Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Επίκαιρες Ερωτήσεις Ανάγκη για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος

Ανάγκη για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργo Οικονομικων

Θέμα:  Ανάγκη για άρση άδικων φορολογικών διατάξεων και την προώθηση ενός ενιαίου, σταθερού και δίκαιου φορολογικού συστήματος

Επανειλημμένα έχουμε υποστηρίξει την αδήριτη ανάγκη και υποχρέωση της κυβέρνησης να θεσπίσει ένα ενιαίο, δίκαιο, σταθερό και αναπτυξιακό φορολογικό σύστημα, με ευρεία συναίνεση, θέσπιση περιουσιολογίου και «πόθεν έσχες», δίκαιη και αναλογική κατανομή των φόρων, διεύρυνση της φορολογικής βάσης και σταδιακή μείωση των έμμεσων φόρων, συντελεστών ΦΠΑ κ.λπ. Αντ' αυτού μέχρι σήμερα έχουν θεσμοθετηθεί αποσπασματικά διάφορες διατάξεις οι οποίες συντηρούν και αυξάνουν την υπερφορολόγηση, δημιουργούν επικαλύψεις και σύγχυση και εν τέλει επιφέρουν τεράστια προβλήματα, προκαλώντας το αίσθημα δικαίου των πολιτών. Είναι εξάλλου αποπροσανατολιστική η συζήτηση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης για το αν υπάρχει ή όχι και σε ποιες κατηγορίες υπερφορολόγηση, την στιγμή που στην Ελλάδα όλοι οι φορολογικοί συντελεστές είναι υψηλότεροι από τους Ευρωπαϊκούς μέσους όρους - ΦΠΑ 23% έναντι 21,5% στην Ε.Ε., ανώτερος συντελεστής φόρου εισοδήματος για τα φυσικά πρόσωπα 46% έναντι 39,5% στην Ε.Ε., στο φόρο ακινήτων κ.λ.π. -, ενώ από την άλλη πλευρά η φοροδιαφυγή καλά κρατεί.  Ως τέτοια παραδείγματα είναι:

α) Η διάταξη που προβλέπει προκαταβολή φόρου 55% από όλους τους φορολογούμενους πλην αυτών που έχουν μόνο εισοδήματα από μισθωτή εργασία και συντάξεις  (ν.4172/13) έχει προκαλέσει πολλαπλά προβλήματα στους μισθωτούς και συνταξιούχους που έχουν και εισόδημα από ακίνητη περιουσία και μπορεί να κληθούν να πληρώσουν προκαταβολή και για τα εισοδήματα από μισθωτή εργασία. Επίσης στους μικρούς  επαγγελματίες οι οποίοι εκτός του ότι θα φορολογούνται από το πρώτο Ευρώ με 26%, επιβαρύνονται και με την δυσβάσταχτη προκαταβολή, αλλά και τους αγρότες οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί για πρώτη φορά να επωμιστούν ένα τέτοιο πρόσθετο φορολογικό βάρος. Εάν η πρόθεση του Υπουργείου είναι η προκαταβολή φόρου να ισχύει μόνο για έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα ή και να μειώσει το ποσοστό της,  θα πρέπει να προχωρήσει άμεσα σε νομοθετική ρύθμιση ώστε να γίνει ξεκάθαρο ποιοι είναι υπόχρεοι σε προκαταβολή και ποιοι όχι και σε τί ποσοστό.

β) Η επιβολή εξοντωτικών, βίαιης επιβολής, προστίμων στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, τα οποία   όμως λόγω των εξαιρετικά δύσκολων συνθηκών που βιώνουν οι μικρομεσαίες, κυρίως, επιχειρήσεις, ενδέχεται να οδηγήσουν στο αντίθετο αποτέλεσμα δηλαδή στη μη συμμόρφωση των επαγγελματιών, λόγω αδυναμίας, και στην περαιτέρω εξαθλίωση και τελική εξόντωση, ακόμη και όσων από αυτούς έχουν παραμείνει υγιείς.

γ) Η επιβολή φόρου υπεραξίας επί των ακινήτων η οποία δημιούργησε τεράστια σύγχυση στην αγορά αφού από  μια σειρά αντικειμενικών εμποδίων που τον καθιστούν ιδιαίτερα προβληματικό, όπως η αδυναμία καθορισμού των τιμών για τα παλαιά ακίνητα, υπερφορολόγησή τους, η μη επικαιροποίηση των αντικειμενικών αξιών κ.λπ.

Με βάση τα παραπάνω και το γεγονός, ότι η περαιτέρω φορολογική επιβάρυνση των ήδη βαριά φορολογουμένων, δεν συνεπάγεται περισσότερα φορολογικά έσοδα λόγω της εξάντλησης της φοροδοτικής ικανότητας αλλά και της εμπιστοσύνης των πολιτών  σε ένα σύστημα άδικο που αδυνατεί πατάξει τη φοροδιαφυγή από του έχοντες, επιβαρύνοντας υπέρμετρα τα συνήθη υποζύγια, Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεστε να προχωρήσετε σε άμεση νομοθετική ρύθμιση έτσι ώστε να διορθωθούν ασάφειες και αδικίες που προκύπτουν από τις διάφορες διατάξεις όπως. π,χ, ποιοι είναι υπόχρεοι στην προκαταβολή φόρου;

2. Προτίθεστε να καταθέσετε πλήρη πρόταση που θα θεσπίζει ένα ενιαίο, δίκαιο, σταθερό και αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα, όπως είχατε δεσμευτεί κατά τις προγραμματικές σας δηλώσεις;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη