Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ

Τετάρτη, 05 Νοέμβριος 2014 09:42 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ

Στην τελευταία επίκαιρη ερώτησή μου για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2007- 2013 και την εκκίνηση της νέας περιόδου σας είχα θέσει το θέμα της κωδικοποίησης των παθογενειών των συστημάτων διαχείρισης όλων των προγραμματικών περιόδων για την αποφυγή των λαθών του παρελθόντος, ώστε να είναι έτοιμες οι κεντρικές και οι περιφερειακές υπηρεσίες να αντεπεξέλθουν αποτελεσματικά στις αυξημένες υποχρεώσεις.

Από δημοσιεύματα αλλά και καταγγελίες του Συλλόγου Εργαζομένων της ΜΟΔ ΑΕ, προκύπτει ότι καταρτίστηκε από το Υπουργείο, χωρίς καμία διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς, προσχέδιο νόμου που διαπνέεται από τη λογική ιδιωτικοποίησης του συστήματος διαχείρισης του νέου ΕΣΠΑ. Σύμφωνα με το προσχέδιο δίνεται δυνατότητα ιδιωτικοποίησης της ΜΟΔ ΑΕ έως ποσοστού 60%, δημιουργείται από το μηδέν ένα νέο πολύπλοκο σύστημα Ειδικών Υπηρεσιών και Επιτελικών Μονάδων, με επικαλυπτόμενες αρμοδιότητες, απαξιώνεται η συσσωρευμένη εμπειρία διαχείρισης του Γ’ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ και υποβαθμίζεται το ανθρώπινο δυναμικό. Δημιουργούνται νέες δομές (επιτελικές δομές ΕΣΠΑ) στα Υπουργεία και τις Περιφέρειες χωρίς ξεκάθαρες αρμοδιότητες και χωρίς να αποσαφηνίζεται με ποιόν τρόπο αλληλεπιδρούν / συνεργάζονται με τις Διαχειριστικές Αρχές του ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, οι διατάξεις που σχετίζονται με την μετάβαση από τη τρέχουσα προγραμματική περίοδο στην καινούργια δημιουργούν πραγματικό αλαλούμ. Στο ίδιο διάστημα θα υπάρχουν οι υφιστάμενες δομές του ΕΣΠΑ που θα κλείνουν τα τρέχοντα προγράμματα, ενώ παράλληλα θα δημιουργούνται οι καινούργιες με όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης στελεχών, προϊσταμένων κλπ. Και όλα αυτά όταν η χώρα θα πρέπει να απορροφήσει επιτυχώς τα υπολειπόμενα 5 δις € του ΕΣΠΑ 2007 - 2013 και να αξιοποιήσει την ενδεχόμενη εμπροσθοβαρή χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ.  Με δεδομένο ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Επιχειρείται πράγματι να εκχωρηθεί η διαχείριση των δημόσιων πόρων του νέου ΕΣΠΑ στους ιδιώτες; Για ποιο λόγο "στήνεται" ένα νέο σύστημα διαχείρισης εξαρχής πετώντας ουσιαστικά την συσσωρευμένη και πολύτιμη εμπειρία τόσων χρόνων, εμπειρία που έπρεπε να οδηγήσει στη βελτίωση και αναβάθμιση του υπάρχοντος;

2. Το τελικό σχέδιο νόμου θα τύχει ευρείας διαβούλευσης, ιδιαίτερα με τις διαχειριστικές αρχές των προγραμμάτων, την ΜΟΔ ΑΕ και τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς;

Η βουλευτής που ερωτά

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ