Σχετικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

Πέμπτη, 06 Νοέμβριος 2014 10:20 Αναφορές
Εκτύπωση

ΑΝΑΦΟΡΑ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα:  Σχετικά με το αίτημα της Ομοσπονδίας Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας

Η βουλευτής της Δημοκρατικής Αριστεράς Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη καταθέτει ως αναφορά το υπόμνημα που της επέδωσε η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ).

Με το παρόν υπόμνημα αναπτύσσεται το αίτημα της ΟΒΥΕ για την τροποποίηση της παραγράφου 4 του άρθρου 7 του ΠΔ 112/2012 ή την έκδοση Υπουργικής Αποφάσεως σχετικά με την κατάθεση ή καταχώρηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Καλής Εκτέλεσης (Υ.Δ.Κ.Ε.) στα κατά τόπους σωματεία υδραυλικών.

Το εν λόγω αίτημα είναι δίκαιο, δεν αντίκειται στην ισχύουσα νομιοθεσία, προασπίζει τα δικαιώματα των υδραυλικών, προστατεύει τους καταναλωτές από μη αδειούχους και ανειδίκευτους και συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής.

 

Η καταθέτουσα βουλευτής

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη