Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων και της προστασίας των μικρών επενδυτών

Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων και της προστασίας των μικρών επενδυτών

E-mail Εκτύπωση PDF

                                                      ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Περιβάλλοντος , Ενέργειας και  Κλιματικής  Αλλαγής

Β. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας , Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

                                           

Θέμα:  Ανάγκη βελτίωσης του θεσμικού πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της λειτουργικής διασύνδεσης όλων των εμπλεκομένων και της προστασίας των μικρών επενδυτών

 

Όλοι διαπιστώνουμε σήμερα ότι ο νόμος του 2006 για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει σημαντικά κενά και  ασάφειες με αποτέλεσμα η διαδικασία της ανάπτυξης αυτών και  κυρίως των Φωτοβολταϊκών (Φ/Β)  να έχει «μπλοκάρει» σε πολλές περιοχές της χώρας και  να έχει φέρει τις κατά τόπους διοικήσεις μπροστά σε  γεγονότα τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν. Αν και έχουν υλοποιηθεί αρκετά έργα  σήμερα οι διάφορες αιτήσεις για επενδύσεις σε ΑΠΕ συσσωρεύονται  και είναι  αμφίβολο αν θα υλοποιηθούν και  πότε.

Ο νόμος για τις ΑΠΕ  έδωσε εξαρχής σημαντικά κίνητρα και παροχές - τιμές ρεύματος σημαντικά υψηλότερες από την υπόλοιπη Ευρώπης, επιδότηση 40% από τον Αναπτυξιακό Νόμο κ.λ.π. και δημιουργήθηκε έτσι ένα μεγάλο ενδιαφέρον και αντίστοιχες εγκαταστάσεις, κυρίως στα φωτοβολταϊκά,  από μικρούς  και μεγάλους επενδυτές.

Σήμερα με την υπ' αριθμ. 2317 απόφαση του υφυπουργού ενέργειας με την οποία καθορίζεται η νέα τιμολογιακή πολιτική για την παραγόμενη από φωτοβολταϊκά ηλεκτρική ενέργεια φτάνουμε στο άλλο άκρο μειώνοντας τις τιμές αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας στο μισό. Η συγκεκριμένη απόφαση εξορθολογίζει μειώνει τις τιμές ανεξαρτήτως μεγέθους της επένδυσης, χωρίς καμία διαβάθμιση, με αποτέλεσμα να παύει ουσιαστικά να υπάρχει οποιοδήποτε κίνητρο για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε στέγες και γενικώς για τις μικρότερες επενδύσεις ( οικιακών, αγροτών, μικρών συνεταιριστικών μονάδων κ.λ.π.)  .

Η απόφαση αυτή στερεί ουσιαστικά την δυνατότητα από τις μικρές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στη εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις στέγες και σε μικρά έργα, αλλά και τους απλούς πολίτες να επενδύσουν, καθώς καθίσταται πλέον τελείως ασύμφορο δεδομένου του υψηλότερου κόστους κατασκευής και του ακριβού τραπεζικού δανεισμού. Σ' αυτά εάν προστεθεί η "κατάληψη" του μεσαίας τάξης δικτύου από τις μεγάλες μονάδες η εικόνα γίνεται ιδιαίτερα ζοφερή για τις μικρές επιχειρήσεις. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει σε κλείσιμο τους και στην ανεργία 25.000 - 30.000 εργαζόμενους σ' αυτές.

To δεύτερο σημαντικό  πρόβλημα,   που και παλαιότερα κατά τη συζήτηση του νόμου στη Βουλή είχαμε επισημάνει, είναι η μη πρόβλεψη της χωροταξικής κατανομής των επενδύσεων. Με αποτέλεσμα και ανεπάρκεια των δικτύων να παρουσιάζεται που αναστέλλει την ανάπτυξη των επενδύσεων για χρόνο άγνωστο και  μεγάλη αταξία στην κατανομή τους να δημιουργείται με πολλές παράπλευρες συνέπειες στις ήδη υπάρχουσες δραστηριότητες  (κυρίως τις αγροτικές) αλλά και στην  αύξηση του κόστους ανάπτυξης των φ/β πάρκων.

Με τα κενά αυτά, τα προβλήματα συσσωρεύονται  και μάλιστα ο διαχειριστής του συστήματος ήδη αδυνατεί να πληρώσει αυτούς που έχουν συνδεθεί.

Για τους λόγους αυτούς και προκειμένου να πετύχουμε επανεκκίνηση με όρους βιωσιμότητας πρέπει αφ' ενός να βελτιωθεί το θεσμικό πλαίσιο στα σημεία που επισημάναμε και αφ' ετέρου πρέπει να κινητοποιηθούν και να ενημερωθούν  φορείς που μέχρι σήμερα εμπλέκονται: Περιφέρειες, Δήμοι, ενώσεις παραγωγών, για να μπορούν να κινηθούν μέσα σ' ένα περιβάλλον σαφές και με διακριτούς ρόλους. Παραδείγματα υπάρχουν πολλά κυρίως στην Ευρώπη, όπως και η πρώτη σημαντική εμπειρία που αποκτήθηκε στην κύρια βαθμίδα της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης . 

Επειδή η διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας και η ενεργειακή αυτάρκεια είναι δύο πολύ μεγάλοι στόχοι θα πρέπει να επανεξετάσουμε και το θεσμικό πλαίσιο που διέπει την εγκατάσταση και λειτουργία των ΑΠΕ, αλλά και την τιμολογιακή πολιτική ώστε αυτή να μη στοχεύει αποκλειστικά στις μεσαίες και μεγάλες επενδύσεις

 
Μετά από τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.Εξετάζεται το ενδεχόμενο επαναπροσδιορισμού της υπ' αριθμ. 2317 απόφασης του Υφυπουργού και ειδικότερα  των τιμών πώλησης τουλάχιστον για τα οικιακά φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσουν με κατάρρευση οι μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σ' αυτόν τον τομέα;

2.Υπάρχει πρόβλεψη οι μεγάλες επενδύσεις να συνεισφέρουν οικονομικά για την αναβάθμιση του μεσαίας τάσης δικτύου - το οποίο δεν προορίζεται για αυτούς ή εναλλακτικά τη συμμετοχή τους στη κατασκευή δικτύου υψηλής τάσης για τις ίδιες;

3.Πως θα οργανώσουν την σύνδεση και συνεργασία με την Περιφερειακή κυρίως Αυτοδιοίκηση, τους Δήμους και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς τόσο για την βελτίωση της διαδικασίας στην τρέχουσα διαχείριση των θεμάτων, όσο και τη συμβολή τους στα θέματα της  αναθεώρησης  του θεσμικού πλαισίου;

4.Είναι στον άμεσο προγραμματισμό των ενεργειών τους η βελτίωση του  θεσμικού  πλαισίου  για την ανάπτυξη των ΑΠΕ στα σημεία που επισημάναμε και άλλα πολλά, τα οποία έχουν μέχρι σήμερα καταγραφεί ως προβλήματα ή στην εμπειρία των Υπουργείων τους;

 

Η Βουλευτής  που ερωτά

 

                                                          ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ