Επιβολή προστίμων από το ΙΚΑ σε σχολεία

Δευτέρα, 03 Φεβρουάριος 2014 12:07 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοYς

Α. Παιδείας και Θρησκευμάτων

Β. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας

Γ. Οικονομικών

 

Θέμα: Επιβολή προστίμων από το ΙΚΑ σε σχολεία 

Κατά το τελευταίο διάστημα αυξάνονται δραματικά οι περιπτώσεις δημόσιων σχολείων (π.χ. στην Πτολεμαΐδα, Μαγνησία κ.λπ.), τα οποία καλούνται να πληρώσουν ιδιαίτερα υψηλό πρόστιμο στο Ι.Κ.Α., λόγω εκπρόθεσμης καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ωρομισθίων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών, κυρίως για την περίοδο έως το σχολικό έτος 2010-2011.

Ωστόσο, παραβλέπεται το γεγονός ότι η καταβολή των εν θέματι εισφορών από τα σχολεία γινόταν πάντοτε ταυτόχρονα με την καταβολή από το κράτος των χρημάτων για τη μισθοδοσία των παραπάνω εκπαιδευτικών.

Το σχολείο βεβαίωνε την εργασία τους και όταν έρχονταν καθυστερημένα τα εντάλματα πληρωμών, πληρώνονταν καθυστερημένα τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι εισφορές στο Ι.Κ.Α. Η καθυστέρηση στη μισθοδοσία ήταν συνήθης, η ευθύνη όμως, εκ των πραγμάτων, δεν ανήκε στα σχολεία.

Τώρα συμβαίνει το παράδοξο να ζητά το Ι.Κ.Α., δηλαδή το κράτος, τις εισφορές από τους καθυστερημένους μισθούς των εργαζομένων από τα σχολεία, τη στιγμή που το ίδιο δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τη μισθοδοσία (!). 

Δεδομένου ότι:

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.Πώς τεκμηριώνεται η επιβολή προστίμων στα ήδη προβληματικά, αλλά όχι από δική τους ευθύνη, σχολεία;

2.Προβλέπεται να  ανακληθούν τα πρόστιμα που έχουν ήδη επιβληθεί;

3.Πώς σχεδιάζετε να αντιμετωπίσετε την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας ώστε να μην υπάρχει ανάγκη επιβολής προστίμων;

4.Εξετάζεται το αίτημα της Ο.Λ.Μ.Ε. να εκδοθεί νέα ερμηνευτική εγκύκλιος από το Ι.Κ.Α., η οποία θα εξαιρεί τα σχολεία από τα πρόστιμα αυτά;

 

Η βουλευτής  που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη