Άμεση κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

Τετάρτη, 21 Νοέμβριος 2012 12:46 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα: Άμεση κάλυψη κενών θέσεων εκπαιδευτικών στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης

 

Τα Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα, πολλαπλάσια των κοινών σχολείων, δεδομένου των ειδικών αναγκών τους.

Ειδικότερα, το Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης παρουσιάζει σημαντικότατα προβλήματα, τα οποία καθιστούν ανέφικτη την εύρυθμη λειτουργία του και υποβαθμίζουν το ρόλο και τη σημασία του στην ολοκλήρωση των μουσικών σπουδών. Χαρακτηριστικά αναφέρονται τα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητών, της πιστοποίησης των μουσικών σπουδών, οι αδυναμίες στο αναλυτικό πρόγραμμα των μουσικών μαθημάτων που χρήζει αναμόρφωσης, οι ελλείψεις στις ειδικές υποδομές και στο βοηθητικό προσωπικό.

Ωστόσο το κρισιμότερο όλων είναι η έλλειψη καθηγητών για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής (Μαθηματικά, Φυσική – Χημεία, Γυμναστική) και Μουσικής Παιδείας (Μουσική Τεχνολογία, Βιόλα, Βιολί, Κιθάρα, Κοντραμπάσο, Πιάνο, Σαξόφωνο και πολλά άλλα). Τα λειτουργικά αυτά κενά ισοδυναμούν σε 344 χαμένες διδακτικές ώρες εβδομαδιαίως.

Δεδομένου ότι:

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Προτίθεται να μεριμνήσει άμεσα ώστε να καλυφθούν τα κενά στο Μουσικό Σχολείο Θεσσαλονίκης και να αντιμετωπιστεί το επείγον θέμα του διορισμού καθηγητών Γενικής και Μουσικής Παιδείας και στα υπόλοιπατα Μουσικά & Καλλιτεχνικά Σχολεία της χώρας;

2.Ποιες άμεσες ενέργειες προγραμματίζονται για την επίλυση των προβλημάτων των Μουσικών & Καλλιτεχνικών Σχολείων της χώρας έτσι ώστε να αποτελούν τα σχολεία αυτά βασικούς Δημόσιους φορείς εκπαιδευτικής, πολιτιστικής και μορφωτικής προσφοράς και να συντελούν ουσιαστικά στην εν γένει πνευματική ανάπτυξη του τόπου μας;

 

Η Βουλευτής που ερωτά                                                     

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ