Σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο τη συγγραφή σχολικών βιβλίων βάσει των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Λυκείου

Πέμπτη, 29 Μάιος 2014 10:08 Αναφορές
Εκτύπωση

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Σχετικά με την προκήρυξη διαγωνισμού με αντικείμενο τη συγγραφή σχολικών βιβλίων βάσει των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Λυκείου

Η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει ως αναφορά την από 08/05/2014 επιστολή της Ένωσης Ελληνικού Βιβλίου προς το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Η εν λόγω επιστολή αναφέρεται στην προκήρυξη διαγωνισμού από το ΙΕΠ με αντικείμενο τη συγγραφή σχολικών βιβλίων βάσει των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών του Λυκείου.

Παρακαλείσθε όπως απαντήσετε στα ερωτήματα που τίθενται στη συνημμένη επιστολή και μεριμνήσετε για τη διαφανή και αξιοκρατική διαδικασία συγγραφής των σχολικών βιβλίων.

Η Καταθέτουσα βουλευτής

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη