Αμφισβητείται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τμήματος τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Τετάρτη, 17 Δεκέμβριος 2014 11:34 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα:  Αμφισβητείται ο χρόνος έναρξης λειτουργίας τμήματος τουρισμού στο Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Δελτίο Τύπου, σύμφωνα με το οποίο ιδρύεται από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Πανεπιστήμιο Κρήτης προπτυχιακό Τμήμα Τουριστικών Σπουδών. Αναφέρεται δε ότι το Πανεπιστήμιο διαθέτει τους οικονομικούς πόρους και τα αναγκαία κτίρια που θα του επιτρέψουν την λειτουργία του εν λόγω νέου τμήματος. Όμως, οι Κοσμήτορες του Ιδρύματος, σε κοινή δήλωσή τους, τονίζουν ότι δεν έχουν ούτε πόρους ούτε χώρους για τη λειτουργία νέων τμημάτων. Προσθέτουν δε ότι ο μειωμένος προϋπολογισμός καθιστά οριακή τη λειτουργία των υφισταμένων σχολών, ενώ η ανυπαρξία νέων προσλήψεων σε εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις των στελεχών του Πανεπιστημίου, δημιουργεί ανυπέρβλητα προβλήματα στην υλοποίηση των προγραμμάτων σπουδών αλλά και στη λειτουργία των απαραίτητων διοικητικών μονάδων του.

Επειδή:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πως εξηγεί το Υπουργείο τη διάψευση των Κοσμητόρων του Πανεπιστημίου Κρήτης; Εν τέλει, υπάρχει ή όχι η απαραίτητη υποδομή και οι ανθρώπινοι πόροι που θα επιτρέψουν την λειτουργία του τμήματος τουρισμού, χωρίς να υποθηκευτεί όμως η ποιότητα του νέου τμήματος αλλά και των υφισταμένων;

2) Κατά τον σχεδιασμό του νέου τμήματος υπήρξε διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς;

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Μαρία Ρεπούση