Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Εναλλακτικός Τουρισμός και Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου

Εναλλακτικός Τουρισμός και Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοΥς       

  • TουρισμοΥ

  • ΑνΑπτυξης & ΑνταγωνιστικΟτητας 

 

Θέμα: Εναλλακτικός Τουρισμός και Επιμήκυνση Τουριστικής Περιόδου

Σε Ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προσδιοριστεί η αγορά της ενεργού αναψυχής με την υπο-αγορά της Σωματικής ευεξίας και των υπαίθριων δραστηριοτήτων. Πάνω από 30.000 μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται στην αγορά αυτή με πάνω από 400.000 εργαζομένους. Στην Ελλάδα όμως ακόμη επικρατεί σύγχυση σε διοίκηση, ακαδημαϊκούς αλλά και την τουριστική αγορά σχετικά με τις εναλλακτικές μορφές τουρισμού και το τι αυτές αντιπροσωπεύουν, παρά το γεγονός ότι στο χώρο αυτό δραστηριοποιούνται πολλές μικρές επιχειρήσεις με πολλαπλά οφέλη στην απασχόληση, την περιφερειακή ανάπτυξη, τη διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος, την εποχικότητα.

Ο εναλλακτικός τουρισμός θεωρείται βιώσιμος τουρισμός ο οποίος, κατά τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (WTO), «ανταποκρίνεται στις ανάγκες των σημερινών τουριστών και των περιοχών προστατεύοντας και αυξάνοντας τις μελλοντικές ευκαιρίες. Οδηγεί στη διοίκηση όλων των πόρων με τέτοιο τρόπο ώστε οικονομικές, κοινωνικές και αθλητικές ανάγκες να ικανοποιούνται, ενώ διατηρεί την πολιτιστική ακεραιότητα, τις ουσιαστικές οικολογικές διαδικασίες, τη βιολογική διαφορετικότητα και τα συστήματα υποστήριξης ζωής».

Η Ελλάδα αποτελεί ιδανικό τόπο για εναλλακτικό τουρισμό. Όμως, παρά τις θετικές προσπάθειες που έχουν γίνει με το θεσμικό πλαίσιο, ο εναλλακτικός τουρισμός έχει αντιμετωπισθεί αποσπασματικά. Δεν υπάρχει μέχρι σήμερα το ενιαίο πλαίσιο πολιτικής, το οποίο να υποστηρίζει ξεκάθαρες και διαφοροποιημένες στρατηγικές και τακτικές διείσδυσης σε διεθνείς αγορές, να διευκολύνει την εν θέματι επιχειρηματικότητα και να συμβάλλει ουσιαστικά στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Αντ’ αυτού, δεν έχει προβληθεί κατάλληλα στο εξωτερικό, ενώ η έμφαση συνεχίζει να δίνεται στο κλασικό μοντέλο τουρισμού. Στις περισσότερες δε περιπτώσεις είναι οι ξένοι που ανακαλύπτουν τον αντίστοιχο φυσικό πλούτο και προοπτική.

Η περίπτωση της Καλύμνου είναι χαρακτηριστική. Ένα νησί με παρακμάζουσα σπογγαλιεία και αμελητέα τουριστική ανάπτυξη, αποκαλύφθηκε από τους αναρριχητές και σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς στην παγκόσμια αναρρίχηση. Σύμφωνα δε με γκάλοπ των μεγαλύτερων αναρριχητικών διαδικτυακών πυλών, η Κάλυμνος είναι σήμερα ο δημοφιλέστερος προορισμός στον κόσμο για αθλητική αναρρίχηση. Το νησί επισκέπτονται 9-10.000 αναρριχητές κάθε χρόνο. Η οργάνωση ή/και βελτίωση των αναρριχητικών πεδίων σε αρκετούς ακόμη προικισμένους με κατάλληλα βράχια ελληνικούς προορισμούς θα μπορούσε να συμβάλλει ταχύτατα σε θεαματική ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού, όπως συμβαίνει σε αντίστοιχες περιοχές στην Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία.  Στο ίδιο μήκος κύματος, θα μπορούσε να αναπτυχθεί και να προωθηθεί κατάλληλα στο εξωτερικό και ο τουρισμός πεζοπορίας, καθώς και άλλες μορφές εναλλακτικού τουρισμού (οικοτουρισμός, γεω-τουρισμός, εθνικά πάρκα, αγρο-τουρισμός, αρχαιολογικός τουρισμός, πολιτιστικός, συνεδριακός, ιατρικός κλπ.).

Σε συνέχεια των παραπάνω

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1) Προτίθεσθε να αντιμετωπίσετε ενιαία τον εναλλακτικό τουρισμό και να τον προωθήσετε κατάλληλα προς ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος;

2) Προτίθεσθε να διευκολύνετε την επιχειρηματικότητα εναλλακτικών μορφών τουρισμού και με ποιο τρόπο;

 

Οι βουλευτές που ερωτούν

 

Ασημίνα Ξηροτύρη Αικατερινάρη 

Θωμάς Ψύρρας