Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων

Παρασκευή, 30 Νοέμβριος 2012 13:21 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων

Β. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής


Θέμα:  Ενεργειακή θωράκιση κτιρίων 

Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων είναι κρίσιμος παράγοντας για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή. Είναι γνωστό ότι αποτελεί διεθνή πρακτική, η επένδυση στην ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων, ώστε να μειωθεί σημαντικά η ενεργειακή κατανάλωση και να εξοικονομηθούν πόροι. Στην Ελλάδα τα κτίρια καταναλώνουν, περίπου, το 40% της τελικής ενέργειας, επιβαρύνοντας κατά μεγάλο ποσοστό τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Για τις συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, τα κτίρια μας αποτελούν, ίσως, τα πιο ενεργοβόρα της Ευρώπης. Είναι εξάλλου γνωστό ότι η Ελλάδα ξοδεύει για θέρμανση, κατά κεφαλήν, περισσότερα από τη Φινλανδία.  Αυτό το εντυπωσιακό δεδομένο μαζί με τις σημερινές συνθήκες κρίσης καθιστά πλήρως αποδεκτή την απαίτηση για  ενεργειακή και περιβαλλοντική αναβάθμιση των κτιρίων.

Ένα δεύτερο δεδομένο είναι ότι η ελληνική κυβέρνηση στη προσπάθεια για καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων προχώρησε στην εξίσωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης με αυτόν του πετρελαίου κίνησης, επιβαρύνοντας όμως ταυτόχρονα τα νοικοκυριά. Μέχρι σήμερα έχει δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην αναπλήρωση μέρους της απώλειας εισοδήματος των νοικοκυριών μέσω της χορήγησης επιδόματος θέρμανσης το οποίο φυσικά αποτελεί ένα σημαντικό βοήθημα, ιδιαίτερα για τα φτωχά νοικοκυριά, αλλά και για τις ακριτικές περιοχές της χώρας, αλλά αποτελεί μία λύση ανάγκης και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει μια βιώσιμη πολιτική.

Σε περιόδους κρίσης μας διαφεύγει συχνά ότι η απώλεια εισοδήματος μπορεί και πρέπει να αντισταθμιστεί με πολιτικές εξοικονόμησης μέσω του εξορθολογισμού τομέων όπου η σπατάλη είναι γνωστή. Τέτοιες πολιτικές πρέπει να ασκούνται συστηματικά και εντατικά σε εθνική κλίμακα με τις όσο το δυνατό λιγότερες γραφειοκρατικές αγκυλώσεις.

Μια τέτοια πολιτική επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί από το 2008 στη χώρα μας, όταν ενσωμάτωσε με πολύ μεγάλη καθυστέρηση την Κοινοτική Νομοθεσία που επιβάλλει τον έλεγχο της Ενεργειακής Συμπεριφοράς των κτιρίων. Η πολιτική αυτή προωθήθηκε μέσω του Προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον" στο οποίο παρόλο που υπήρξε μεγάλη ζήτηση τα αποτελέσματα είναι πενιχρά, λόγω κυρίως της πολύ μεγάλης γραφειοκρατίας που απαιτεί.

Πρόσφατα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Ανάπτυξης αποδέχτηκε ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει αρκετά καλή απορροφητικότητα αλλά αν είχε απλούστερη δομή θα ήταν κατά πολύ υψηλότερη. Τόνισε επίσης ότι θα κατέθετε τις προτάσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης προς το καθ' ύλην αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής ώστε να μειωθούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και 50%.

Πέραν όμως του προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον", του οποίου οι πόροι είναι περιορισμένοι, θα πρέπει να στηριχθούν περαιτέρω παρόμοιες δράσεις ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων με πόρους που μπορούν να προέλθουν είτε από την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου καυσίμων, είτε από το Πράσινο Ταμείο. Θα πρέπει δηλαδή η πολιτεία να μεταβεί σε μία λογική συνεχούς ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού αποθέματος της χώρας ώστε να προκύψουν γι αυτήν πολλαπλά οφέλη.

Μετά τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Έχουν κατατεθεί οι προτάσεις του ΥΠΑΝ προς το ΥΠΕΚΑ για απλούστευση των διαδικασιών του Προγράμματος "Εξοικονομώ κατ' οίκον" και ποιες είναι αυτές; Υπάρχει πρόθεση το συγκεκριμένο πρόγραμμα να ενισχυθεί με περισσότερους πόρους δίνοντας επιπλέον κίνητρα για ενεργειακή θωράκιση των κτιρίων που θα οδηγήσει στην μεγάλη εξοικονόμηση στο κόστος λειτουργίας τους;

2.Υπάρχει η πρόθεση από πλευράς των υπουργείων ώστε να διοχετευθεί μέρος των εσόδων από τη πάταξη του λαθρεμπορίου καυσίμων σε επιδότηση της ενεργειακής θωράκισης των κτιρίων με προφανή οφέλη τόσο για την τόνωση της αγοράς εργασίας στον συγκεκριμένο κλάδο, όσο και για την οικονομία γενικότερα, αφού τέτοιου είδους επιδοτήσεις δίνονται μία μοναδική φορά σε αντίθεση για παράδειγμα με το επίδομα θέρμανσης το οποίο δίδεται κάθε χρόνο;

                                                                                                            

Η Βουλευτής  που ερωτά 

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ