Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και η πλήρης εφαρμογή του

Δευτέρα, 27 Μάιος 2013 10:46 Επίκαιρες Ερωτήσεις
Εκτύπωση

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

2. Οικονομικών                                          

Θέμα:  Πιλοτικό πρόγραμμα ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, αλλά και η πλήρης εφαρμογή του

Η οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η χώρα μας έχει αυξήσει κατακόρυφα την ανάγκη για κοινωνική προστασία. Η κοινωνική προστασία όμως δεν μπορεί να είναι επαρκής χωρίς την καθιέρωση και ενός ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Αυτό πρέπει να λειτουργεί ως το τελευταίο δίχτυ για όσους απειλούνται από ακραία φτώχεια και θα πρέπει να συνδυάζεται η οικονομική ενίσχυση των δικαιούχων με την κατάρτιση ατομικών σχεδίων επανένταξης στην αγορά εργασίας, όπως συμβαίνει στις άλλες χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόσφατα ανακοινώθηκε ότι εντός του έτους θα εκδοθεί η ΚΥΑ των Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής ασφάλισης και Πρόνοιας, και Οικονομικών με την οποία θα διαμορφωθούν οι προϋποθέσεις για την παροχή του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος καταρχήν πιλοτικά, όπως αυτό προβλέπεται από την υποπαράγραφο ΙΑ3 της παραγράφου ΙΑ του Άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012. Η πιλοτική εφαρμογή ορίζεται στις 1/1/2014 σε δύο περιφέρειες της επικράτειας με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τις τελευταίες αυτές ανακοινώσεις η θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος αποσκοπεί στη συνάθροιση των 50 περίπου προνοιακών παροχών σε ένα ενιαίο επίδομα. Επισημαίνεται όμως ότι το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα θα πρέπει να ενισχύει και να συμπληρώνει τις υπάρχουσες κοινωνικές παροχές. Εκτός από το χρηματικό εισόδημα, πρέπει να πλαισιωθεί από τη δυνατότητα πρόσβασης στην υγεία και την εκπαίδευση.

Πρέπει να φτάσουμε στο επίπεδο να μπορούμε να δίνουμε το 1% του ΑΕΠ για την υλοποίηση αυτού του μέτρου έτσι ώστε να εξαλειφθεί η ακραία φτώχεια.

Με δεδομένο ότι στη χώρα εμφανίζεται το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας σε όλη την ΕΕ, γεγονός που οδηγεί όλο και περισσότερο νοικοκυριά να ξεπερνούν το κατώφλι της φτώχειας,

Ερωτώνται οι κ.κ. υπουργοί:

1. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της ΚΥΑ και ποιες είναι γενικές κατευθύνσεις που θα περιλαμβάνει; Θα αποτελέσει συμπλήρωμα στις προνοιακές παροχές, όπως πρέπει και όπως προβλέπεται στο Ν. 4093/2012 και όχι τελικά συνάθροισή τους;

2. Δεδομένης της ραγδαίας αύξησης των νοικοκυριών που χρήζουν κοινωνικής προστασίας υπάρχει η βούληση να προχωρήσει το Υπουργείο στην πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος εντός του 2013 και η γενική εφαρμογή να υλοποιηθεί από την 01-01-2014;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη