Ανάγκη αναθεώρησης της φορολόγησης καπνικών προϊόντων

Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 14:37 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

- Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

- Οικονομικών

 

Θέμα:  Ανάγκη αναθεώρησης της φορολόγησης καπνικών προϊόντων 

Βασικό συμπέρασμα της πρόσφατης μελέτης του ΙΟΒΕ είναι ότι η ενίσχυση των δημοσίων εσόδων και ο περιορισμός του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων μπορούν να καταστούν εφικτά μέσω της επανεξέτασης της φορολογίας των καπνικών προϊόντων.

Στη μελέτη επισημαίνεται ότι η φορολογία στα καπνικά προϊόντα έχει ξεπεράσει κάθε όριο καθώς και ότι κάθε προσπάθεια περαιτέρω αύξησής της θα οδηγούσε τόσο σε μείωση των δημόσιων εσόδων όσο και στην επέκταση του παράνομου εμπορίου.

Η νόμιμη αγορά καπνικών προϊόντων ακολουθεί συνεχή πτωτική πορεία με τη συνολική μείωση του όγκου των πωλήσεων την περίοδο 2009-2013 να φτάνει το 36% και της αξίας  των πωλήσεων το 52%.

Πολλές σχετικές έρευνες καταδεικνύουν διόγκωση των πωλήσεων παράνομων τσιγάρων και χύμα καπνού, οι οποίες το 2014 εκτιμάται ότι θα καλύψουν κατά μέσο όρο το 22% της συνολικής αγοράς καπνικών προϊόντων.

Σημειώνεται ότι σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση των 28, η φορολογική επιβάρυνση ως ποσοστό της Μέσης Σταθμισμένης Λιανικής Τιμής (ΜΣΛΤ) στην Ελλάδα, η οποία πλησιάζει το 86%, είναι από τις υψηλότερες σε όλες τις κατηγορίες καπνικών προϊόντων.   

Επειδή:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

  1. Εξετάζετε το ενδεχόμενο αναθεώρησης του πλαισίου φορολόγησης καπνικών προϊόντων, γεγονός το οποίο θα συνέβαλε στην ανάσχεση του παράνομου εμπορίου με θετικά αποτελέσματα στα δημόσια έσοδα, στην υγεία των πολιτών, και στη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων του κλάδου;
  2. Εξετάζετε την περίπτωση μείωσης του συντελεστή ΕΦΚ στα τσιγάρα, στο πάγιο φόρο και στον ΕΦΚ στο λεπτοκομμένο καπνό που θα οδηγούσαν, σύμφωνα με την μελέτη του ΙΟΒΕ, σε αύξηση των πωλήσεων της νόμιμης αγοράς κατά 17,4%;

 

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη