Δικαιώματα επιβατών πούλμαν και λεωφορείων

Πέμπτη, 30 Οκτώβριος 2014 11:30 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων

Θέμα: Δικαιώματα επιβατών πούλμαν και λεωφορείων

Από τη 1η Μαρτίου 2013 εφαρμόζεται στην ΕΕ ο Κανονισμός 181/2011 σχετικά με τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν, με τον οποίο παρέχονται νέα δικαιώματα στους επιβάτες λεωφορείων και πούλμαν σε όλη την Ε.Ε. Ο Κανονισμός καθορίζει τα βασικά δικαιώματα των ταξιδιωτών και επιβάλλει υποχρεώσεις στις επιχειρήσεις πούλμαν και λεωφορείων και στους διαχειριστές τερματικών σταθμών όσον αφορά την ευθύνη τους προς τους επιβάτες.

Στον Κανονισμό καθορίζονται για τους επιβάτες πούλμαν και λεωφορείων δικαιώματα παρόμοια με εκείνα που ισχύουν για τους επιβάτες αεροπορικών, σιδηροδρομικών και πλωτών μεταφορών. Σε αυτά τα νέα δικαιώματα συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

Κατά την ΕΕ, στην Ελλάδα οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν μπορούν να επιβάλλουν τους κανόνες, περιλαμβανομένων των κυρώσεων αναφορικά με ορισμένες υπηρεσίες λεωφορείων και πούλμαν που καλύπτονται από τον Κανονισμό.

Το αίτημα της Επιτροπής λαμβάνει τη μορφή αιτιολογημένης γνώμης στο πλαίσιο της διαδικασίας επί παραβάσει της Ε.Ε.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται ο Υπουργός:

1) Σε ποιους παράγοντες οφείλεται η μη εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 181/2011;

2) Σε ποιες ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε και με ποιο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού και, συνακόλουθα, για την επιβολή κυρώσεων;

Οι βουλευτές που ερωτούν

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

Νίκος Τσούκαλης