Σχετικά με την ένταξη των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο «ΣΕΣ 2014-2020»

Τετάρτη, 04 Ιούνιος 2014 09:57 Αναφορές
Εκτύπωση

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Β. Εσωτερικών

Γ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας

Δ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων         

                                     

Θέμα:  Σχετικά με την ένταξη των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης, ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ στο «ΣΕΣ 2014-2020»

Η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει ως αναφορά την από 27/05/2014 και με αριθμό πρωτοκόλλου 154 επιστολή του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Η εν λόγω επιστολή αναφέρεται στηνέγκριση του νέου ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014-2020 από την Ε.Ε. και θέτει το θέμα της ένταξης ή μη του προγράμματος της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής ζωής» (ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, Παιδικοί/Βρεφικοί Σταθμοί) στη νέα προγραμματική περίοδο.

Με δεδομένη την πρωτοφανή οικονομική κρίση, την ραγδαία αύξηση της ανεργίας που έχει επηρεάσει μεγάλο μέρος των ελληνικών οικογενειών, το μαρασμό του θεσμού των ολοήμερων σχολείων αλλά και το γεγονός ότι τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ αποτελούν μία σύγχρονη κοινωνική δομή που στοχεύει στην διευκόλυνση των γονέων, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και εκπαιδευτικό περιβάλλον για τα παιδιά με καλή υγεία αλλά και με αναπηρία,

Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε στα ερωτήματα που τίθενται στη συνημμένη επιστολή και μεριμνήσετε για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία των ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ.

Η Καταθέτουσα βουλευτής

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη