Απόσυρση και αντικατάσταση κρατικών αυτοκινήτων

Τρίτη, 08 Απρίλιος 2014 11:08 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοYς

 

Θέμα: Απόσυρση και αντικατάσταση κρατικών αυτοκινήτων

Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, το ελληνικό κράτος έχει επιδοθεί σε μια τιτάνια προσπάθεια για την οικονομική εξυγίανση της χώρας  και την αποκατάσταση των οικονομικών του, κάνοντας επώδυνες περικοπές που έχουν οδηγήσει μεγάλο μέρος του πληθυσμού στην ανέχεια και στην απελπισία. Παράλληλα, εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν έχει υπάρξει, επί της ουσίας, υλοποίηση των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες προέβλεπαν την απόσυρση και τη αντικατάσταση των κρατικών αυτοκινήτων, και πιο συγκεκριμένα της ΚΥΑ 129/2534/2010 (Β’ 108), όπως τροποποιήθηκε με την ΚΥΑ 105/1522/2011 (Β’ 24) και την ΚΥΑ 1450/21942/2011 (Β’ 27). Αναγνωρίζουμε ότι το εγχείρημα, ενδεχομένως, να μην  ήταν απλό, δεδομένου ότι τόσο η απόσυρση όσο και η αντικατάσταση προϋπέθεταν κονδύλια τα οποία, στο πλαίσιο των περικοπών, δεν υπήρχαν, όμως, υφίσταται άμεση ανάγκη υλοποίησης του μέτρου που θα περιορίσει την σχετική σπατάλη.

Επιπλέον, με την Υ.Α 2196/20936 της 24-7-2013 «Αποσύρσεις υπηρεσιακών οχημάτων & Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων» προβλεπόταν δημιουργία ενός Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων όπου θα καταγραφόντουσαν όλα τα οχήματα του δημοσίου δημιουργώντας μια βάση δεδομένων, ενώ ταυτόχρονα δόθηκε νέα κατεύθυνση για την απόσυρση των αυτοκινήτων ‘πολυτελούς χαρακτήρα’ δαπανηρής συντήρησης και λειτουργίας, καθώς και των πεπαλαιωμένων οχημάτων των οποίων η συντήρηση είναι επίσης δαπανηρή. Το Μητρώο όμως και όλη γενικά η εν θέματι διαδικασία ακόμη δεν έχουν ολοκληρωθεί.

 Σε συνέχεια των παραπάνω,

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1)Σε ποιους συγκεκριμένους παράγοντες οφείλεται η καθυστέρηση της υλοποίησης των προαναφερθέντων ΚΥΑ και της Υ.Α του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης;

2) Υπάρχουν ενδείξεις σχετικά με: α) τον αριθμό των κρατικών αυτοκινήτων, β) τη μείωση του αριθμού τους τα τελευταία τέσσερα χρόνια, γ) τη μείωση των σχετικών δαπανών κίνησης και συντήρησης;

3) Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Μητρώου Κρατικών Αυτοκινήτων;

 

Η βουλευτής  που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη