Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης

Άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Θέμα:  Άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας των βασικών ειδών πρώτης ανάγκης

Η ακρίβεια στις τιμές των αγαθών και ιδιαίτερα των ειδών πρώτης ανάγκης αποτελεί ζωτικής σημασίας πρόβλημα των ελληνικών νοικοκυριών. Οι αρνητικές συνέπειες πολλαπλασιάζονται, λαμβάνοντας υπόψη τη δραματική μείωση των μισθών και των συντάξεων, καθώς η επιχειρούμενη εσωτερική υποτίμηση υπολογίζεται ότι έχει στερήσει σχεδόν το 50% του εισοδήματος των πολιτών. Θα πρέπει, επίσης, να προστεθεί ότι, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2012, ήδη 34,6% των Ελλήνων αντιμετώπιζε τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού, με τη χώρα να συγκεντρώνει το 4ο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ των 28 και το μέσο όρο της ΕΕ-28 στο 25,1%.   

Σύμφωνα με διάφορες έρευνες και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι τιμές των προϊόντων είτε παραμένουν σταθερές είτε αυξάνονται. Επιπλέον, παρόλο που η χώρα έχει τον μεγαλύτερο αποπληθωρισμό των τελευταίων 50 χρόνων, υπολογίζεται ότι ένα καλάθι βασικών προϊόντων που χρειάζεται ένα νοικοκυριό για τη διαβίωσή του από το 2011 μέχρι και φέτος έχει ακριβύνει κατά 2,1% (σε πραγματικές τιμές), ενώ συνολικά την τελευταία τετραετία της κρίσης οι τιμές των βασικών προϊόντων έχουν αυξηθεί κατά 5,1%. Χαρακτηριστικό είναι πως η μέση σταθμισμένη τιμή του καλαθιού της νοικοκυράς σ' ένα μόνο μήνα (9ος-10ος 2013) αυξήθηκε κατά 0,5%.

Ως κύριες αιτίες για την ανεξέλεγκτη διαμόρφωση των τιμών σύμφωνα με την ΤτΕ, την ΕΛΣΤΑΤ κ.α. έχουν εντοπιστεί οι ενδοομιλικές συναλλαγές ξένων και ελληνικών πολυεθνικών επιχειρήσεων που κυριαρχούν στην αγορά, η αύξηση των συντελεστών ΦΠΑ, και κυρίως οι πολλαπλές στρεβλώσεις στις αγορές που εμποδίζουν την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού.

Επιπροσθέτως, με την πολιτική μείωσης του μισθολογικού κόστους ως μοναδικό εργαλείο για τη μείωση του κόστους παραγωγής δεν υπήρξαν τα αντίστοιχα αποτελέσματα και φαίνεται να αντισταθμίζεται πλήρως από τις νέες επιβαρύνσεις (φορολογικές και άλλες) ή να οδηγεί σε πολλές περιπτώσεις και σε αύξηση του περιθωρίου κέρδους των επιχειρήσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι μέσες ονομαστικές μεικτές αποδοχές ανά εργαζόμενο στο σύνολο της οικονομίας έχουν συρρικνωθεί κατά 17,2% την τελευταία διετία, όταν σε χώρες με ίδιες συνθήκες οι μισθοί ακολουθούν αντίθετη πορεία. Παράλληλα, η ανεργία είναι σε πολύ υψηλά επίπεδα (28%), με αποτέλεσμα η επιβάρυνση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών να είναι δραματική.

Σε διάφορες μελέτες του ΟΟΣΑ σημειώνεται η δραματική επιδείνωση της κατάστασης των Ελλήνων, λόγω του συνδυασμού της εσωτερικής υποτίμησης και της ακρίβειας των ειδών πρώτης ανάγκης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι σε πρόσφατη σχετικά έκθεση του ΟΟΣΑ αναφέρεται ότι «το ισχύον σύστημα κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα έχει περιορισμένο μόνο αντίκτυπο στην αντιμετώπιση της φτώχειας, η στόχευση των επιδομάτων είναι ελλιπής και η κάλυψη των φτωχότερων πολιτών είναι ανεπαρκής.» Σε ότι αφορά την αντιμετώπιση του προβλήματος της ακρίβειας, η μοναδική ενέργεια της κυβέρνησης ήταν η παραγγελία εξειδικευμένης έκθεσης από τον ΟΟΣΑ, χωρίς να κάνει οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έκθεσης, καταδεικνύουν τις πεπαλαιωμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που στρεβλώνουν τον ανταγωνισμό και δεσμεύουν σε υψηλά επίπεδα τις τιμές ειδών πρώτης ανάγκης όπως το ψωμί, το γάλα, τα απορρυπαντικά, τα φάρμακα, τα καύσιμα, τα βιβλία και άλλα είδη πρώτης ανάγκης. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα υιοθετήσει το 80% των προτάσεων της έκθεσης εκτιμώντας ότι εξοικονομούνται 5,2 δις € ετησίως, χωρίς όμως πρώτα να γίνει η απαραίτητη προσαρμογή τους στην ελληνική πραγματικότητα, κάτι που σημειώνεται ως παρατήρηση και στην έκθεση.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα της ακρίβειας τελικά επιδεινώνεται, και σε συνδυασμό με την δραματική επιδείνωση των συνθηκών διαβίωσης χρήζει άμεσης και ουσιαστικής αντιμετώπισης, ερωτάται ο Υπουργός:

1. Ποιες ρυθμίσεις προτίθεται να θεσπίσει για την ενίσχυση του ανταγωνισμού προς όφελος του καταναλωτή και την ενδυνάμωση του ελέγχου και της εποπτείας των τιμών, ώστε να μην παρατηρείται ακόμη και επιδείνωση της ακρίβειας;

2. Έχουν γίνει ή προγραμματίζεται να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες για την αντιμετώπιση των καρτέλ που θα σημάνει και μείωση των τιμών; Έχει γίνει ή προβλέπεται να γίνει η απαραίτητη προετοιμασία για την προσαρμογή των προτάσεων του ΟΟΣΑ στην ελληνική πραγματικότητα;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη