Αποκρατικοποίηση ΕΥΑΘ - Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων

Δευτέρα, 10 Δεκέμβριος 2012 15:18 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους Υπουργούς:

Α. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων

Β. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής Οικονομικών       

 

Θέμα:  Αποκρατικοποίηση ΕΥΑΘ - Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων

Σύμφωνα με το σχεδιασμό του ΤΑΙΠΕΔ, όσον αφορά την αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ, προβλέπεται εντός του πρώτου τριμήνου του 2013 να γίνει η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ως γνωστό είναι βασική υποχρέωση για τη διαδικασία της αποκρατικοποίησης, μεταξύ των άλλων  να προηγηθούν τα ρυθμιστικά πλαίσια και στη συγκεκριμένη περίπτωση η Ρυθμιστική Αρχή Υδάτων (ΡΑΥ), η οποία θα προστατεύει τα δικαιώματα των καταναλωτών και θα εποπτεύει τις παρεχόμενες υπηρεσίες ύδρευσης - αποχέτευσης.

Καταρχήν πολιτικοί, κοινωνικοί και αυτοδιοικητικοί φορείς της Θεσσαλονίκης συσπειρώνονται ενάντια στην αποκρατικοποίηση της ΕΥΑΘ επειδή αφορά τη διαχείριση ύψιστου κοινωνικού αγαθού, ενώ υπάρχουν ανοικτά πολλά σημαντικά θέματα όπως η αρνητική ευρωπαϊκή εμπειρία, το αναμενόμενο  χαμηλό τίμημα πώλησης σε σχέση με τις δυνατότητες της εταιρείας, που αποτρέπουν την αποκρατικοποίηση ή συνηγορούν στο να παραμείνει ένα ισχυρό ποσοστό στο δημόσιο.

Στα θέματα αυτά έρχεται να προστεθεί το θεσμικό πρόβλημα της δημιουργίας και ουσιαστικής λειτουργίας της ΡΑΥ. Από τις σχετικές ανακοινώσεις των αρμόδιων υπουργείων, προκύπτει ότι για το πρώτο διάστημα (πενταετία) το ρόλο της ΡΑΥ για την συνολική εποπτεία και τον έλεγχο της διαχείρισης των υδάτινων πόρων θα τον αναλάβει η Ειδική Γραμματεία Υδάτων (ΕΓΥ).

Η ανάθεση αυτού του ρόλου συνιστά ακόμη μία προχειρότητα στο θέμα της διαχείρισης και του ελέγχου της ποιότητας των υδάτων. Ως γνωστόν  η χώρα μας εδώ και δέκα χρόνια επέδειξε μεγάλη αδράνεια στην εφαρμογή της Οδηγίας πλαίσιο για τα νερά 2000/60/ΕΚ, με αποτέλεσμα το  2010 την παραπομπή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και την καταδίκη της τον Απρίλιο του 2012, γιατί μεταξύ των άλλων δεν ολοκλήρωσε τα διαχειριστικά σχέδια για τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας,

Η ΕΓΥ αντικατέστησε το 2010 την υπολειτουργούσα Κεντρική Διεύθυνση Υδάτων, προκειμένου να αποβεί αποδοτικότερο το όλο σύστημα, ενώ οι περιφερειακές διευθύνσεις υδάτων παρέμειναν στα προβλήματά τους. Τίθεται έτσι ένα σοβαρό θέμα ότι η ΕΓΥ πέρα του συντονιστικού της ρόλου, έχει να υλοποιήσει συγκεκριμένα σοβαρά θέματα ώστε να αποφευχθεί η επιβολή προστίμου στη χώρα μας. Σήμερα λοιπόν μία δημόσια υπηρεσία που δεν έχει καταφέρει ακόμη να συντονίσει το έργο της και να υλοποιήσει υποχρεώσεις σε σχέση με τη διαχείριση των υδάτων, καλείται εδώ και τώρα να παίξει το ρόλο ενός ανεξάρτητου ρυθμιστή αυτής της διαχείρισης και εποπτείας και παράλληλα να αναλάβει και θέματα τιμολογιακής πολιτικής, ελέγχου τήρησης όρων συμβάσεων παραχώρησης κ.λπ.

Μετά από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.  Έχουν προχωρήσει όλες εκείνες οι ενέργειες που απαιτούνται για την αποφυγή μιας νέας καταδίκης της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η επιβολή προστίμου και κυρίως σε ποια φάση υλοποίησης βρίσκονται τα 14 διαχειριστικά σχέδια για τα υδατικά διαμερίσματα της χώρας;

2. Πως μια υπηρεσία όπως η ΕΓΥ με ουσιαστικό ρόλο και φόρτο για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων στη διαχείριση των υδάτων θα μπορεί να αναλάβει παράλληλα το ρόλο του ρυθμιστή; Πέραν αυτού είναι συμβατός ο ρόλος της με την έννοια και τη λειτουργία μιας ανεξάρτητης αρχής;


Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη