Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων

Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

   Α. Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

   Β. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα: Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων

 

Όλοι διαπιστώνουμε σήμερα ότι ο νόμος  του 2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει σημαντικά κενά και ασάφειες με αποτέλεσμα η διαδικασία της ανάπτυξης αυτών και κυρίως των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) να έχει «μπλοκάρει» σε πολλές περιοχές της χώρας και να έχει φέρει τις κατά τόπους διοικήσεις μπροστά σε γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Αν και έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα σήμερα οι διάφορες αιτήσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ συσωρρεύονται και είναι αμφίβολο αν θα υλοποιηθούν και πότε.

Ο νόμος για τις ΑΠΕ έδωσε εξαρχής σημαντικά κίνητρα και παροχές - τιμές ρεύματος σημαντικά υψηλότερες από την υπόλοιπη Ευρώπης, επιδότηση 40% από τον Αναπτυξιακό Νόμο κ.λ.π. Δημιουργήθηκε έτσι η εντύπωση ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει πολλά λεφτά χωρίς κόπο και χωρίς κανένα ρίσκο.

To δεύτερο σημαντικό πρόβλημα,   που και παλαιότερα κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή είχαμε επισημάνει,   είναι η μη πρόβλεψη της χωροταξικής κατανομής των επενδύσεων. Με αποτέλεσμα και ανεπάρκεια των δικτύων να παρουσιάζεται που αναστέλλει την ανάπτυξη των επενδύσεων για χρόνο άγνωστο και μεγάλη αταξία στην κατανομή τους να δημιουργείται με πολλές παράπλευρες συνέπειες στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες (κυρίως τις αγροτικές) αλλά και στην αύξηση του κόστους ανάπτυξης των φ/β πάρκων .

Με τα κενά αυτά τα προβλήματα συσωρρεύονται και μάλιστα ο διαχειριστής του συστήματος ήδη αδυνατεί να πληρώσει αυτούς που έχουν συνδεθεί.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να πετύχουμε επανεκκίνηση με όρους βιωσιμότητας πρέπει αφ' ενός να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο στα σημεία που επισημάναμε και αφ' ετέρου πρέπει να κινητοποιηθούν και να ενημερωθούν φορείς που μέχρι σήμερα εμπλέκονται: Περιφέρειες, Δήμοι, ενώσεις παραγωγών, για να μπορούν να κινηθούν μέσα σ' ένα περιβάλλον σαφές και με διακριτούς ρόλους. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά κυρίως στην Ευρώπη, όπως και η πρώτη σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε στην κύρια βαθμίδα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης (ως Περιφερειακή Σύμβουλος γνωρίζω πολλά στοιχεία αυτής της εμπειρίας).

Επειδή η υπόθεση των ΑΠΕ είναι σημαντική για τη χώρα, την προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση πόρων και ρυπαίνουσας ενέργειας πρέπει να συμβάλλουμε για την ομαλή τους ένταξη στην παραγωγική και αναπτυξιακή ζωή και φυσιογνωμία κάθε περιοχής. Με κανόνες και στόχους, για να γίνει η ζωή και το περιβάλλον καλύτερα, να διαχυθούν τα οφέλη και να προκληθούν θετικές αλλαγές και όχι παρενέργειες και εμπλοκές από μία λογική του εύκολου χρήματος .

 

Μετά από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1. Είναι στον άμεσο προγραμματισμό των ενεργειών τους η βελτίωση του  θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στα σημεία που επισημάναμε και άλλα πολλά, τα οποία έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί ως προβλήματα ή στην εμπειρία των Υπουργείων τους?

2. Πως θα οργανώσουν την σύνδεση και συνεργασία με την Περιφερειακή κυρίως Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς τόσο για την βελτίωση της διαδικασίας στην τρέχουσα διαχείριση των θεμάτων, όσο και τη συμβολή τους στα θέματα της αναθεώρησης του θεσμικού πλαισίου ?

 

 

Η Βουλευτής που ερωτά

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ