Αναγκαία η οριστική λύση των προβλημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Τρίτη, 16 Δεκέμβριος 2014 12:11 Αναφορές
Εκτύπωση

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Β. Εσωτερικών

Γ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

 

Θέμα:  Αναγκαία η οριστική λύση των προβλημάτων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ

Σε συνέχεια επανειλημμένων παρεμβάσεών της, η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει ως αναφορά το από 09/12/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου 187 υπόμνημα του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Το εν λόγω υπόμνημα αναφέρεται στα προβλήματα λειτουργίας που αντιμετωπίζουν οι Δομές των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, και ειδικότερα στη χρηματοδότησή τους (που δεν είναι ενιαία ούτε εξασφαλισμένη, κι αυτό δημιουργεί μια σειρά προβλημάτων και δυσλειτουργιών), στον έλεγχο και τη διασφάλιση αυτής, στις χρηματοδοτικές ανισότητες που παρατηρούνται μεταξύ των Δομών, καθώς και στο εργασιακό καθεστώς του προσωπικού.

Με δεδομένη την δυσχερέστατη οικονομική συγκυρία, την ραγδαία αύξηση της ανεργίας που έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος των ελληνικών οικογενειών, το μαρασμό του θεσμού των ολοήμερων σχολείων αλλά και το γεγονός ότι τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ αποτελούν μία σύγχρονη κοινωνική δομή που στοχεύει στην διευκόλυνση των γονέων και στην εξασφάλιση ενός ασφαλούς και εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά με καλή υγεία αλλά και με αναπηρία, αλλά και εντάσσονται στην συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να προάγει την ηθική, πνευματική επαγγελματική και φυσική αγωγή των πολιτών, και ιδιαίτερα των παιδιών, καθώς και στην προστασία των ευπαθών ομάδων, σύμφωνα με τη γενικότερη αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου (άρθρο 25 του Συντάγματος),

Παρακαλείσθε να μεριμνήσετε για την οριστική επίλυση των προβλημάτων των Δομών αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία τους, και να εξετάσετε τις προτάσεις που τίθενται στο συνημμένο υπόμνημα.

Η καταθέτουσα βουλευτής

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη