Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Επιβολή προστίμων για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα αστικά λύματα

Επιβολή προστίμων για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα αστικά λύματα

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Θέμα: Επιβολή προστίμων για τα επικίνδυνα απόβλητα και τα αστικά λύματα

Την επιβολή προστίμου στην Ελλάδα, με ένα κατ’ αποκοπή ποσό ύψους 14.904.736 ευρώ και ημερήσια χρηματική ποινή 72.864 ευρώ έως ότου εκπληρωθούν οι υποχρεώσεις ζητά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Κομισιόν με νέα προσφυγή της για ανεπαρκή διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων. Η πρώτη καταδικαστική απόφαση σε βάρος της Ελλάδας ήταν πριν από πέντε χρόνια και υπογράμμιζε την έλλειψη σχεδίου διαχείρισης για την αντιμετώπιση των διαφόρων ειδών επικίνδυνων αποβλήτων, όπως, για παράδειγμα, τα ιατρικά απόβλητα και τις χημικές ουσίες που παραμένουν στο περιβάλλον για μεγάλο χρονικό διάστημα και μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο όπως τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCB) και πολυχλωροτριφαινύλια (PCT).

Η Επιτροπή έκρινε ότι η Ελλάδα εξακολουθεί να μην συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ΕΕ όπως όφειλε να είχε κάνει από το 2013. Ωστόσο, η Ελλάδα δεν έχει υλοποιήσει ούτε καν τα πρώτα αναγκαία βήματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.

Την ίδια ώρα αντίστοιχο πρόβλημα προκύπτει και με την διαχείριση των αστικών λυμάτων. Σήμερα υπάρχουν ακόμη περιοχές στη χώρα όπου αστικά λύματα συχνά καταλήγουν σε χείμαρρους, ρέματα, ποτάμια, λίμνες, στη θάλασσα. Η απουσία αποχετευτικού δικτύου και βιολογικού καθαρισμού και η διατήρηση των βόθρων ήταν η αιτία που η χώρα καταδικάστηκε για πρώτη φορά το 2007. Δυστυχώς δεν συμμορφώθηκε και έτσι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την παρέπεμψε για δεύτερη φορά στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο το 2013, ζητώντας να καταλογιστεί πρόστιμο στη χώρα μας 13 εκατ. ευρώ και επιπλέον 47.462 ευρώ για κάθε ημέρα που θα περνά από την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης του Ευρωδικαστηρίου, η οποία αναμένεται σε λίγους μήνες, έως τη λειτουργία των μονάδων επεξεργασίας.

Το μεγαλύτερο πρόβλημα διαχείρισης αστικών λυμάτων παραμένει στην Αττική όπου απαιτούνται 22 εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, οι οποίες θα εξυπηρετούν 53 οικισμούς. Σήμερα όμως υφίστανται μόνο οι μισές, ενώ οι υπόλοιπες είναι στα σχέδια, κυρίως στην Ανατολική Αττική όπου εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα.

Αντίστοιχα μεγάλο πρόβλημα αντιμετωπίζει και η Θεσσαλονίκη όπου πολλές φορές αστικά λύματα χύνονται ανεξέλεγκτα από αγωγούς στον Θερμαϊκό κόλπο, με αποτέλεσμα να υπόκειται σε μεγάλες πιέσεις και να εμφανίζονται προβλήματα που σχετίζονται αφορούν κυρίως με: την παρουσία βαρέων μετάλλων και άλλων χημικών ενώσεων προτεραιότητας, την παρουσία απορριμμάτων που συσσωρεύονται στο εσωτερικό του κόλπου και δημιουργούν σοβαρό αισθητικό πρόβλημα. δυσάρεστες οσμές που κατά καιρούς εμφανίζονται, κυρίως σε περιόδους με υψηλές θερμοκρασίες, την εμφάνιση τοξικού φυτοπλαγκτού και βιοτοξινών.

Παράλληλα, υπάρχουν δεκάδες εγκαταστάσεις βιολογικών καθαρισμών σε όλη τη χώρα, για τους οποίους δαπανήθηκαν σημαντικοί πόροι (τόσο ευρωπαϊκοί όσο και κρατικοί) για την κατασκευή τους, αλλά παρόλα αυτά υπολειτουργούν ή σε κάποιες περιπτώσεις έχουν εγκαταλειφτεί.

Σε συνέχεια των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Σε ποιο στάδιο βρίσκονται τα σχέδια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων και αστικών λυμάτων, τα οποία αποτελούν βασικό βήμα στην αντιμετώπιση του προβλήματος και αποφυγής των υψηλών προστίμων από τα Ευρωδικαστήριο;
  2. Πότε θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις για τη διαχείριση των παραγόμενων επικίνδυνων αποβλήτων, όπως, για παράδειγμα, εγκαταστάσεις για την αναγέννηση ελαίων, την επεξεργασία των οχημάτων στο τέλος του κύκλου της ζωής τους, την ανακύκλωση συσσωρευτών ή την ανάκτηση ορισμένων μετάλλων; Πως θα αντιμετωπίσετε το ζήτημα των παλαιών αποβλήτων που έχουν αποθηκευτεί προσωρινά, έως ότου καταστεί δυνατή η αποτελεσματική διαχείριση τους;
  3. Σε ποιες ενέργειες έχετε προβεί ώστε να ολοκληρωθεί η κατασκευή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων, ιδιαίτερα στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα; Με ποιο τρόπο θα θέσετε σε πλήρη λειτουργία βιολογικούς καθαρισμούς που κατασκευάστηκαν και σήμερα υπολειτουργούν ή έχουν εγκαταλειφτεί;

Η βουλευτής που ερωτά

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη