Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Επίκαιρες Ερωτήσεις Ενεργοποίηση τραπεζών για παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ

Ενεργοποίηση τραπεζών για παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων

2. Οικονομικών      

 

Θέμα:  Ενεργοποίηση τραπεζών για παροχή στήριξης στο ΕΣΠΑ

             Με συνεχείς ερωτήσεις επιχείρησα να αναδείξω μια σειρά προβλημάτων σχετικά με την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΣΠΑ και την συμβολή τους στην ενδυνάμωση της ρευστότητας της οικονομίας. Στο διάστημα αυτό, έγιναν κάποια σημαντικά βήματα, όπως η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ με μεταφορά πόρων προς την επιχειρηματικότητα, η εκταμίευση πόρων από την ΕΤΕπ, βέβαια μετά από μεγάλη καθυστέρηση, απλοποίηση διαδικασιών, επανασχεδιασμός των προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ που υλοποιούνται από τις τράπεζες. Στην αξιοποίηση όλων αυτών των βημάτων βασικό ρόλο έχει το τραπεζικό σύστημα. Έτσι μέχρι σήμερα άπαντες ανέμεναν την ανακεφαλαιοποίησή του, όχι μόνο για να αντιμετωπιστούν τα εποπτικά και λειτουργικά θέματα που ανέκυψαν από την κρίση αλλά και για να μπορέσουν να παρέχουν ρευστότητα στην αγορά και να στηρίξουν την παραγωγική  οικονομία. Ουσιαστικά είναι ανάγκη οι τράπεζες να συνεχίσουν το επιχειρηματικό του έργο προς τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με την συνεχή παροχή χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

            Το Υπουργείο έχοντας εξασφαλίσει όλα τα παραπάνω έχει προχωρήσει στην προκήρυξη προγραμμάτων ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ), αλλά και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, ενώ προετοιμάζεται και για άλλα παρόμοια προγράμματα. Η επιτυχία ή αποτυχία αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται εν πολλοίς από την ενεργή συμμετοχή των ΜΜΕ σ' αυτά, η οποία όμως με τη σειρά της εξαρτάται από τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής. Εδώ ακριβώς υπεισέρχεται ο καθοριστικός ρόλος του τραπεζικού συστήματος.

Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνδρομή των τραπεζών και η παροχή στήριξης προς τις ΜΜΕ. Διότι τα πρώτα σημάδια έως τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Δεν έχει καταστεί σαφές εάν οι τράπεζες μέσω της ανακεφαλαιοποίησής τους με κρατικά κεφάλαια, προβλέπουν στα επιχειρηματικά τους σχέδια καθώς και στα σχέδια αναδιάρθρωσης, εκτός από την σωτηρία τους και προγράμματα ρευστότητας προς την παραγωγική οικονομία.

            Επισημαίνουμε ότι εάν δεν εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή του τραπεζικού συστήματος (με συγκεκριμένο τρόπο αποτύπωσης στα αντίστοιχα σχέδια τους) στην ενίσχυση της ρευστότητας, τότε τα προγράμματα ενίσχυσης των ΜΜΕ είναι καταδικασμένα να αποτύχουν αφού θα απευθύνονται στις ελάχιστες εξαιρέσεις ΜΜΕ που μπορούν να ανταποκριθούν στην ίδια συμμετοχή για την υλοποίηση των επενδύσεών τους. Κατά συνέπεια δεν θα υπάρξει το οξυγόνο επιβίωσης στις ΜΜΕ και δεν θα μπορεί να επιτευχθεί ο άμεσος στόχος επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας.

 

Μετά από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Έχει εξασφαλιστεί η τραπεζική συνδρομή στην υλοποίηση των προγραμμάτων ενίσχυσης ΜΜΕ μέσω της παροχής ρευστότητας προς αυτές;

2. Υπάρχει πρόβλεψη ώστε να υποχρεώνονται οι τράπεζες στα πλαίσια των υποχρεώσεων  τους λόγω της ανακεφαλαιοποίησης, να εμπλουτίσουν και να εξειδικεύσουν τα επικαιροποιημένα επιχειρηματικά τους σχέδια καθώς και τα αντίστοιχα σχέδια αναδιάρθρωσης με συγκεκριμένα προγράμματα ρευστότητας προς την παραγωγική οικονομία με λεπτομερής ενέργειες και μετρίσιμα αποτελέσματα; Τα προγράμματα αυτά θα παρακολουθούνται και θα επικαιροποιούνται ως προς την αποτελεσματικότητά τους από τον εποπτικό μηχανισμό του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας;

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη