιο φαίνεται ότι μπορεί να δημιουργηθούν κάποιες θέσεις εργασίας στις επιχειρήσεις, αυτές που θα προσέλθουν στους διαγωνισμούς και θα απασχοληθούν ανέλκυσης των ναυαγίων, εδώ πρέπει να προβλέψουμε και ειδικές υπηρεσίες στελεχωμένες από ειδικούς και με διοικητικούς και οικονομικούς υπαλλήλους, οι οποίοι θα φέρουν σε πέρας όλη αυτήν τη διαδικασία της αξιολόγησης, της σύνταξης των προσκλήσεων των διαγωνισμών και της διεκπεραίωσής τους. Είναι διαδικασίες οι οποίες μπορεί να μην ολοκληρωθούν ποτέ και να μας μείνει μόνο το νομοσχέδιο. 'Ετσι δημιουργείται μία σειρά ερωτημάτων, ότι στην περίπτωση της διενέργειας αυτών των μειοδοτικών διαγωνισμών, που όπως είπαμε και χρήματα θέλουν και προσωπικό, ποιες αρχές θα αναλάβουν όλη αυτήν την ιστορία; Ο όρος "οργανισμός" μας απασχόλησε πάρα πολύ στην επιτροπή και έτσι όπως ορίζεται από το νομοσχέδιο νοείται το νομικό πρόσωπο του δημόσιου τομέα ή η δημόσια υπηρεσία. Τι θα γίνει, όμως, με την επικείμενη ιδιωτικοποίηση των οργανισμών λιμένων; Ο όρος οργανισμός αφορά τα δύο μεγάλα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης, όπου συναντάμε και τα περισσότερα προβλήματα. Η μετοχοποίησή τους έχει αρχίσει. Κανείς δεν αποκλείει την άνω του 50% ιδιωτικοποίησή τους, ακόμα και στο άμεσο μέλλον. Εμείς, ο Συνασπισμός, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι είναι δυνατόν να φθάσουμε να αποφασίσουμε ότι οι Οργανισμοί Λυμένων Πειραιά και Θεσσαλονίκης να αποτελέσουν τελικά ιδιωτικές επιχειρήσεις ή ιδιωτικούς οργανισμούς. Αυτό το απευχόμαστε και νομίζω πως δεν θα το αποφασίσουμε ποτέ σε αυτήν την Αίθουσα. Πρέπει να δούμε, γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο το νομοσχέδιο, που παραπέμπει όλες αυτές τις ενέργειες και τα βάρη σε δημόσιο οργανισμό, εν τέλει αν αυτοί οι οργανισμοί ιδιωτικοποιηθούν, νομίζω ότι θα απαλλαγούν αυτών των χρεών και βαρών και το δημόσιο στο τέλος θα έχει όλα αυτά τα χρέη και τα βάρη και οι ιδιωτικοποιημένοι αυτοί οργανισμοί, αν προκύψουν στο μέλλον, θα έχουν μόνο τη χρήση αυτών των αξιόλογων λιμανιών της χώρας μας. Υπάρχουν άλλα διάφορα θέματα και προβλήματα τα οποία θα πρέπει να διορθωθούν και για τα οποία έγινε μία πολύ καλή συζήτηση στην επιτροπή και νομίζω ότι και εδώ στην κατ' άρθρο συζήτηση θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε το νομοσχέδιο αυτό. Εκεί που υπάρχει μία ασάφεια, σωστά το νομοσχέδιο για τα καινούρια ναυάγια και παρανομίες και για τους μικρότερους πλοιοκτήτες βάζει το θέμα της ασφάλισης. 'Ομως ξέρουμε πολύ καλά ότι πολλοί ασφαλιστικοί οργανισμοί εφαρμόζουν μια άλλη αρχή για την πληρωμή της ασφάλισης. Δηλαδή όταν δημιουργείται η οφειλή του πλοίου, θα πρέπει να καλυφθεί από τον πλοιοκτήτη και στη συνέχεια θα πρέπει να γίνει η αποζημίωση από την ασφάλεια. Δεν ξέρω το άρθρο 7 πώς θα λειτουργήσει σε αυτήν την κατεύθυνση που θέλει το νομοσχέδιο να διαφυλάξει και να διασφαλίσει την ασφάλιση και τα πρόστιμα, προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της απομάκρυνσης αυτών των εμποδίων. Είπα και στην αρχή ότι το ύψος και η διαδικασία επιβολής των προστίμων και από τον τρόπο με τον οποίο διαρθρώνονται μέσα από το νομοσχέδιο δεν ανταποκρίνονται στο ύψος των αναγκών και στο ύψος μιας ουσιαστικής και αυστηρής ποινής γι' αυτές τις παράνομες πράξεις. Δεν δημιουργεί δηλαδή αυτό το νομοσχέδιο μία απόθεση και βαρύτατες υποχρεώσεις σε αυτούς που πρόκειται από εδώ και πέρα να παρανομήσουν. Κινδυνεύει και αυτό με αυτό το χαμηλό ύψος των προστίμων αλλά και με την ασαφή διαδικασία επιβολής τους να δημιουργήσει για το δημόσιο μια σειρά υποχρεώσεων και από την άλλη πλευρά να εξακολουθεί να είναι ανενεργό στην προστασία του περιβάλλοντος, στην προστασία της ασφάλειας στη ναυσιπλοϊα και στις επιπτώσεις που έχουν πολλές από αυτές τις ζημίες στον τουρισμό. Εμείς από την πλευρά μας, εφόσον από τη συζήτηση των άρθρων επιτευχθούν και συμπληρωθούν ορισμένες τροποποιήσεις, κυρίως όσον αφορά τον όρο οργανισμός, δημόσια αρχή και πώς θα διασφαλισθεί όλη αυτή η διαδικασία, να μην επιβαρύνει το δημόσιο συμφέρον αλλά να το επιβαρύνει μόνο όταν πρέπει και δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, εφόσον συμπληρωθούν με τις τροποποιήσεις και τις ρυθμίσεις που θέλουμε, όσον αφορά την εξασφάλιση για τα νέα ναυάγια της λήψης των προστίμων και της ασφάλισης και των μικρών πλοιοκτητών, εφόσον διορθωθούν ως προς τα θέματα της οργάνωσης των υπηρεσιών, ούτως ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και σε όλες τις διαδικασίες για τα παλαιά ναυάγια και τις διαδικασίες για την εφαρμογή του νομοσχεδίου για τα νέα ναυάγια και τα άλλα εμπόδια στα θαλάσσια λιμάνια και εφόσον τελικά υπάρξει ένα χρονοδιάγραμμα ή ο Υπουργός μας δώσει ορισμένα στοιχεία που σκέπτεται ο ίδιος για το πώς θα ξεκινήσουμε από τα σοβαρότερα ναυάγια και ποιοι θα είναι αυτοί οι πόροι και σε ποιο χρονικό διάστημα θα διατεθούν ούτως ώστε να έχουμε στοιχεία για την υλοποίηση αυτού του νομοσχεδίου, θα ψηφίσουμε αυτό το νομοσχέδιο. Μέχρι τότε κρατάμε τις επιφυλάξεις μας. Πραγματικά ξεκινήσαμε διαφορετικά τη συζήτησή μας για ένα νομοσχέδιο το οποίο έχει έναν τεχνικό χαρακτήρα και πρέπει να διορθώσει κάποια πράγματα που εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν έχουν διορθωθεί ή δεν έχουν εφαρμοστεί διατάξεις. Και φθάσαμε στο σημείο μέσα από μια διαμάχη της Κυβέρνησης και της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, να δούμε εδώ τον παράδεισο ή την κόλαση της ελληνικής ναυσιπλοϊας. Κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, ούτε παράδεισος ούτε κόλαση υπάρχει και αυτά τα θέματα τα ξέρετε πάρα πολύ καλά γιατί και εσείς πριν και η Κυβέρνηση τώρα του ΠΑ.ΣΟ.Κ. επί πενήντα χρόνια έχετε την ευθύνη αυτού του τόπου. 'Έχετε την ευθύνη γιατί συσσωρεύτηκαν διακόσια εξήντα παλαιά ναυάγια και γιατί όσες διατάξεις είχατε κάνει μέχρι τώρα και όσες νομοθεσίες επιβολής προστίμων είναι ανενεργές. Και έτσι έχουμε την ευθύνη όλοι μας να δούμε εδώ πως με τούτο το νομοσχέδιο θα μπορέσουμε τουλάχιστον κάτι απ' αυτά να κινητοποιήσουμε, δηλαδή να κάνουμε κάτι, να λειτουργήσει κάτι. Δεν αισιοδοξώ ότι θα λύσουμε αυτό το τεράστιο πρόβλημα, αλλά εν πάση περιπτώσει να δείξουμε αυτήν τη συναίνεση που λέτε και σεις όλοι για να βελτιωθούν ορισμένα θέματα. Τα θέματα ασφάλειας στη ναυσιπλοΐα -που εδώ τα ναυάγια και τα διάφορα εμπόδια και αυτά συμβάλλουν στη μη ασφάλεια- είναι γεγονός και αποδείχθηκαν από το τραγικό ναυάγιο ότι είναι περισσότερο γεγονός απ' ό,τι σκεφτόμασταν, ότι δεν υπάρχουν. Τα προβλήματα στην νηολόγηση και στην αξιοπιστία αυτών των εκθέσεων αποδείχθηκαν ότι υπάρχουν και μάλιστα ότι υπάρχουν σε τεράστιο βαθμό. Το ότι απεδείχθη ότι δεν υπάρχει πολιτική της Κυβέρνησης στο θέμα της ναυσιπλοΐας και ότι και αυτή οδηγήθηκε τα τελευταία χρόνια από τα μεγάλα συμφέροντα και αυτό αποδείχθηκε. Και κάποια στιγμή με την έκφραση του ο Πρωθυπουργός εδώ "Αυτή είναι η Ελλάδα" την οποία κατακεραυνώσαμε εμείς, λίγο πολύ αυτό ήθελε να πει δηλαδή ότι υπάρχουν τεράστια προβλήματα και τα οποία δεν επιλύονται από τη μια στιγμή στην άλλη. Επομένως μη μας παρουσιάζετε εδώ σ' αυτό το νομοσχέδιο και σ' αυτήν την καλή θέληση που έχουμε όλοι, κύριε Υπουργέ, ότι εδώ τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά και θα πάνε πολύ καλύτερα. Εγώ θέλω να ευχηθώ να πάνε ακόμη καλύτερα και θέλω να συμβάλω σε αυτό -το κόμμα μου και εγώ προσωπικά- ώστε να διασφαλίσουμε από εδώ και πέρα οι διατάξεις, τα νομοσχέδια τα οποία ψηφίζουμε ότι θα είναι λειτουργικά, θα είναι αποτελεσματικά και πρώτα και κύρια θα διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και την ασφάλεια των πολιτών. Από εκεί και πέρα βέβαια θα παρέχουν και σύγχρονες υπηρεσίες και θα λύνουν τα προβλήματα και της διακίνησης αλλά και βεβαίως και τα υπόλοιπα προβλήματα και θα προάγουν και την οικονομία της χώρας. 'Όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Και οι κανονισμοί οι οποίοι μας επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την απελευθέρωση είτε της αγοράς στα γενικότερα θέματα είτε στα ειδικότερα θέματα στη ναυσιπλοΐα δεν οδηγούν οπωσδήποτε στη φιλελευθεροποίηση του κράτους. Οδηγούν στο ότι και το ίδιο το κράτος μπορεί να έχει δημόσιους οργανισμούς, ανταγωνιστικούς σ' αυτήν την απελευθέρωση και να τους κάνει και ακόμη καλύτερους και για το δημόσιο συμφέρον και για τη λειτουργία τους. Δεν μπορείτε να μας λέτε ότι δεν τοποθετήθηκαν τα κόμματα εδώ και δεν είπαν τις απόψεις τους. Ο Συνασπισμός επανειλημμένα έχει πει τις απόψεις του, το πως εκλαμβάνει εκείνος τα θέματα της απελευθέρωσης και πως μπορεί να γίνει αυτή η απελευθέρωση της αγοράς και από την άλλη πλευρά η Ελλάδα να διατηρήσει τους οργανισμούς της, να διατηρήσει αυτές τις επιχειρήσεις που αφορούν και διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον. Για το νομοσχέδιο ειδικότερα: Δεν πήρα μια σαφή απάντηση, κύριε Υπουργέ, και νομίζω στην κατ' άρθρον συζήτηση θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, για το τι σημαίνει οργανισμός. Εδώ είπαμε ότι απ' αυτό το νομοσχέδιο επιχειρείται μια εννοιοποίηση των διατάξεων. Και αυτό χρειάζεται σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση και σε όλες τις διατάξεις για να μπορέσουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Στο θέμα του πώς η κάθε λιμενική αρχή ή οι Οργανισμοί Λιμένων Πειραιώς ή Θεσσαλονίκης ενεργούν από μόνοι τους στην αρχή τους διαγωνισμούς: Υπάρχει η λεγόμενη διαδικασία των προστίμων, των επιτροπών και όλα αυτά. Εδώ υπάρχει μία ατέλεια στο νομοσχέδιο. Θα μπορούσε κανείς να πάει σε μια σκέψη να υπάρχει ένας φορέας, μια ειδική υπηρεσία στο δικό σας Υπουργείο, που να καθορίζει όλα αυτά τα θέματα, να εξειδικεύει δηλαδή, είτε με επιμέρους διατάξεις είτε με υπουργικές αποφάσεις δικές σας το πλαίσιο αυτού του νόμου και μετά να καθοδηγεί όλες αυτές τις επιμέρους υπηρεσίες, που θα είναι υπεύθυνες κατά τόπους για να εφαρμόσουν αυτό το νομοσχέδιο και να προβούν σε όλες αυτές τις ενέργειες που είναι πάρα πολλές και σαν ενέργειες και σαν κόστος. Θα πρέπει, όμως, να δούμε και να διασφαλίσουμε πως ό,τι και να γίνει με τους μεγάλους τουλάχιστον οργανισμούς, αυτοί θα κουβαλούν, θα έχουν τις υποχρεώσεις και ενεργειών και του χρέους και του κόστους που απορρέουν από αυτό το νομοσχέδιο. Ο Οργανισμός είναι νομικό πρόσωπο ή δημόσια υπηρεσία. Σας είπα και πριν, αν ιδιωτικοποιηθούν αυτοί οι οργανισμοί, θα μπορούν να σας πουν ότι "εμείς αυτό εδώ το μερτικό δεν το έχουμε, ο ίδιος νόμος μας το λέει, θα είναι όλο το μερτικό αυτό στις δημόσιες υπηρεσίες, στις όποιες υπηρεσίες θα κρίνουν ότι μπορούν να χειριστούν αυτά τα θέματα". Επομένως, θα πρέπει να προσθέσετε την εν λόγω επιτροπή στο άρθρο 9. Κι εγώ τώρα είδα ότι έχετε προσθέσει μια επιτροπή που θα μπορεί με μεγαλύτερο κύρος να επεξεργάζεται τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογεί και στο τέλος θα προχωράει στην επιβολή των κυρώσεων και των προστίμων. Νομίζω ότι αυτό δεν φτάνει και στη συνέχεια στην κατ' άρθρον συζήτηση θα εκθέσουμε αναλυτικότερα τις προτάσεις μας, ούτως ώστε να υπάρχει μια ειδική επιτροπή ή ένας φορέας στο Υπουργείο σας, ο οποίος θα καθοδηγεί τις υπόλοιπες επί τόπου και επιμέρους επιτροπές. Ευχαριστώ.