Ανέλεγκτα και ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Παρασκευή, 16 Μάιος 2014 10:42 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

 Προς τους κ.κ. Υπουργούς

- Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

- Οικονομικών

- Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη

 

Θέμα: Ανέλεγκτα και ανασφάλιστα αυτοκίνητα

Σημαντικές και επικίνδυνες περικοπές φαίνεται να έχουν κάνει χιλιάδες ιδιοκτήτες, καθώς, όπως προκύπτει από δημοσιευμένα στοιχεία, δυο εκατομμύρια αυτοκίνητα δεν έχουν περάσει ΚΤΕΟ, ενώ χιλιάδες άλλα είναι ανασφάλιστα και δεν διαθέτουν σήμα τελών κυκλοφορίας. Αυτό ισοδυναμεί με απώλεια 400 εκατ. ευρώ για το Δημόσιο και προβλήματα ασφαλώς για τους πολίτες.

Παράλληλα, το σήμα τελών κυκλοφορίας για το 2014 έχουν προμηθευτεί συνολικά 5,5 εκατ. κάτοχοι οχημάτων συγκριτικά με το 2013 που ήταν 6 εκατομμύρια, γεγονός όμως το οποίο δεν δικαιολογείται από την ακινητοποίηση αυτοκινήτων, διότι, με δεδομένο ότι 200.000 ιδιοκτήτες παρέδωσαν τις πινακίδες, υπολείπονται άλλα 300.000 που θα έπρεπε να είχαν καταβάλλει τέλη κυκλοφορίας.

Η απουσία συστηματικών ελέγχων από την Τροχαία είναι αυτή που αποτρέπει τους ιδιοκτήτες αυτοκινήτων να περάσουν ΚΤΕΟ. Όμως, πέραν του κόστους ελέγχου, οι ιδιοκτήτες πλέον φοβούνται τι θα διαπιστωθεί από τον έλεγχο και τι αυτό θα σημάνει σε επίπεδο πρόσθετου κόστους. Τα ανέλεγκτα Ι.Χ σε όλη τη χώρα υπολογίζεται ότι ανέρχονται σε 2,5 εκατ., ωστόσο η απουσία στοιχείων για τον ακριβή αριθμό των αποσύρσεων οδηγεί στην εκτίμηση ότι περίπου 2 εκατ. είναι τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.  Επίσης, εκτός από Ι.Χ, ανέλεγκτες παραμένουν και περίπου 1 εκατ. μοτοσικλέτες οι οποίες πλέον υποχρεούνται και αυτές να περνούν από ΚΤΕΟ, ενώ ολοένα και περισσότερο εμφανίζεται το φαινόμενο των πλαστών πιστοποιητικών.  Επιπρόσθετος δε λόγος για την όλη κατάσταση θεωρείται και η έλλειψη διασταύρωσης των βάσεων δεδομένων του Υπουργείου Μεταφορών και του Υπουργείου Οικονομικών ώστε να υπάρχει σαφής εικόνα των ανέλεγκτων οχημάτων.

Γεγονός παραμένει ότι η όλη κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο θέμα των ανέλεγκτων και ανασφάλιστων αυτοκινήτων δημιουργεί απώλεια εσόδων για το Δημόσιο, θέτει σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και ζωή οδηγών, συνοδηγών, επιβατών και πεζών, δημιουργεί αδυναμία κάλυψης των εξόδων σε περίπτωση ατυχήματος και, βέβαια,  δεν συνάδει με την εικόνα μιας Ευρωπαϊκής χώρας.

Από την άλλη πλευρά, παραμένει επίσης δεδομένο και το γεγονός ότι λόγω της εξαιρετικά δύσκολης οικονομικής κατάστασης που αντιμετωπίζει ο μέσος πολίτης, δεν υπάρχει η δυνατότητα κάλυψης όλων των σχετικών δαπανών ελέγχου και ασφάλισης, το οποίο, με τη σειρά του, θέτει ερωτήματα ως προς την πιθανότητα και δυνατότητα παροχής κινήτρων για την αντιμετώπιση της όλης κατάστασης. 

Σε συνέχεια των παραπάνω, ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1) Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε για τη συμμόρφωση των οδηγών προς τις υποχρεώσεις ελέγχου και ασφάλειας των οχημάτων τους; Υπάρχει η απαραίτητη υποδομή και αν όχι πως προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε τις ελλείψεις;

2) Σε ποιους παράγοντες οφείλεται ο μη συστηματικός έλεγχος της Τροχαίας;

3) Εξετάζονται μέτρα διευκόλυνσης της συμμόρφωσης των οδηγών προς τις σχετικές υποχρεώσεις τους;

 

Η βουλευτής  που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη