Ενιαίο Δίκτυο Μεταφορών ΕΕ - Θα αναβαθμιστούν οι ελληνικές μεταφορικές συνδέσεις;

Δευτέρα, 22 Σεπτέμβριος 2014 13:41 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. Υπουργούς:

Α. Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Β. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

 

Θέμα:  Ενιαίο Δίκτυο Μεταφορών ΕΕ - Θα αναβαθμιστούν οι ελληνικές μεταφορικές συνδέσεις;

Έως το 2030 προβλέπεται να έχει αναμορφωθεί το δίκτυο μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ΕΕ κάλεσε τα κράτη-μέλη να προτείνουν, μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου 2015, σχέδια για την αξιοποίηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ύψους 11,9 δισ. ευρώ, με σκοπό τη βελτίωση των ευρωπαϊκών μεταφορικών συνδέσεων. Πρόκειται για το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα ενιαίο ποσό ευρωπαϊκής χρηματοδότησης που διατίθεται για υποδομές μεταφορών, οι οποίες θα δώσουν νέα πνοή στην οικονομία της ενιαίας αγοράς.

Η χρηματοδότηση θα είναι επικεντρωμένη στους 9 κύριους διαδρόμους μεταφορών, και θα στοχεύει στην εξάλειψη των σημείων κυκλοφοριακής συμφόρησης, στη ριζική αλλαγή των συνδέσεων Ανατολής-Δύσης και στον εξορθολογισμό των διασυνοριακών μεταφορών, τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για τους πολίτες όλης της ΕΕ.

Είναι πολύ σημαντική η ευκαιρία αυτή για τη χώρα μας, να αναδείξουμε τη σημασία των μεταφορικών συνδέσεων,  να εκμεταλλευτούμε το μεγάλο ενδιαφέρον και να αξιοποιήσουμε τη χρηματοδότηση. Η Ελλάδαμπορεί να επωφεληθεί κοινοτικών κονδυλίων ύψους 580 εκατ. ευρώ,στο πλαίσιο του ανατολικού διαδρόμου που ξεκινάει από τη βόρεια Γερμανία και φτάνει στον Πειραιά και την Κύπρο.

Ανάμεσα σε άλλα έργα, η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα να διεκδικήσει πόρους για έργα στο νέο αεροδρόμιο του Ηρακλείου στο Καστέλι, για τα λιμάνια Πειραιά, Θεσσαλονίκης, Ηγουμενίτσας, Ηρακλείου και Πάτρας, για τη σιδηροδρομική Εγνατία, καθώς και για διασυνοριακά τμήματα οδικών αξόνων που συνδέουν τη χώρα μας με γειτονικές χώρες.

Έμφαση δίνεται επίσης και στις συνδυασμένες μεταφορές, αναδεικνύοντας τον κομβικό ρόλο του σιδηρόδρομου.

Αναλυτικότερα προβλέπεται ότι θα συνδέει:

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στη χώρα μας πρόταση για χρηματοδότηση θαμπορούσε να γίνει για τα παρακάτω δίκτυα:

Με δεδομένο ότι:

ώστε να αποκτήσουμε καλύτερες συνδέσεις, να καταστούμε ανταγωνιστικότεροι και να παρέχουμε ευκολότερες και ταχύτερες μεταφορές στους πολίτες και τις επιχειρήσεις, πολύ περισσότερο όταν το επικαιροποιημένο πλαίσιο για την εφοδιαστική αλυσίδα νομοθετείται.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Η Κυβέρνηση θα υποβάλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πρότασης για την αξιοποίηση των διατιθέμενων ευρωπαϊκών κονδυλίων;
  2. Προτίθεστε να συμπεριλάβετε στο σχέδιο αυτό μεταφορικές υποδομές που δεδομένα υστερούν στην χώρα μας, όπως οι σιδηροδρομικές συνδέσεις έτσι ώστε να αναδειχθεί η σημασία των μεταφορών στην ευημερία και ανάπτυξη της χώρας μας;

Η βουλευτήςπου ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη - Αικατερινάρη