Επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας που προκύπτουν από τη συγχώνευση του Νοσοκομείου Παναγία με αυτό του Αγ. Παύλου

Τετάρτη, 14 Νοέμβριος 2012 13:39 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

Α. Υγείας

Β. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών  και Δικτύων

                                           

Θέμα:  Επίλυση των προβλημάτων λειτουργίας που προκύπτουν από τη συγχώνευση του Νοσοκομείου Παναγία με αυτό του Αγ. Παύλου

Τον Ιούνιο του 2011, στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης των υπηρεσιών υγείας, προωθήθηκε από το Υπουργείο Υγείας η ένταξη στο ΕΣΥ του Νοσοκομείου Παναγία, μοναδικού νοσοκομείου ΙΚΑ στην ανατολική Θεσσαλονίκη, μέσω της συγχώνευσής του με το Νοσοκομείο Αγ. Παύλος. Κύριος στόχος αυτής της ενέργειας ήταν η εξοικονόμηση πόρων αφού το Νοσοκομείο Παναγία στεγάζεται σε μισθωμένο κτίριο, το ενοίκιο του οποίου είναι υπέρογκο. Πιο συγκεκριμένα    προβλέπονταν η μεταφορά του Ουρολογικού Τμήματος και της Μονάδας Λιθοτριψίας στο Νοσοκομείο Παπανικολάου, η μεταφορά του Ορθοπαιδικού Τμήματος στο Νοσοκομείο Γεννηματάς και η μεταφορά των υπολοίπων τμημάτων στον Νοσοκομείο Άγιος Παύλος, όπου προτείνεται η επέκτασή του με την ανάπτυξη άλλων 150 κλινών.          

Πλέον το Παναγία έχει σήμερα ενιαία διοίκηση με τον Αγ. Παύλο και λειτουργεί ως παράρτημά του, ενώ από τον Απρίλιο του 2012 έχει λήξει η σύμβαση μίσθωσης για το κτίριο στο οποίο στέγαζεται χωρίς να έχει ληφθεί μέριμνα για την συνέχισή της ή όχι. Παράλληλα, δεν έχει προχωρήσει η δημιουργία νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Αγ. Παύλος ώστε να μεταφερθούν οι κλινικές του Νοσοκομείου Παναγία, αλλά και για να συνεχίσουν να προσφέρονται υπηρεσίες υγείας στους κατοίκους της Ανατολικής Θεσσαλονίκης και των όμορων οικισμών του Ν. Χαλκιδικής.

Είναι χαρακτηριστικό ότι τα δύο νοσοκομεία εξυπηρετούν σήμερα πληθυσμό 370.000 κατοίκων διαθέτοντας περίπου 400 κλίνες, όταν όλη η υπόλοιπη Θεσσαλονίκη εξυπηρετείται από επτά (7) νοσοκομεία και 3.600 περίπου κλίνες. Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν έντονες κινητοποιήσεις τόσο από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης και των κατοίκων της περιοχής, όσο και από την πλευρά των εργαζομένων στο Νοσοκομείο Παναγία ενάντια στην εσπευσμένη συγχώνευση του με το Νοσοκομείο Αγ. Παύλος. Οι Δημοτικές αρχές των Δήμων οι οποίοι εξυπηρετούνται από το νοσοκομείο, δηλώνουν ότι είναι υπέρ της συγχώνευσης αλλά αφού πρώτα δημιουργηθεί η νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο Αγ. Παύλος, ενώ οι εργαζόμενοι συμπληρώνουν και την ανάγκη εξόφλησης των δεδουλευμένων σε 65 εργαζόμενους της Euromedica στην οποία ανήκει το κτίριο, βάσει της σύμβασης μίσθωσης που έχει υπογράψει μαζί της το δημόσιο.

Τέλος, σε ότι αφορά την ανέγερση νέας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Αγ. Παύλος και με βάση συγκεχυμένες πληροφορίες που υπάρχουν, μέχρι σήμερα φέρεται να έχει κατατεθεί μόνο μία προμελέτη για ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για προβλήματα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Μετά τα παραπάνω ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί

1.Υπάρχει πρόβλεψη παράτασης της λειτουργίας του Νοσοκομείου Παναγία, έως ότου λυθεί οριστικά το θέμα της μετεγκατάστασης των κλινικών του σε νέα πτέρυγα στο Νοσοκομείο Αγ. Παύλος;

2.Έχουν εξασφαλιστεί τα κονδύλια για την εξόφληση τόσο των δεδουλευμένων του προσωπικού του Νοσοκομείου, όσο και των ενοικίων;

3.Πόσο εφικτή είναι η ένταξη του έργου της ανέγερσης νέας πτέρυγας στο ΕΣΠΑ, τη στιγμή που μέχρι σήμερα υπάρχει μόλις μία προμελέτη και βρισκόμαστε στο τέλος της προγραμματικής περιόδου 2007-13; Έχει επεξεργαστεί το Υπουργείο εναλλακτική λύση στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ;

                                                                                                         

Η Βουλευτής  που ερωτά 

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ - ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ