Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο

Παρασκευή, 24 Μάιος 2013 14:04 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ & AKE

Προς τον Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Θέμα:  «Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο»

Το τελευταίο τρίμηνο του 2012 άρχισε, και συνεχίζεται ακόμη, η ανάρτηση δημοσιευμάτων σχετικά με τη δημιουργία μιας Ελληνικής Επενδυτικής Τράπεζας ή, σύμφωνα με άλλα δημοσιεύματα, ενός Αναπτυξιακού Ταμείου για την Ελλάδα. Επίσης, τα δημοσιεύματα αναφέρουν ότι έχει γίνει παρουσίαση των χαρακτηριστικών του Ταμείου σε στελέχη της Γερμανικής Τράπεζας KfW, ενώ έχει υπογραφεί και Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης του Qatarγια την ίδρυση ενός επενδυτικού ταμείου προσανατολισμένου στην υποστήριξη των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ).

Είναι γεγονός ότι στηρίζουμε κάθε ενέργεια που θα μπορούσε να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Ελληνικής Οικονομίας με την προϋπόθεση όμως ότι α) διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον και διέπεται από διαφάνεια τόσο στη διαμόρφωση του οργανισμού όσο και στη λειτουργία του, β) δεν παρεμβαίνει στον προγραμματισμό και στην υλοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και του ΕΣΠΑ αλλά, αντίθετα, ενισχύει τη δυναμική τους, γ) δεν «εκθέτει» τον Έλληνα επενδυτή στους κινδύνους της ασύμμετρης πληροφόρησης, και δ) γενικότερα, δεν δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από εκείνα που υποτίθεται ότι θα επιλύσει.

Σε συνέχεια των ανωτέρω, και δεδομένου ότι η χώρα βρίσκεται σε ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή όσον αφορά στην αναπτυξιακή της προοπτική οι δε διαθέσιμοι πόροι (ΠΔΕ & ΕΣΠΑ) βρίσκονται ήδη στα όρια τους, είμαστε ιδιαίτερα επιφυλακτικοί μήπως οδηγούμεθα σε μορφή εταιρείας επενδύσεων μεταβλητού κεφαλαίου.

Ερωτάται ο Υπουργός:

1)Ποια θα είναι η ακριβής μορφή του Ταμείου αυτού; Αληθεύει ότι θα πρόκειται για Εταιρεία Επενδύσεων Μεταβλητού Κεφαλαίου; Ποιές θα είναι οι πηγές χρηματοδότησής του;

2)Πως θα οργανωθεί και στελεχωθεί;

3)Που θα εδρεύει και από ποιο Δίκαιο θα διέπεται; 

4)Σε ποιους συγκεκριμένους τομείς θα στοχεύει; 

5)Υπάρχει μελέτη επιπτώσεων στην Ελληνική οικονομία από τη δημιουργία του;

Θα εκτιμούσαμε ιδιαίτερα να μας δοθεί το πόρισμα της Επιτροπής του Υπουργείου που έχει επεξεργασθεί το projectαυτό ή/και την μελέτη του διεθνούς συμβουλευτικού οίκου που το έχει αναλάβει.

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη