Απορρόφηση Ο.Π.Ε από Invest in Greece

Πέμπτη, 31 Οκτώβριος 2013 12:57 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Θέμα: Απορρόφηση Ο.Π.Ε από InvestinGreece 

Ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών με ένα μίγμα δραστηριοτήτων αναπτύσσεται μεθοδολογικά γύρω από τους πόλους Κλάδος-Επιχείρηση-Αγορά. Επί σειρά ετών ανταποκρίθηκε στον αναπτυξιακό του ρόλο και διεύρυνε τους ορίζοντες της επιχειρηματικής δράσης των ελληνικών εταιρειών. Με πελατοκεντρικό  προσανατολισμό, σύγχρονα εργαλεία, μάρκετινγκ, ολοκληρωμένη προσέγγιση των αγορών-στόχων και αξιοποίηση όλων των μεθόδων προβολής & προώθησης βοηθά τις ελληνικές επιχειρήσεις να προωθήσουν το προϊόν τους μέχρι τον πιο μακρινό πελάτη και, τελικά, καταναλωτή. Ο Οργανισμός τα τελευταία 30 χρόνια, σχεδιάζει, σε συνέχεια διαβούλευσης με όλους τους συντελεστές της αγοράς, και υλοποιεί συμπληρωματικές δραστηριότητες που μπορεί να εφαρμόσει μια επιχείρηση για να ανταποκριθεί στον διαρκώς εντεινόμενο ανταγωνισμό. Παρά τη σημαντική εξειδίκευση του προσωπικού και ειδικότερα τη μεγάλη εμπειρία σε εξωστρεφείς  δραστηριότητες, καθώς και την σημαντική συμβολή του στη προώθηση των εξαγωγών, δεν κατέστη δυνατόν να αναβαθμίσει το ρόλο του και να επεκτείνει το έργο του. Αυτό οφείλεται σε μία σειρά από αιτίες (αθρόες αποχωρήσεις έμπειρων στελεχών, δυσλειτουργίες των διοικήσεων του οργανισμού κ.λπ.) οι οποίες όμως δεν έχουν σχέση με την επάρκεια και την απόδοση του προσωπικού.

Ο οργανισμός αυτός ο οποίος έχει, εν τω μεταξύ, αποκτήσει και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις θα έπρεπε να αναβαθμιστεί και στελεχωθεί αντί να εγκαταλειφθεί μέσω του οποιουδήποτε σχήματος ενοποίησης (συγχώνευση, απορρόφηση κ.ά.) και απαξιωθεί το προσωπικό στο οποίο έχει επενδύσει, μεταξύ άλλων, και ο Έλληνας φορολογούμενος. 

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός: 

1.Εξετάστηκε το ενδεχόμενο διατήρησης του οργανισμού και αναβαθμισής του πριν την απόφαση συγχώνευσης με το InvestinGreece; Υπάρχει σχετική μελέτη κόστους-οφέλους;

2.Πώς θα διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και, κυρίως, η εύρυθμη εκτέλεση των ήδη ανειλημμένων υποχρεώσεων;

3.Πόσες θέσεις εργασίας προβλέπονται στον Ενιαίο Φορέα; Πώς θα καλυφθούν οι τυχόν κενές θέσεις;

4.Τι εχέγγυα υπάρχουν για αντικειμενική αξιολόγηση του προσωπικού των υπό συγχώνευση φορέων;

5.Προβλέπονται κίνητρα για οικειοθελή αποχώρηση του υπάρχοντος προσωπικού των υπό συγχώνευση φορέων;

 

Η βουλευτής που ερωτά 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη