Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων για τη λειτουργία του νοσοκομείου Παναγία της Θεσσαλονίκης κατέθεσαν προς τους αρμόδιους υπουργούς βουλευτές της ΔΗΜΑΡ

Πέμπτη, 22 Αύγουστος 2013 11:02 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

Οι βουλευτές μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο ζήτημα της λειτουργίας του νοσοκομείου και της συγχώνευσής του με το νοσοκομείο Αγ. Παύλος, και διαπιστώνοντας ότι αυτές οδηγούν στην απώλεια πολύτιμων νοσοκομειακών κλινών χωρίς να υπάρχει οποιαδήποτε πρόβλεψη για αντικατάστασή τους μέσω της ανέγερσης νέας πτέρυγας στον Αγ. Παύλο, ζητούν από τους αρμόδιους υπουργούς να τους δοθεί η σύμβαση με τον ιδιώτη για την εκμίσθωση του κτιρίου, όπου σήμερα στεγάζεται το Παναγία, για να διαπιστωθεί το ύψος του τιμήματος και εάν υπάρχουν όροι που μπορούν να ζημιώσουν περαιτέρω το δημόσιο συμφέρον. Παράλληλα οι βουλευτές ζητούν να τους γνωστοποιηθούν στοιχεία και έγγραφα σχετικά με την πρόοδο της ανέγερσης της νέας πτέρυγας στο νοσοκομείο Αγ. Παύλος, ώστε να μετεγκατασταθούν εκεί οι κλινικές που θα μεταφερθούν από το Παναγία. Πιο συγκεκριμένα ζητούνται στοιχεία σε σχέση με την επίλυση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος, τις μελέτες, καθώς και με τη χρηματοδότηση του έργου. 

Το πλήρες κείμενο της Α.Κ.Ε. έχει ως εξής:

Α.Κ.Ε.

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Υγείας

Β. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Γ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

                                           

Θέμα:  Λειτουργία νοσοκομείου Παναγία

Το νοσοκομείο Παναγία της ανατολικής Θεσσαλονίκης κλείνει οριστικά διότι ο ιδιοκτήτης του κτηρίου δεν αποδέχεται τη μείωση του ενοικίου που ψήφισε η βουλή των Ελλήνων και πρότεινε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και διότι το προσωπικό του νοσοκομείου τίθεται σε διαθεσιμότητα ή μεταφέρεται στο νοσοκομείο του Άγιου Παύλου.

Το κλείσιμο του νοσοκομείου στερεί την ανατολική Θεσσαλονίκη από πολλές πολύτιμες νοσοκομειακές κλίνες γεγονός που συνεπάγεται την ταλαιπωρία των κατοίκων της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.

Επειδή μέχρι σήμερα δεν μας είναι γνωστή ακριβώς η σύμβαση εκμίσθωσης με τον ιδιοκτήτη του κτιρίου όπου στεγάζεται το νοσοκομείο κι επομένως οι πιθανές ρήτρες που περιλαμβάνονται σε αυτήν, ζητούμε να μας δοθεί το συντομότερο δυνατόν η σύμβαση ώστε να διερευνηθούν οι όροι της και να μην ζημιωθεί περαιτέρω το ελληνικό Δημόσιο.

Παράλληλα, σε προηγούμενη ερώτησή μας για την πρόβλεψη ανέγερσης νέας πτέρυγας για τη στέγαση των κλινικών του Παναγία που μεταφέρονται στο νοσοκομείο Αγ. Παύλος, την ύπαρξη ή όχι μελέτης για το έργο αυτό και τη δυνατότητα ένταξής του στο ΕΣΠΑ δεν πήραμε σαφείς απαντήσεις. Για το λόγο αυτό ζητούμε έγγραφα ή στοιχεία που αφορούν:

1. Την τακτοποίηση της εκκρεμότητας του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του οικοπέδου όπου θα ανεγερθεί η νέα πτέρυγα με την μεταφορά της κυριότητας από το ΙΚΑ στο Δημόσιο.

2. Την έναρξη των διαδικασιών (μελέτες κ.λπ) για την ανέγερση της νέας πτέρυγας.

3. Τις δυνατότητες χρηματοδότησης του έργου είτε από το ΕΣΠΑ, είτε από άλλους πόρους (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ΣΔΙΤ, εθνικούς πόρους).

 

Οι βουλευτές  που ερωτούν 

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη

Θωμάς Ψύρρας

Κατερίνα Μάρκου