Ανάγκη αναβάθμισης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ)

Πέμπτη, 27 Νοέμβριος 2014 13:29 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: Ανάγκη αναβάθμισης της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου (ΕΛΤΕ)

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχου, η οποία ιδρύθηκε με το ν. 3148/2003 (Α’ 136) «Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, αντικατάσταση και συμπλήρωση των διατάξεων για τα ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος και άλλες διατάξεις», αποτελεί εποπτική αρχή του κλάδου των ελεγκτικών υπηρεσιών και, μεταξύ άλλων, διασφαλίζει τον έλεγχο των ελεγκτών υπηρεσιών και τη διαφάνεια της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.  Επίσης είναι αρμόδια για τη θέσπιση και την εποπτεία της ορθής και αποτελεσματικής αρχής των λογιστικών και ελεγκτικών προτύπων. Η αποστολή της δε περιλαμβάνει την ενδυνάμωση της εμπιστοσύνης του επενδυτικού κοινού στη λειτουργία του ελεγκτικού και λογιστικού θεσμού στην Ελλάδα.

Παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα με τον ν. 3148/2003 και την ίδρυση της ΕΛΤΕ ήταν από τις πρώτες Ευρωπαϊκές χώρες που προχώρησε στη σύσταση ανάλογης εποπτικής αρχής, η δυνατότητα για τη διενέργεια ποιοτικών ελέγχων παραμένει έως σήμερα ανενεργή. Υπήρξε βέβαια κάποια προσπάθεια αναθέρμανσης της λειτουργίας της Επιτροπής στο πρόσφατο παρελθόν, αλλά προέκυψαν πολλά προβλήματα και αναφάνηκαν δυσλειτουργίες τόσο ηθικής όσο και νομικής φύσεως με αποτέλεσμα, ακόμη και σήμερα, η ΕΛΤΕ να παραμένει, επί της ουσίας, ανενεργή. Ένα από τα βασικά της δε προβλήματα, είναι η έλλειψη προσωπικού η οποία έως τώρα καλύπτεται με δέκα αποσπασμένους υπαλλήλους και με την ανάθεση στο Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών (ΣΟΕΛ) της πραγματοποίησης ελέγχων για λογαριασμό της ΕΛΤΕ, η οποία το εποπτεύει και μάλιστα έναντι 150.000 ευρώ ετησίως, τη στιγμή που εργάζονται γιαυτό το σκοπό μόνο δυο ορκωτοί ελεγκτές – γεγονός ασυμβίβαστο και με τη λειτουργία της ΕΛΤΕ και με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία – ο ελεγκτής δεν μπορεί ταυτόχρονα να είναι και ελεγχόμενος.

Δεδομένου ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1) Πώς και με ποιο χρονοδιάγραμμα προτίθεσθε να στελεχώσετε την ΕΛΤΕ ώστε να μπορέσει να επιτελέσει τον κομβικό της ρόλο; Θα συνεχίσει η ανάθεση στον ΣΟΕΛ του ελεγκτικού ρόλου της ΕΛΤΕ, γεγονός ασυμβίβαστο με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε για τη βελτίωση του κύρους και της δημόσιας εικόνας της εποπτικής αρχής και της οργάνωσής της στα πρότυπα αντίστοιχων αρχών άλλων χωρών;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη