Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Επίλυση προβλημάτων υλοποίησης ΕΣΠΑ και αναθεώρησής του

Επίλυση προβλημάτων υλοποίησης ΕΣΠΑ και αναθεώρησής του

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 Προς τον κ. Υπουργo:   Ανaπτυξης, Ανταγωνιστικoτητας, Υποδομων, Μεταφορων  και Δικτυων                                            

Θέμα:  Επίλυση προβλημάτων υλοποίησης ΕΣΠΑ και αναθεώρησής του

 

Σε συνέχεια επίκαιρης ερώτησης μου με θέμα ποια μέτρα θα ληφθούν ώστε η αναθεώρηση του ΕΣΠΑ να συμβάλει ουσιαστικά στην επίλυση των προβλημάτων υλοποίησής του, η οποία συζητήθηκε πριν από 1,5 μήνα και με την αφόρητη πίεση των συσσωρευμένων προβλημάτων αλλά και του κινδύνου απώλειας πόρων επανέρχομαι στο θέμα διαπιστώνοντας ότι πολύ λίγα γίνανε σ' αυτό το διάστημα.

Σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα υπολογίζεται ότι η υστέρηση απορρόφησης κοινοτικών πόρων στο τέλος του 2012 σε σχέση με τους στόχους τόσο του κανόνα ν+3 όσο και του μνημονίου θα είναι πολύ μεγάλη. Ιδιαίτερα σε ότι αφορά τους στόχους του μνημονίου η υστέρηση υπολογίζεται να φτάσει τα 2,5 - 2,7 δις € χωρίς να είναι γνωστές οι επιπτώσεις από τη μη τήρησή του. Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με μία πρόσφατη αποτίμηση έργα ύψους 7,5 δις κινδυνεύουν να μείνουν ανεκτέλεστα έως το τέλος του 2015 και να επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό.

Μέχρι σήμερα δε φαίνεται να έχει προωθηθεί η λύση σε κάποιο από τα προβλήματα. Ανακοινώθηκε από το υπουργείο ότι εστάλησαν για έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι προτάσεις για την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποιες είναι αυτές οι προτάσεις και εάν σ' αυτές τις προτάσεις περιλαμβάνονται τόσο αυτές που αφορούν τα Περιφερειακά Προγράμματα, όσο και τα τομεακά.

Κατά τα λοιπά συνεχίζεται η προβληματική χρηματοδότηση από τις τράπεζες, οι οποίες περιμένουν την ανακεφαλαιοποίησή τους, έχοντας άμεση επίπτωση στις εργοληπτικές εταιρείες που τους έχει ανατεθεί η εκτέλεση μικρών και μεγάλων έργων. Το ίδιο ισχύει και για την ενίσχυση των ΜΜΕ, οι οποίες αναμένουν την υλοποίηση της πρόσφατα υπογραφείσας συμφωνίας με την ΕΤΕπ, ώστε να τονωθεί η ρευστότητά τους.

Επιπρόσθετα, προσφάτως ανακοινώθηκε παράταση ενός μηνός στις διαπραγματεύσεις μεταξύ δημοσίου και παραχωρησιούχων ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή και να γίνει επανεκκίνηση των έργων. Όπως είναι γνωστό τα έργα αυτά αποτελούν το 36% του συνολικού προϋπολογισμού του Προγράμματος Προσπελασιμότητα.

Επίσης τα επιπλέον κονδύλια που απαιτούνται για να συνεχιστούν τα έργα αναμένεται να προκύψουν από την ΕΤΕπ -η οποία είναι επιφυλακτική- και μέσω μόχλευσης των πόρων του ΕΣΠΑ - άμεσα συνδεδεμένης με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

Τέλος, τα πιο προβληματικά προγράμματα αποτελούν το Περιβάλλον, η Ψηφιακή Σύγκλιση  από τα οποία ενδεχομένως θα μπορούσαν να μεταφερθούν πόροι σε άλλα προγράμματα και ιδιαίτερα σε εκείνα που δημιουργούν θέσης απασχόλησης όπως το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Βέβαια η προστασία και τα έργα του περιβάλλοντος , όπως και η ψηφιακή σύγκλιση είναι μεγάλα και άκρως ζητούμενα για τη χώρα μας και την βιώσιμη ανάπτυξή της  και θα έπρεπε να εξαντληθούν όλα τα περιθώρια αξιοποίησης και των κοινοτικών πόρων.

 

Μετά από αυτά ερωτάται ο κ. Υπουργός                                                     

1.Ποιες είναι οι προτάσεις αναθεώρησης του ΕΣΠΑ που εστάλησαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Αφορούν τόσο τα τομεακά όσο και τα Περιφερειακά Προγράμματα;

2.Στην περίπτωση που δεν μπορούν να λυθούν τα προβλήματα των ΕΠ Περιβάλλον και Ψηφιακής σύγκλησης, περίπτωση που απευχόμαστε,  και εμπρός στον κίνδυνο να χαθούν κοινοτικοί πόροι απαραίτητοι για την επιβίωση της χώρας, υπάρχουν περιθώρια περικοπής κονδυλίων από τα συγκεκριμένα προγράμματα και απόδοσή τους στο πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα;

3.Υπάρχουν επιπτώσεις και ποιες είναι αυτές από τη μη τήρηση των στόχων εισροής κοινοτικών πόρων που θέτει το μνημόνιο;

 

 

Η Βουλευτής  που ερωτά

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ