Καθυστέρηση στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους από το ΚΥΣΔΙΧ

Δευτέρα, 08 Σεπτέμβριος 2014 13:05 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Καθυστέρηση στη δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους από το ΚΥΣΔΙΧ

Με το Ν. 4224/2013 συστάθηκε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΚΥΣΔΙΧ), το οποίο έχει ως κύριο σκοπό την εισαγωγή και παρακολούθηση των απαραίτητων δράσεων για την προώθηση και λειτουργία ενός μηχανισμού επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών, νομικών προσώπων και επιχειρήσεων.

Μέχρι σήμερα και παρά το γεγονός ότι το ΚΥΣΔΙΧ έχει κάνει κάποιες απαραίτητες ενέργειες όπως ο καθορισμός των αρχών του "συνεργάσιμου δανειολήπτη" και των "ευλόγων δαπανών διαβίωσης" πάνω στα οποία στηρίχθηκε και ο Κώδικας Δεοντολογίας Τραπεζών που πρόσφατα ανακοινώθηκε από την ΤτΕ, έχει καθυστερήσει ανησυχητικά ο βασικός του στόχος, η δημιουργία δηλαδή ενός μόνιμου μηχανισμού για τη λύση στο πρόβλημα των λεγόμενων "κόκκινων" δανείων.

Η καθυστέρηση αυτή έχει ιδιαίτερο αντίκτυπο στους δανειολήπτες, αλλά και στην οικονομία γενικότερα, με δεδομένο μάλιστα ότι επίκειται άρση της αναστολής των πλειστηριασμών από 1/1/2015. Είναι εξάλλου γνωστό ότι μετά από έξι συνεχή έτη ύφεσης που συρρίκνωσαν κατά το ένα τρίτο την ελληνική οικονομία, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια των τραπεζών έχουν διαμορφωθεί στα 78 δισ. €, ποσοστό που σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Δ.Ν.Τ είναι ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο και ξεπερνά επίπεδα άλλων χωρών που έχουν οδηγήσει σε συστημικές κρίσεις. Η διόγκωση όμως αυτή περιορίζει σημαντικά τη δανειοδοτική ικανότητα των τραπεζών-παρά την ανακεφαλαιοποίησή τους-οδηγώντας σε ασφυξία την αγορά λόγω έλλειψης ρευστότητας.

Θα πρέπει λοιπόν το ΚΥΣΔΙΧ να εντείνει και να επισπεύσει την πρότασή του για την επίλυση του προβλήματος του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους (κόκκινων δανείων), διότι αυτό αποτελεί προϋπόθεση τόσο για την ανακούφιση των δανειοληπτών, αλλά και γιατί ανάπτυξη και επιβίωση των ΜμΕ χωρίς λύση στα «κόκκινα» επιχειρηματικά δάνεια δεν νοείται. Μία πρόταση που θα πρέπει να αποσκοπεί στον δίκαιο επιμερισμό του κόστους διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους μεταξύ τραπεζών, Δημοσίου και δανειοληπτών ανάλογα με την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής και φυσικά συνδεδεμένο με κοινωνικά όπως και επιχειρηματικής επιβίωσης κριτήρια.

Μετά τα παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:

1.Πότε θα υπάρχουν επίσημες ανακοινώσεις από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την πολιτική που θα ακολουθήσει για την επίλυση των θεμάτων του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών και νομικών προσώπων και επιχειρήσεων και τη λειτουργία ενός μόνιμου μηχανισμού επίλυσης τους;

2.Θα υπάρξει ευρεία διαβούλευση έτσι ώστε οι λύσεις που θα προκύψουν να είναι συμφέρουσες πρωτίστως για τους δανειολήπτες, τα στοιχεία των οποίων θα προσδιορίζουν βιώσιμη λύση και να είναι δίκαιος ο επιμερισμός του κόστους διαχείρισης του ιδιωτικού χρέους μεταξύ τραπεζών, Δημοσίου και δανειοληπτών;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη