Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Αδιέξοδο της Ελληνικής Οικονομίας - Ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-για την ελληνική οικονομία και την Απασχόληση 2014

Αδιέξοδο της Ελληνικής Οικονομίας - Ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ-για την ελληνική οικονομία και την Απασχόληση 2014

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Οικονομικών

Β. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Γ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

 

Θέμα:  Αδιέξοδο της Ελληνικής Οικονομίας -Ετήσια έκθεση του ΙΝΕ/ΓΣΕΕ- για την ελληνική οικονομία και την Απασχόληση 2014

Με αφορμή την από 04/09/2014 ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας (ΙΝΕ) της ΓΣΕΕ, για την ελληνική οικονομία και την Απασχόληση 2014, επανερχόμαστε με νέα ερώτησή μας σχετικά με το αδιέξοδο της Ελληνικής Οικονομίας.

Τα στοιχεία της Έκθεσης καταδεικνύουν ότι οι μειώσεις του μέσου πραγματικού μισθού και της απασχόλησης συρρίκνωσαν το διαθέσιμο πραγματικό εισόδημα των νοικοκυριών μειώνοντας τις αποδοχές εργασίας μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων κατά 43 δις ευρώ, έως το τέλος του 2014. Παράλληλα, η αγοραστική δύναμη παρουσιάζει καθίζηση και είναι χαμηλότερη από εκείνη του 1984. 

Επισημαίνεται πως το γεγονός ότι η οικονομική πολιτική στην Ελλάδα παραμένει στοχευμένη με προσήλωση στη μείωση των δημοσίων δαπανών και την αύξηση των εσόδων από τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, δε θα βοηθήσει αλλά αντιθέτως θα επιδεινώσει εκτός των άλλων την κατάσταση στην πραγματική οικονομία.

Όπως προκύπτει και από την έκθεση, η συνέχιση των ασκούμενων πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης, της λιτότητας και της ανεργίας, επιδεινώνει το αδιέξοδο της Ελληνικής Οικονομίας, κάτι που το έχουμε επισημάνει πλειστάκις.

Προβλέπει επίσης δυσμενείς εξελίξεις στη ρευστότητα και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η ανεργία προβλέπεται να φτάσει 22-23% το 2020 και το 2016 το Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης θα χρειαστεί νέο πλαίσιο χρηματοδότησης του συνταξιοδοτικού συστήματος με την ανεύρεση νέων πόρων εκτός κρατικού προϋπολογισμού.

Μαύρες είναι οι προβλέψεις της Έκθεσης για την ανεργία. Για το 2014 η εκτίμηση είναι ότι θα παρουσιάσει οριακή αποκλιμάκωση (λιγότεροι περίπου 80.000 άνεργοι) η οποία όμως κατά κύριο λόγο οφείλεται όχι στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας αλλά στη μείωση του εργατικού δυναμικού και στην προσωρινή και επιδοτούμενη απασχόληση. Η εκτίμηση του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ είναι ότι το 2020 η ανεργία θα κινείται στο 22-23% του εργατικού δυναμικού (σ.σ. η κυβέρνηση και η τρόικα προβλέπουν ανεργία 15,8% το 2018), με ό,τι αυτό αρνητικό συνεπάγεται για την ελληνική οικονομία, τον κρατικό προϋπολογισμό και τη χρηματοδότηση της κοινωνικής ασφάλισης.

Συγκεκριμένα, επισημαίνεται ότι το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν μπορεί να αυξηθεί και να μειωθεί η ανεργία, εάν σε βραχυχρόνια διάρκεια μειωθούν οι τιμές των εγχώριων προϊόντων, αυξηθούν οι μισθοί και εάν σε μακροχρόνια διάρκεια βελτιωθεί η διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα μέσω ενός επενδυτικού προγράμματος τεχνολογικής και παραγωγικής ανασυγκρότησης. 

Από τα συμπεράσματα της εν λόγω έκθεσης προκύπτει η άμεση ανάγκη για αποτελεσματικές παρεμβάσεις και ριζικές αλλαγές, προκειμένου να αντικατασταθούν οι ασκούμενες οικονομικές και κοινωνικές πολιτικές με ένα νέο αναπτυξιακό πρόγραμμα παραγωγικής-τεχνολογικής ανασυγκρότησης της ελληνικής οικονομίας, που θα ενισχύουν την ανάπτυξη, την απασχόληση και τους μισθούς. 

Με δεδομένο ότι:

  • παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις μας η κυβέρνηση δεν έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας και μάλιστα συνδεδεμένο με την αναδιάρθρωση του χρέους όπως και με ένα πρόσθετο στοχευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης για την ανάσχεση της ανεργίας,

  • η στρατηγική επιλογή των πολιτικών της εσωτερικής υποτίμησης οδήγησε την ελληνική οικονομία σε χαμηλά επίπεδα, εκτός των άλλων, απασχόλησης, παραγωγής, κατανάλωσης, επενδύσεων, μισθών, συντά­ξεων και γενικότερα των υπηρεσιών του κοινωνικού κράτους, και παρόλα αυτά φαίνεται να συνεχίζεται με την ανάπτυξη στο περιθώριο,

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.Θα λάβετε υπόψη σας τα ευρήματα, τα συμπεράσματα της μελέτης αλλά και τις προτάσεις που αναφέρονται;

2.Θα προχωρήσετε επιτέλους σ' ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πρόγραμμα με αιχμή την ανάσχεση της ανεργίας; Μέχρι τότε ποιες επιμέρους ενέργειες θα αναλάβετε για την αντιμετώπιση των προαναφερθέντων προβλημάτων;

 

Η βουλευτής που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη