Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης χωρίς διάλογο και συναίνεση;

Τρίτη, 29 Απρίλιος 2014 14:14 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

Επiκαιρη Ερωτηση προς τον κ. Υπουργο Οικονομικων                                         

Θέμα: Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης χωρίς διάλογο και συναίνεση;

Με συνεχείς παρεμβάσεις μας στη Βουλή, με επίμονες και με συγκεκριμένες προτάσεις, ήδη από το 2012, έχουμε αναδείξει την μεγάλη ανάγκη για την εκπόνηση ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας για την εκκίνηση της αναπτυξιακής διαδικασίας το οποίο θα έχει προτεραιότητα την ανάσχεση της ανεργίας και την ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας.

Ένα στρατηγικό σχέδιο ικανό να μετασχηματίσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας με βάση τα μεγάλα συγκριτικά πλεονεκτήματα που διαθέτει στο ανθρώπινο κεφάλαιο, στον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, στον τουρισμό με τον συνδυασμό του μεγάλου πολιτιστικού και φυσικού πλούτου της χώρας, στην ενέργεια, στις νέες τεχνολογίες.

Παρόμοιες προτάσεις ανέφερε πρόσφατα και η Κυβέρνηση δια του πρωθυπουργού, μετά από μεγάλη  καθυστέρηση, αφού μάλιστα προηγήθηκαν ακόμη και υποδείξεις των εταίρων για άμεση εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης. Μετά τις ανακοινώσεις υποθέσαμε ότι, έστω και αργά, θα γίνει η παρουσίαση αυτού του στρατηγικού σχεδίου ταυτόχρονα με την απαραίτητη διαβούλευση. Να πραγματοποιηθεί δηλαδή μία συντεταγμένη και υπεύθυνη συζήτηση με τα κόμματα, με τους κοινωνικούς εταίρους, με τους παραγωγικούς και επιχειρηματικούς φορείς, προκειμένου να γίνουν οι αναγκαίες τροποποιήσεις και να επιτευχθεί η ευρύτερη δυνατή συναίνεση και αποδοχή. 

Αντ' αυτού, ήδη προγραμματίζεται, η απευθείας παρουσίαση του νέου αναπτυξιακού προτύπου της χώρας από τον Πρωθυπουργό και τον Υπουργό Οικονομικών στους ομολόγους τους στο EuroWorkingGroup και θα τους καλέσει να αναλάβουν τις δεσμεύσεις τους για τα περαιτέρω μέτρα διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Υπενθυμίζεται ότι το σχέδιο αυτό βασίζεται στις σχετικές εκθέσεις των ΙΟΒΕ, ΚΕΠΕ και McKinsey και δεν τέθηκε ποτέ παρά τις επίμονες ερωτήσεις μας υπόψη των αρμόδιων φορέων και του πολιτικού κόσμου.

Με δεδομένο ότι δεν μπορεί να επέλθει ουσιαστική ανάπτυξη στην ελληνική οικονομία χωρίς να  έχουν εξασφαλιστεί ευρύτερες πολιτικές και κοινωνικές συναινέσεις για την μελλοντική πορεία και τις στρατηγικές επιλογές για την ανάπτυξη και το παραγωγικό μοντέλο της χώρας, ερωτάται ο κ. Υπουργός.

  1. Για ποιο λόγο η κυβέρνηση δεν έχει παρουσιάσει το νέο σχέδιο ανάπτυξης έως σήμερα και δεν το έχει θέσει σε δημόσιο διάλογο με τα κόμματα και τους φορείς ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις και να εξασφαλιστεί ευρεία συναίνεση, αλλά το παρουσιάζει μονομερώς στους εταίρους;
  2. Θα το παρουσιάσετε στο ελληνικό κοινοβούλιο και στους φορείς ως τετελεσμένο και παρά την σημαντικότητά του και την ανάγκη συναινέσεων, όταν ο ίδιος ο πρωθυπουργός, το έχει χαρακτηρίσει ως σημείο αναφοράς, ως ένα νέο "σχέδιο Μάρσαλ" στη μεταμνημονιακή Ελλάδα;

Η βουλευτής που ερωτά

 Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη