Αποτελέσματα ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και ενέργειες πάταξής της

Παρασκευή, 21 Ιούνιος 2013 13:18 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών                                          

Θέμα:  Αποτελέσματα ελέγχων κατά της φοροδιαφυγής και ενέργειες πάταξής της

Πρόσφατα ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο τα 10 κριτήρια βαθμολόγησης της επικινδυνότητας για φοροδιαφυγή με τα οποία 1.500 ελεγκτές αναλαμβάνουν δράση κατά των ύποπτων φορολογούμενων για απόκρυψη εισοδήματος, διακίνηση μαύρου χρήματος και μη απόδοση στο δημόσιο φόρων και τελών.

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση έρχεται σε συνέχεια μιας σειράς ενεργειών (ενίσχυση της Γεν. Γραμματείας Εσόδων, άρση τραπεζικού απορρήτου κ.ά.) του Υπουργείου με τις οποίες προσπαθεί να δώσει λύση στο μεγάλο πρόβλημα της φοροδιαφυγής. Σύμφωνα με το Υπουργείο σε πρώτη φάση θα ελεγχθούν 10.700 φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που οι υποθέσεις τους βρίσκονται κοντά σε παραγραφή και για τους οποίους υπάρχουν σοβαρές υπόνοιες για φοροδιαφυγή. Στη συνέχεια ο αριθμός των ελεγχόμενων θα διευρυνθεί καθώς η μαύρη λίστα θα επικαιροποιείται και θα εμπλουτίζεται με νέα στοιχεία και ευρήματα.

Με βάση το νέο σύστημα, οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που θα επιλεγούν για έλεγχο στις φορολογικές τους δηλώσεις θα προέρχονται από συγκεκριμένες λίστες που θα καταρτιστούν κεντρικά από το υπουργείο Οικονομικών με βάση αντικειμενικά κριτήρια επιλογής, ανάλογα το κατά πόσο μεγάλες είναι οι πιθανότητες να κρύβονται αδικήματα φοροδιαφυγής πίσω από συγκεκριμένη οικονομική συμπεριφορά που έχει εντοπιστεί.

Παράλληλα όμως με τις νέες αυτές ανακοινώσεις του Υπουργείου, εκκρεμούν τα αποτελέσματα των ελέγχων από τις διάφορες λίστες που έχουν κατά καιρούς περιέλθει στα χέρια των ελεγκτικών μηχανισμών οι οποίες αποτελούν και την βάση για τον εντοπισμό φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων που φοροδιαφεύγουν συστηματικά εδώ και πολλά χρόνια. Ειδικότερα, και μετά από μία σειρά ερωτήσεών μας, αναμένουμε τα αποτελέσματα ΣΔΟΕ προς   τους 24.710 πολίτες,  που ελέγχονται για εμβάσματα στο εξωτερικό κατά πολύ υπολειπόμενα των φορολογικών τους δηλώσεων, ύψους 22δις ευρώ την περίοδο 2009-2012.  

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός

1. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται ο έλεγχος των διαφόρων λιστών πολιτών με εμβάσματα στο εξωτερικό που έχει ξεκινήσει εδώ και ένα χρόνο και ειδικότερα αυτών της περιόδου 2009-2012; Έχουν αποφέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα και ποια είναι αυτά;

2. Σε πιο στάδιο βρίσκεται το νέο σύστημα κατάρτισης λιστών υπόπτων φοροδιαφυγής, ποια είναι τα κριτήρια βάση των οποίων καταρτίζονται και ποιες περαιτέρω ενέργειες έχουν γίνει ή θα γίνουν άμεσα έτσι ώστε να επιτευχθεί το συντομότερο η πάταξη της φοροδιαφυγής που θα σημάνει και την ελάφρυνση όλων εκείνων που μέχρι σήμερα έχουν επωμιστεί το μεγαλύτερο φορολογικό βάρος;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη