Ανενεργοί λογαριασμοί (καταθέσεις) και εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας

Τετάρτη, 25 Ιούνιος 2014 14:05 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργο Οικονομικων

 

                         

Θέμα:  Ανενεργοί λογαριασμοί (καταθέσεις) και εποπτεία της Τράπεζας της Ελλάδας 

Στα 36,8 εκατ. Ευρώ, ανήλθε το τελικό ποσό από τους αδρανείς λογαριασμούς, έναντι των 15 εκατ. που είχε αρχικά προϋπολογιστεί (κωδικός 3824 Κρατικού Προϋπολογισμού), σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών. 

Εύλογα, όμως, ερωτηματικά, που απαιτούν πειστική απάντηση, προκαλεί η ανισομερής συμμετοχή στη διαμόρφωση του πιο πάνω ποσού, των τραπεζικών ιδρυμάτων, που έχει ως εξής: 

Πιστωτικό Ίδρυμα

Σύνολο Καταθέσεων 2013 (εκατ.ευρώ)

Αδρανείς Λογαριασμοί (εκατ.ευρώ)

Ποσοστό αδρανών λογαριασμών/καταθέσεις

( επί τις εκατό)

Alpha Bank

37.505

27,318

0,072 %

Eurobank – Ergasias

33.952

6,008

0,017 %

Εθνική Τράπεζα

45.290

1,115

0,002 %

Τράπεζα Πειραιώς

48.498

0,363

0,0007 %

Τράπεζα Αττικής

3.313

0,361

0,01 %

Γενική Τράπεζα

2.170

0,002

0,00009 %

 

Όπως προκύπτει από τον πιο πάνω πίνακα, τα 27,3εκατ. ευρώ ή το 74% του συνολικού ποσού, προέρχονται από 1 τράπεζα (Alpha Bank), το σύνολο των υπολοίπων τραπεζών με σύνολο καταθέσεων 142,2 δις ευρώ συμμετέχει μόνο με το 26%, με τις πλέον χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτές της Εθνικής και Πειραιώς που συνεισέφεραν μόνο 1,1 εκατ. και 363 χιλ.!! ευρώ, έναντι αντίστοιχων καταθέσεων 45,3 και 48,5 δις. ευρώ!! Δηλαδή η Εθνική Τράπεζα με 45 δισ. καταθέσεις παρουσίασε μόλις το 0,002% σε αδρανείς λογαριασμούς, ενώ η Τράπεζα  Πειραιώς με 48,5 δις. μόλις το 0,007% και σε απόλυτο ποσό σχεδόν το ίδιο πόσο με την Τράπεζα Αττικής που το σύνολο των καταθέσεών της ανέρχεται στα 3,3 δισ. 

Με την ευκαιρία επίκαιρης ερώτησης (31/10/13), είχαμε ζητήσει πληροφόρηση, εκτός των άλλων, για το βαθμό συνεργασίας των τραπεζών αλλά και τις εποπτικές ενέργειες της Τράπεζας της Ελλάδος, κατ’ εφαρμογή του ν. 4151/2013. 

Ο κ. Σταϊκούρας εμμέσως πλην σαφώς, επιβεβαίωσε την ουσιαστική άρνηση των μεν τραπεζών να συμμορφωθούν με το νόμο αλλά και της ΤτΕ να ασκήσει τις εποπτικές και κατασταλτικές αρμοδιότητες που της επιβάλει ο νόμος. 

Κατόπιν των ανωτέρω εύλογα προκύπτουν τα εξής ερωτήματα προς τον κ. Υπουργό: 

 

 

Οι  ερωτώντες βουλευτές

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Νίκος Τσούκαλης 

 

Δημήτρης Αναγνωστάκης