Διαφήμιση στις σταθερές και οδικές αστικές συγκοινωνίες

Παρασκευή, 29 Νοέμβριος 2013 15:51 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

Ερώτηση

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Θέμα: «Διαφήμιση στις σταθερές και οδικές αστικές συγκοινωνίες»


Η πώληση δικαιωμάτων για διαφήμιση στα μέσα αστικών συγκοινωνιών αποτελεί μία πάγια πρακτική παγκοσμίως και αποφέρει σημαντικά οικονομικά αποτελέσματα τα οποία συνεισφέρουν στην οικονομική αυτονομία των αντίστοιχων οργανισμών και κατ’ επέκταση στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών τους. Η πολιτική των διαφημίσεων έχει βαρύνουσα σημασία στην διεύθυνση των αντίστοιχων οργανισμών ή εταιρειών κάτι το οποίο γίνεται εμφανές παρατηρώντας τις πολιτικές που ακολουθούνται.

Ενδεικτικά αναφέρεται η πρακτική που ακολουθείται σε πολλές πολιτείες των ΗΠΑ, όπου μέσω αλλαγής της σχεδίασης των αμαξωμάτων των μέσων συγκοινωνίας δημιουργείται επιπρόσθετος χώρος για τοποθέτηση διαφημίσεων. Τα επιπλέον έσοδα από αυτήν την πρακτική υπολογίζονται στα 100.000 – 300.000 δολάρια ετησίως. Παράλληλα οι οργανισμοί διατηρούν τον έλεγχο στην τοποθέτηση των διαφημίσεων, χρησιμοποιώντας και αισθητικά κριτήρια.

Αντίστοιχες πρακτικές ακολουθούνται και σε κάποιες ευρωπαϊκές πόλεις όπου οι σταθμοί του μετρό, οι συρμοί αλλά και τα έντυπα των εισιτηρίων έχουν διαφημίσεις, ενώ τα οχήματα των αστικών λεωφορείων έχουν εξωτερικά διαφημιστικά μηνύματα.

Στην Αττική τα έσοδα από διαφημίσεις σε οχήματα της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΟΣΥ), που συντονίζεται και ελέγχεται από τον ΟΑΣΑ, ήταν περίπου 900 χιλιάδες ευρώ για το 2012, αυξημένα κατά 50 χιλιάδες σε σχέση με το 2011, ενώ για το ίδιο διάστημα τα έσοδα από διαφημίσεις σε συρμούς και σταθμούς της «Σταθερές Συγκοινωνίες Α.Ε.» (ΣΤΑΣΥ) στην οποία υπάγονται το ΜΕΤΡΟ, ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το ΤΡΑΜ, άγγιξαν τα 3 εκ. ευρώ. Στον ΟΑΣΘ από το 2007 τα έσοδα από διαφήμιση ήταν μηδενικά λόγω υψηλών τελών, κάτι το οποίο ρυθμίστηκε με τον ν.4199/2013.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει περιθώριο αύξησης των εσόδων, παρά τις μειωμένες δαπάνες των επιχειρήσεων για διαφήμιση λόγω ύφεσης. Στα οχήματα της ΟΣΥ οι διαφημίσεις είναι πολύ περιορισμένες, ενώ σε κάποιους συρμούς και σταθμούς της ΣΤΑΣΥ, οι διαφημίσεις απουσιάζουν παντελώς. Να σημειωθεί ότι οι διαφημίσεις απουσιάζουν και από τα έντυπα των εισιτηρίων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

1. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί προκειμένου να δημιουργηθούν υποδομές και προϋποθέσεις για να αποκομίσουν επιπλέον έσοδα οι ΣΤΑΣΥ, ΟΣΥ και ΟΑΣΘ από διαφημίσεις στους σταθμούς των μέσων σταθερής τροχιάς, στα έντυπα των εισιτηρίων, στους συρμούς και στα οχήματα; Έχει εκπονήσει το αρμόδιο Υπουργείο κάποιο σχετικό σχέδιο και αν ναι, ποιο είναι αυτό;

2. Δεδομένης της αύξησης των εσόδων από συχνότερους και αυστηρότερους ελέγχους εισιτηρίων, και με βάση το ενδεχόμενο αυξημένων εσόδων από διαφήμιση, υπάρχει πρόβλεψη για μείωση της τιμής των εισιτηρίων;

 

Οι ερωτώσες Βουλευτές

Μαρία Γιαννακάκη 

 

Ασημίνα Ξηροτύρη – Αικατερινάρη