Υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τρίτη, 21 Μάιος 2013 10:40 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων                                        

Θέμα: Υλοποίηση της δράσης ενίσχυσης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Πρόσφατα ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης ο αριθμός των αιτήσεων που υπεβλήθησαν από τους υποψήφιους επενδυτές για συμμετοχή στη δράση ενίσχυσης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, υπεβλήθησαν 23.045 αιτήσεις προϋπολογισμού επενδύσεων 3,7 δισ. ευρώ με αιτούμενη επιχορήγηση 1,5 δισ. ευρώ, έναντι 456 εκατ. ευρώ που είναι ο διαθέσιμος προϋπολογισμός, υπερκαλύπτοντας τον προϋπολογισμό. Οι αριθμοί αυτοί αντικατοπτρίζουν την μεγάλη ανάγκη των ΜΜΕ για ρευστότητα, της οποίας όμως μόνο ένα μικρό μέρος μπορεί να καλυφθεί.

Όπως έχω τοποθετηθεί και σε προηγούμενη ερώτησή μου, η επιτυχία ή αποτυχία αυτών των προγραμμάτων εξαρτάται εν πολλοίς από την ενεργή συμμετοχή των ΜΜΕ σ' αυτά, η οποία όμως με τη σειρά της εξαρτάται από τη δυνατότητα πρόσβασης σε χρηματοδότηση της ίδιας συμμετοχής. Σε ότι αφορά το πρώτο οι ΜΜΕ φαίνεται να βάζουν στην άκρη τις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν και αποφάσισαν να επενδύσουν. Σε ότι αφορά το δεύτερο, αυτό  αποτελεί το βασικό εμπόδιο της πλειοψηφίας των υποψηφίων επενδυτών, εξαιτίας της αδυναμίας τους στον δανεισμό και της έλλειψης ρευστότητας από τις τράπεζες.

Η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής μπορεί να γίνει με δύο βασικούς τρόπους. Είτε με τη δυνατότητα χρηματοδότησης του δανείου από υπάρχοντα εργαλεία του ΕΣΠΑ - μεταξύ αυτών είναι η παροχή εγγύησης από το ΕΤΕΑΝ για τη λήψη επενδυτικού δανείου ή εγγυητικής επιστολής και η παροχή επιχειρηματικών δανείων με χαμηλό επιτόκιο και ευνοϊκούς όρους, που διατίθενται από τις τράπεζες, είτε μέσω παροχής ρευστότητας από τις τράπεζες.

Με δεδομένο ότι τα κεφάλαια που διατίθενται από το ΕΤΕΑΝ είναι περιορισμένα για να καλύψουν τις ανάγκες χρηματοδότησης δανείων των ΜΜΕ, καθοριστικός είναι ο ρόλος των Τραπεζών.Είναι σημαντικό να εξασφαλιστεί η συνδρομή αυτών και η παροχή στήριξης προς τις ΜΜΕ, με τα πρώτα σημάδια όμως να μην είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Το τραπεζικό σύστημα αντιμετωπίζει μάλλον με αδιαφορία την παροχή  ρευστότητας προς την παραγωγική οικονομία, με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρές δυσκολίες  για την επιτυχία εν τέλει των προγραμμάτων ενίσχυσης.

Εκτός των παραπάνω, θα πρέπει η διαδικασία αξιολόγησης να προχωρήσει με τους γρηγορότερους δυνατούς ρυθμούς, ενώ είναι αναγκαίο να εξευρεθούν και πρόσθετοι πόροι ώστε να καλυφθούν όσο το δυνατό περισσότερες επιχειρήσεις.

Μετά από τα παραπάνω ερωτωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Υπάρχει σχεδιασμός, με δεδομένη την μεγάλη συμμετοχή στα προγράμματα ενίσχυσης ΜΜΕ για περαιτέρω αύξηση του προϋπολογισμού της επιχορήγησης ούτως ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση περισσότερες επιχειρήσεις; Πότε προβλέπονται οι τελικές αποφάσεις ένταξης στα προγράμματα ενίσχυσης;

2. Έχει εξασφαλισθεί και πως η συνδρομή των Τραπεζών, μετά και την ανακεφαλαιοποίησή τους, στην παροχή ρευστότητας προς τις ΜΜΕ για την υλοποίηση προγραμμάτων ενίσχυσής τους;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη