Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Αντιμετώπιση των πολλαπλών παραβιάσεων ή της μη ενσωμάτωσης οδηγιών από τη χώρα μας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Αντιμετώπιση των πολλαπλών παραβιάσεων ή της μη ενσωμάτωσης οδηγιών από τη χώρα μας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

E-mail Εκτύπωση PDF

Προς τον κ. Υπουργó : Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

                                          

Θέμα: Αντιμετώπιση των πολλαπλών παραβιάσεων ή της μη ενσωμάτωσης οδηγιών από τη χώρα μας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

 

Όπως γνωρίζετε η χώρα μας εξακολουθεί να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα (τρίτη), ανάμεσα στα 27 κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τις παραβιάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, με 24 ανοιχτές υποθέσεις στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΔΕΕ), υποθέσεις παράβασης ή μη ενσωμάτωσης κοινοτικών οδηγιών. Μάλιστα, οι έξη από αυτές είναι καταδικαστικές αποφάσεις και εκκρεμεί συμμόρφωση. Ειδικότερα, η Ελλάδα με την πλούσια βιοποικιλότητα και ποικιλομορφία του φυσικού της περιβάλλοντος κατηγορείται ότι παραβιάζει το δίκαιο περιβάλλοντος για επτά (7) υποθέσεις προστασίας της βιοποικιλότητας. Επίσης για έξη (6) υποθέσεις για το μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων, τρεις (3) υποθέσεις για τη διαχείριση των υδατικών πόρων και τη νιτρική ρύπανση των υδάτων κ.ο.κ.

Οι υποθέσεις αυτές, με την κάθε μία από μόνη της να αποτελεί μεγάλο περιβαλλοντικό πρόβλημα (όπως η περιοχή της λίμνης Καϊάφα, η ρύπανση και υποβάθμιση της λίμνης Κορώνεια, η ύπαρξη παράνομων Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων, οι οριζόμενες Ζώνες Ειδικής Προστασίας κ.ά.) χρονίζουν, ενώ ο ρυθμός ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο είναι εξαιρετικά χαμηλός, με κίνδυνο να αυξηθούν οι παραβάσεις και να προστεθούν νέες παραπομπές και καταδίκες της χώρας μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Βασικές αίτιες για τα παραπάνω είναι η αδράνεια που δείχνει ο κρατικός μηχανισμός στη λήψη μέτρων για να διορθώσει τις παραβάσεις και η έλλειψη σύγχρονων και εξειδικευμένων συντονιστικών και παρακολούθησης μηχανισμών και     φορέων, όπως και συμβουλευτικών που θα συνδέουν το ΥΠΕΚΑ με τους σχετικούς   Δημόσιους φορείς , την Περιφερειακή και Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Ένας σημαντικότατος φορέας σε αυτή την κατεύθυνση είναι το Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ)εποπτευόμενο από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και με συμβουλευτικό ρόλο σε σχέση με το ΥΠΕΚΑ, όπως και συμβουλευτικός φορέας σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης προς Δημόσιους φορείς, Οργανισμούς, Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Διοίκηση. Κατά αντιστοιχία με τους κορυφαίους ήδη Οργανισμούς Προστασίας του Περιβάλλοντος σε Η.Π.Α (ΕΡΑ) και σε Ευρώπη (ΕΟΠ).  Δυστυχώς όμως το ΕΚΠΑΑ, που συστήθηκε με Π.Δ ως ΝΠΙΔ  μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα τον Δεκέμβριο του 2000 και ξεκίνησε τη λειτουργία του δέκα χρόνια μετά! τον Φεβρουάριο του 2010, λειτούργησε μόλις ένα χρόνο! έως τον Νοέμβριο του 2011 οπότε και «απορρόφησε» το ΙΓΜΕ - μία άλλη τραγικά λανθασμένη συγχώνευση και υποβάθμιση για το ιστορικό ΙΓΜΕ με την πολύτιμη προσφορά του μεταξύ των άλλων στην καταγραφή και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας, στον οποίο όλοι σήμερα αναφέρονται - και μετονομάσθηκε σε ΕΚΒΑΑ (Εθνικό Κέντρο Βιώσιμης και Αειφόρου Ανάπτυξης). Σήμερα αποτελεί την επονομαζόμενη «Μονάδα περιβάλλοντος» του νέου φορέα ΕΚΒΑΑ, και κατ’ ουσίαν έχει υποβαθμισθεί και το μέλλον του, όπως και του ΙΓΜΕ, είναι αβέβαιο. Ένα μέρος του αποσπασθέντος προσωπικού επέστρεψε στην αρχική του θέση.

 Μετά από αυτά ερωτάται ο κ. Υπουργός

1.       Είναι στις προτεραιότητες του Υπουργείου η συστηματική παρακολούθηση και η συντονισμένη αντιμετώπιση-άρση τόσο των χρόνιων προβλημάτων παραβιάσεων των περιβαλλοντικών οδηγιών, όσο και της επιτάχυνσης του ρυθμού ενσωμάτωσης των σχετικών κοινοτικών οδηγιών στο εθνικό δίκαιο ; και ποιος ο αντίστοιχος προγραμματισμός για να επιτευχθεί αυτό ;

2.       Θα προχωρήσει στην αναβάθμιση, ουσιαστικά επανεκκίνηση του σημαντικότατου για τα θέματα αυτά ΕΚΠΠΑ, ενός Οργανισμού που επί χρόνια έμεινε στα χαρτιά, ενώ στις άλλες χώρες και ιδιαίτερα της ΕΕ αντίστοιχοι Οργανισμοί επιτελούν μεγάλο έργο στην Προστασία του Περιβάλλοντος, με επικεφαλής τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Περιβάλλοντος (ΕΟΠ);

Η Βουλευτής που ερωτά

 

 

ΑΣΗΜΙΝΑ ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ