Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης για τη μεγάλη ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου και τον Θερμαϊκό Κόλπο

Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης για τη μεγάλη ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου και τον Θερμαϊκό Κόλπο

E-mail Εκτύπωση PDF

                                                      ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Β. Μακεδονίας - Θράκης

                                           

Θέμα:  Άμεσα μέτρα αντιμετώπισης για τη μεγάλη ρύπανση στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου και τον Θερμαϊκό Κόλπο

 

Η ευρύτερη περιοχή της Σίνδου δέχεται σημαντικές πιέσεις από πολλές πηγές μόλυνσης, με αρνητικές συνέπειες τόσο στην δημόσια υγεία των κατοίκων της όσο και στο περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Σίνδου:

1.Χωροθετήθηκαν αρχικά οι εγκαταστάσεις πρωτοβάθμιας επεξεργασίας των αστικών λυμάτων Θεσσαλονίκης (δεξαμενές καθίζησης – σχηματισμός λάσπης). Στη συνέχεια, οι εγκαταστάσεις συμπληρώθηκαν, ώστε να γίνει δευτεροβάθμιος καθαρισμός (βιολογικός).

2.Στις παρυφές του οικισμού και νοτιοδυτικά υπάρχει η αντιπλημμυρική τάφρος Ίγγλις, η οποία δέχεται εκτός από τα όμβρια και ανεπεξέργαστα υγρά λύματα βιοτεχνιών της παραπάνω περιοχής.

3.Λειτουργεί η Μονάδα Κατεργασίας Αποβλήτων (Μ.Κ.Α. ή βιολογικός της ΕΤΒΑ) νοτιοδυτικά της Σίνδου, η οποία δέχεται τα προεπεξεργασμένα λύματα από τις βιομηχανίες – βιοτεχνίες της ΒΙΠΕΘ. Τα υγρά απόβλητα από αυτό το βιολογικό οδηγούνται στην ανοικτή τάφρο της Γέφυρας (ή 3Τ, ή τάφρο του Γρίβα), η οποία συναντάει την τάφρο Ίγγλις, λίγο πριν τη θάλασσα. Τα συνολικά υγρά λύματα διοχετεύονται με αντλιοστάσιο μέσα στη θάλασσα. Και οι δύο τάφροι δέχονται κατά τη διαδρομή τους ανεπεξέργαστα λύματα από τις γύρω περιοχές.

4.Περνούν δύο μεγάλοι κλειστοί αποχετευτικοί αγωγοί, ο ένας από την υλοποίηση της Α΄ φάσης της ΒΙΠΕΘ μέσα από τον οικισμό της Σίνδου και ο άλλος από τη Β΄ φάση, έξω από τον οικισμό οι οποίοι διοχετεύονται στην τάφρο Ίγγλις. Οι δυο αυτοί αγωγοί μεταφέρουν τα όμβρια από τη ΒΙΠΕΘ, για τα οποία η εικόνα κατά την έξοδο τους διαφέρει τις καθημερινές από τα Σαββατοκύριακα (έγχρωμα λύματα).

5.Διοχετεύονται τα βεβαρημένα υγρά απόβλητα της βιομηχανίας χάρτου ΜΕΛ με ανοικτή τάφρο 12 περίπου χιλιομέτρων, στην τάφρο της Γέφυρας μέσα στην οποία αποχετεύονται και τα λύματα από το δίκτυο ομβρίων του Αγίου Αθανασίου.

6.Έχει κατασκευαστεί καινούριο αποχετευτικό δίκτυο το οποίο προβλέπεται να συνδεθεί με τον μεγάλο βιολογικό της Θεσσαλονίκης. Μέχρι σήμερα εκτιμάτε ότι σε σύνολο 4.500 μετρητών νερού, άρα και νοικοκυριών, μόνο 745 συνδέσεις έχουν γίνει και αποχετεύουν στο καινούργιο δίκτυο. Τα υπόλοιπα νοικοκυριά αποχετεύουν παράνομα: α) μέσα στον αγωγό ομβρίων της ΕΤΒΑ  και β)  μέσα στο δίκτυο ομβρίων του οικισμού που χύνεται στον παραπάνω αγωγό της ΕΤΒΑ. Επισημαίνεται ότι και το ΑΤΕΙΘ αποχετεύει παράνομα στην τάφρο Ίγγλις.

7.Απορρίπτονται διάφορα στερεά απόβλητα (βιομηχανικά, οικιακά κ.α.) κυρίως στην κοίτη του Γαλλικού ποταμού, ένα μεγάλο κομμάτι της οποίας βρίσκεται στην προστατευμένη περιοχή της Σύμβασης ΡΑΜΣΑΡ (Υγροβιότοπος Γαλλικού – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα).

8.Πέρα από τα παραπάνω, η λυματολάσπη των δυο βιολογικών, καθώς και τα βουνά της ηλεκτρολυτικής λάσπης από τη Χημική βιομηχανία TOSOH επιτείνουν τον εφιάλτη τόσο της ρύπανσης όσο και της μόλυνσης του περιβάλλοντος.

Όλες οι παραπάνω εγκαταστάσεις και δράσεις δημιουργούν σημαντικά προβλήματα, πολλά από τα οποία χρονίζουν, εντοπίζονται στη διαχείριση των υγρών κυρίως αποβλήτων και δημιουργούν μαζί με άλλα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής μία ιδιαίτερα οξυμένη κατάσταση, η οποία δεν επηρεάζει μόνο τους κατοίκους της περιοχής, αλλά επιβαρύνει τόσο τη παραλιακή ζώνη του Θερμαϊκού Κόλπου όσο και τον ίδιο τον Κόλπο. Όλα αυτά οδηγούν σε αποτυχία τον σχεδιασμό για την περιβαλλοντική εξυγίανση της περιοχής και ιδιαίτερα του Θερμαϊκού Κόλπου, ενώ επιβαρύνουν ιδιαίτερα τον Υγροβιότοπο Γαλλικού – Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα.
Αυτό επαναφέρει και πάλι στο προσκήνιο την ανάγκη να υπάρχει ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης ώστε να συντονίζονται αποτελεσματικά όλοι οι φορείς που εμπλέκονται για την προστασία της ευαίσθητης αυτής περιοχής. Το 2008 τον ρόλο αυτό κλήθηκε να τον αναλάβει το ΥΜΑΘ μέσω της Διεύθυνσης Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού. Όμως η μετέπειτα υποβάθμιση του Υπουργείου και η μετατροπή σε γ.γ. Μακεδονίας - Θράκης είχε ως αποτέλεσμα να χάσει τη δυνατότητα παρέμβασης και εν τέλει να μην επιτελεί το ρόλο της η Διεύθυνση αυτή.
Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί
  • Θα επαναδραστηριοποιηθεί η Διεύθυνση Προστασίας και Ανάπτυξης του Θερμαϊκού, έτσι ώστε να επιτελέσει τον επιτελικό ρόλο για τον οποίο δημιουργήθηκε; Διαπιστώνεται και πάλι η ανάγκη ίδρυσης του ενιαίου φορέα διαχείρισης του Θερμαϊκού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής;
  • Τί μέτρα προβλέπεται να λάβει το Υπουργείο προκείμενου να μην ανατραπεί ο σχεδιασμός για την εξυγίανση του Θερμαϊκού κόλπου, ο οποίος επιβαρύνεται καθημερινά από αστικά και βιομηχανικά λύματα που προέρχονται από την περιοχή της Σίνδου;
  • Τί μέτρα έχουν ληφθεί ή προβλέπεται να ληφθούν για την ομαλή λειτουργία των τάφρων, βιολογικών κ.λπ. ώστε να μην απειλείται η δημόσια υγεία των κατοίκων της περιοχής της Σίνδου;
  • Υπάρχει ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης των εστιών μόλυνσης;


Η Βουλευτής  που ερωτά 

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ