Ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων από την εφαρμογή του Π.Δ 112/2012

Τρίτη, 30 Σεπτέμβριος 2014 14:23 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους Υπουργούς

- Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

- Οικονομικών

 

Θέμα:  Ανάγκη αντιμετώπισης προβλημάτων από την εφαρμογή του Π.Δ 112/2012

Το Π.Δ 112/2012 (Α’ 197) «Καθορισμός ειδικοτήτων και βαθμίδων επαγγελματικών προσόντων για την επαγγελματική δραστηριότητα κατασκευής, συντήρησης και επισκευής υδραυλικών εγκαταστάσεων και προϋποθέσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής από φυσικά πρόσωπα» καθώς και η απουσία ερμηνευτικής εγκυκλίου, έχουν δημιουργήσει έναν ασφυκτικό κλοιό σε μια επαγγελματική κατηγορία η οποία υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης σε μεγάλο βαθμό και λόγω της κατάρρευσης της οικοδομικής δραστηριότητας. Μεταξύ των προβλημάτων αυτών περιλαμβάνεται το ζήτημα των προϋποθέσεων θεώρησης επαγγελματικών αδειών καθώς και εκείνο των μεγάλων προστίμων που επιβάλλονται. Όσον αφορά δε στα τελευταία, η απάντηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου (Α.Π 3902/418/Φ.Γ.9.6.4/23/5/2014) στην εξώδικη διαμαρτυρία του Συνδέσμου Εγκαταστατών Υδραυλικών (Α.Π 186/11/11/2013) είναι ότι «…ο διπλασιασμός ή τετραπλασιασμός του παράβολου των 100 ευρώ που απαιτείται αναλόγως του χρονικού διαστήματος που έχει παρέλθει από τη λήξη της θεώρησης της άδειάς του αντιστοιχεί σε εκτέλεση πρόσθετων εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία οι οποίες αυξάνονται κατ’ αναλογία του χρόνου που η άδεια δεν έχει θεωρηθεί…» δημιουργεί περαιτέρω απορίες και μετατρέπει, κατ’ ουσία, το παράβολο σε πρόστιμο και μάλιστα μεγάλου ύψους. Η δε συνάρτηση της θεώρησης της άδειας με το εισόδημα, στις παρούσες αρνητικές οικονομικές συγκυρίες, προτρέπει για φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή.

Επειδή:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Προτίθεσθε να προβείτε στην έκδοση ερμηνευτικής εγκυκλίου ώστε να αποφεύγονται οι  διφορούμενες ή αντικρουόμενες ερμηνείες από τις αρμόδιες Δ/νσεις;
  2. Ποια είναι η λογική με την οποία αυξάνεται το κόστος των διοικητικών εργασιών αναλόγως του χρόνου καθυστέρησης θεώρησης της άδειας και οδηγούν σε πολλαπλασιασμό του παράβολου - προστίμου; Εξετάζεται η περίπτωση μείωσης του παραβόλου και της αποπληρωμής με δόσεις;
  3. Θα προβλέψετε την αναγκαία μεταβατική περίοδο για την αντιστοίχιση - αντικατάσταση των υφιστάμενων αδειών;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Δημήτρης Αναγνωστάκης