Home Κοινοβουλευτικός Έλεγχος Επίσπευση των διαδικασιών για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την άμεση προώθηση των ενεργειών του

Επίσπευση των διαδικασιών για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την άμεση προώθηση των ενεργειών του

E-mail Εκτύπωση PDF

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κκ. ΥπουργοΥς

- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

- ΑνΑπτυξης & ΑνταγωνιστικΟτητας

- ΔικαιοσΥνης

- ΕργασΙας και ΚοινωνικΩν ΑσφαλΙσεων

Θέμα: Επίσπευση των διαδικασιών για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για την άμεση προώθηση των ενεργειών του

Με το ν. 4224/2013 (Α’ 288) ψηφίστηκε, μεταξύ άλλων, η σύσταση Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους το οποίο θα εισάγει και θα παρακολουθεί τις απαραίτητες δράσεις για τη προώθηση δημιουργίας του μόνιμου μηχανισμού της επίλυσης του μη εξυπηρετούμενου ιδιωτικού χρέους φυσικών και νομικών προσώπων καθώς και επιχειρήσεων. Το μόνιμο δε αυτό πλαίσιο διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών προβλέπεται να ισχύσει από το 2015. Στη βάση της συζήτησης προβλέπεται, μεταξύ άλλων, να οριοθετηθούν οι έννοιες της «αποδεκτής δαπάνης διαβίωσης» και του «συνεργάσιμου δανειολήπτη».

Οι παραπάνω προς τη σωστή κατεύθυνση διατάξεις, καθώς και οι προαναφερθέντες όροι παραπέμπουν, εν μέρει, στο Ιρλανδικό μοντέλο το οποίο όμως εμπεριέχει, υπό προϋποθέσεις, και ‘κούρεμα’ χρέους. Στο ίδιο μήκος κύματος αλλά πολύ πιο ενισχυμένο εμφανίζεται και το Ισλανδικό μοντέλο το οποίο περιλαμβάνει διαγραφή χρεών νοικοκυριών για στεγαστικά δάνεια σε ποσό μεγαλύτερο των 24.000 ευρώ για κάθε σπίτι και φορολογικές απαλλαγές για διάστημα τριών ετών. Όπως επισημαίνει η πολιτική ηγεσία της Ισλανδίας, η οποία «επιλέγει την δημοκρατία και τα ανθρώπινα δικαιώματα έναντι των τραπεζών», εκτιμάται ότι τα άμεσα οφέλη θα φτάσουν σε σχεδόν 80% των ισλανδικών νοικοκυριών ενώ τα έμμεσα οφέλη θα φτάσουν στον καθένα, θα αυξηθεί δε η οικονομική ανάπτυξη και η αγοραστική δύναμη των πολιτών.

Υπό το φως ευρωπαϊκών και εθνικών εξελίξεων και αντίστοιχων νομοθετικών ρυθμίσεων, διερωτάται κανείς για το πώς τελικά θα εφαρμοστεί το ‘ευρωπαϊκό’ μοντέλο στην Ελλάδα. Ο χρόνος πιέζει ασφυκτικά και περιορίζεται ακόμη περισσότερο  μια και οι όποιες τελικές αποφάσεις τελούν υπό την έγκριση της Τρόικα, οι δε πλειστηριασμοί απελευθερώνονται το 2015 που σημαίνει ότι ο μηχανισμός θα πρέπει εντός του 2014 όχι απλά να έχει εγκαθιδρυθεί αλλά και να έχει λειτουργήσει.  

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεχούς μείωσης των εισοδημάτων και των διαρκώς αυξανόμενων φορολογικών υποχρεώσεων, μεγάλο ποσοστό των πολιτών αδυνατεί πλέον να καλύψει τις φορολογικές του υποχρεώσεις πόσο μάλλον τις υποχρεώσεις του έναντι των τραπεζών, ιδιαίτερα δε, όταν αυτές αφορούν περισσότερες της μίας τράπεζες. 

Δεδομένου ότι:

  • Θα πρέπει να επισπευσθεί η έκδοση πράξης Υπουργικού Συμβουλίου για το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
  • Δεν έχει διευκρινιστεί το όριο των αποδεκτών δαπανών διαβίωσης.
  • Εμπειρικά, οι χρόνοι διευθέτησης σχετικών ζητημάτων και ολοκλήρωσης των ρυθμίσεων είναι πολύ μεγάλοι.
  • Για ένα μεγάλο τμήμα των πολιτών δεν προκύπτει υπόλοιπο μετά την αφαίρεση πάγιων και ανελαστικών δαπανών καθώς και φορολογικών υποχρεώσεων.
  • Άλλα ευρωπαϊκά μοντέλα επίλυσης του προβλήματος του ιδιωτικού χρέους περιλαμβάνουν και ‘κούρεμα’ χρέους από στεγαστικά δάνεια. 

Ερωτώνται οι κκ. Υπουργοί:

1.Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα έκδοσης της πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου για τη λειτουργία του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους;

2.Πώς και πότε θα καθορισθεί το όριο των αποδεκτών δαπανών διαβίωσης; Θα συμπεριληφθούν σε αυτό τα τιμολόγια των οργανισμών κοινής ωφελείας;

3.Πως προβλέπεται να αντιμετωπιστούν περιπτώσεις πολλαπλών δανείων (έναντι περισσότερων της μίας τραπεζών);

4.Πώς θα αντιμετωπιστούν τα δάνεια Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων και επαγγελματιών που δεν έχουν (και είναι πολλοί) φορολογική ενημερότητα;

5.Πώς προβλέπεται να αντιμετωπιστεί η περίπτωση κατά την οποία, αφαιρουμένων των αποδεκτών δαπανών διαβίωσης και των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών, δεν προκύπτει υπόλοιπο για την κάλυψη πολλαπλών ή μη υποχρεώσεων προς τράπεζες;

6.Εξετάζεται η περίπτωση διαγραφής μέρους χρεών υπό προϋποθέσεις;

 

Η βουλευτής  που ερωτά

 

Ασημίνα Ξηροτύρη-Αικατερινάρη