Αυξημένες συγκεντρώσεις καδμίου σε επιφανειακά ύδατα του ποταμού Νέστου

Παρασκευή, 06 Σεπτέμβριος 2013 09:27 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

 ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Θέμα: Αυξημένες συγκεντρώσεις καδμίου σε επιφανειακά ύδατα του ποταμού Νέστου

Πενήντα φορές πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια καταγράφονται οι συγκεντρώσεις καδμίου σε επιφανειακά ύδατα του ποταμού Νέστου, όπως διαπιστώθηκε μετά από δειγματοληψίες του Τμήματος Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, κοντά στην παραμεθόριο.

Σημειώνεται ότι μετά την ανίχνευση των υψηλών συγκεντρώσεων καδμίου, ανακοινώθηκε, με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Δράμας, ότι «…απαγορεύεται μέχρι νεωτέρας η αλιεία ιχθύων και λοιπών υδρόβιων οργανισμών, με κάθε μέσο και εργαλείο, στο ελληνικό τμήμα του ποταμού Νέστου από την είσοδό του στο Νομό Δράμας μέχρι την είσοδό του στους Νομούς Ξάνθης και Καβάλας».

Η απαγόρευση αφορά μόνο στον Νέστο και όχι στους παραποτάμους του, για τους οποίους εξακολουθεί να ισχύει απαγόρευση αλιείας μέχρι τις 31 Οκτωβρίου για λόγους προστασίας των υδάτινων οικοσυστημάτων.

Να σημειωθεί ότι το Δέλτα του Νέστου –το περιβάλλον του οποίου δημιουργεί ιδανικό καταφύγιο για άγρια ζώα και πτηνά και αποτελεί παγκόσμιο σταθμό αποδημητικών- αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς υδροβιότοπους στην Ελλάδα και την Ευρώπη.

Η μεγάλη του σημασία έχει αναγνωριστεί με σειρά διεθνών αποφάσεων και συνθηκών, όπως είναι η Συνθήκη Ramsar «για την προστασία υγροτόπων διεθνούς σημασίας, ιδιαίτερα ως βιοτόπων υδρόβιων πουλιών».

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Ποιες οι ρυπογόνες δραστηριότητες που αναπτύσσονται στις διασυνοριακές λεκάνες απορροής, οι οποίες ευθύνονται για τη ρύπανση του ποταμού Νέστου;

2.Ποια συγκεκριμένα μέτρα άμεσης αντιμετώπισης αλλά και πρόληψης του φαινομένου της ρύπανσης του ποταμού Νέστου πρόκειται να δρομολογηθούν; Ποιες κυρώσεις έχουν ληφθεί ή πρόκειται να ληφθούν για τους παραβάτες;

3.Δεδομένης της αναγκαιότητας ορθής διαχείρισης και προστασίας των υδάτινων πόρων του ποταμού Νέστου, ποια μέτρα πρόκειται να ληφθούν από τις αρμόδιες Αρχές ώστε να διερευνηθούν τα αίτια που οδήγησαν στην υπερσυγκέντρωση καδμίου στα επιφανειακά ύδατα του ποταμού, προκειμένου να αποτραπεί περαιτέρω υποβάθμιση των υδάτων του και να βελτιωθεί η κατάστασή τους μελλοντικά, όπως εξάλλου ορίζει και η Οδηγία-Πλαίσιο περί Υδάτων 2000/60 ΕΚ;   

 

Οι ερωτώσες βουλευτές

 

Ξηροτύρη-Αικατερινάρη Ασημίνα

 

Φούντα Νίκη

 

Μάρκου Κατερίνα