Ελληνικές προτεραιότητες στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020

Πέμπτη, 01 Αύγουστος 2013 12:23 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ.  Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

 

Θέμα: «Ελληνικές προτεραιότητες στη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020»

Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., φέρεται ότι το ΥΠΕΚΑ έχει δηλώσει ότι «κύριος στόχος των παρεμβάσεων που ετοιμάζονται για τις 443 ελληνικές περιοχές του NATURA 2000 είναι και η δυνατότητα αξιοποίησης του εθνικού ορυκτού πλούτου που αποτελεί ‘σεντούκι’ κρυμμένο στα έγκατα της ηπειρωτικής Ελλάδας. Το μετάλλευμα δεν μπορεί να εξορυχτεί παρά μόνο από την περιοχή στην οποία βρίσκεται, αλλιώς θα παραμείνει κρυμμένος θησαυρός». Ιδιαίτερη δε αναφορά έγινε «στο μέγεθος της πρόκλησης που αποτελεί η ολοκληρωμένη διατήρηση και διαχείριση των περιοχών NATURA 2000 εν μέσω εξαιρετικά δυσμενών οικονομικών συνθηκών, δεδομένου ότι καταλαμβάνουν το 27% των χερσαίων εδαφών και το 6% της θαλάσσιας έκτασης της χώρας». Διευκρινίστηκε βέβαια ότι «δεν πρόκειται να γίνουν αποχαρακτηρισμοί ούτε να μειωθεί η έκταση και ο αριθμός των περιοχών που είναι ενταγμένες στο Πανευρωπαϊκό δίκτυο NATURA 2000. Εκείνο που θα γίνει είναι ότι θα αλλάξει η ιεράρχηση της προστασίας των περιοχών του δικτύου, δηλαδή θα υπάρχει απόλυτη προστασία στον στενό πυρήνα της προστατευόμενης περιοχής, ενώ θα επιτρέπονται επενδύσεις και εκμεταλλεύσεις στην ευρύτερη ζώνη της χαρακτηρισμένης περιοχής».

Είναι γνωστό ότι στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων το αποθεματικό δυναμικό των κυριότερων μετάλλων της χώρας (νικέλιο, χρώμιο, μόλυβδος-ψευδάργυρος, χαλκός, ασήμι, αντιμόνιο, μαγγάνιο, μόλυβδος-βολφράμιο και αλουμίνα) βρίσκεται σε περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής προστασίας με αποτέλεσμα να συγκρούονται ευθέως οι δυο επιλογές και δραστηριότητες ή, τουλάχιστον, να καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής ο συνδυασμός τους. 

Διευκρινίζουμε ότι δεν είμαστε αντίθετοι σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας και στις σχετικές τοπικές εκμεταλλεύσεις. Όμως, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει ολοκληρωμένη μελέτη και πρόταση εκμετάλλευσης με τις περιβαλλοντικές και λοιπές επιπτώσεις στην κάθε περιοχή και τις εκθέσεις κόστους –ωφέλειας. Και στη συνέχεια, να υπάρξει διαβούλευση με την τοπική κοινωνία και υποβολή προς συζήτηση των εν λόγω προτάσεων. Για να καταστεί έτσι δυνατό να αποφευχθούν ενέργειες, ελλείψει των προαναφερομένων, οι οποίες οδηγούν σε αδιέξοδο ή/και δικαστικούς αγώνες με τη συνακόλουθη κοινωνική αναταραχή, όπως στη περίπτωση του επενδυτικού σχεδίου ‘ΙΤΑΝΟΣ ΓΑΙΑ’ στην Σητεία, του λατομείου εξόρυξης γύψου στο Ελαφονήσι στα Χανιά  και πολλές άλλες.

 

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Πως ορίζεται ο ‘στενός πυρήνας’ της προστατευόμενης περιοχής και με ποια κριτήρια στη συνέχεια θα γίνει η εν λόγω μελέτη και η πρόταση εκμετάλλευσης;

2.Έχει προβλεφθεί η διαδικασία διαβούλευσης με τους εμπλεκομένους φορείς και κυρίως με την τοπική αυτοδιοίκηση;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη

 

Νίκη Φούντα