Έργα υποδομής και βελτίωσης του Οδικού Δικτύου Ανατολικού Πηλίου

Τρίτη, 26 Φεβρουάριος 2013 16:53 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

Ερώτηση προς τους Υπουργούς:

Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

 

Θέμα: Έργα υποδομής και βελτίωσης του Οδικού Δικτύου Ανατολικού Πηλίου 

Η κακή κατάσταση του οδικού δικτύου του ανατολικού Πηλίου, μια περιοχή με έντονα γεωλογικά χαρακτηριστικά που δημιουργούν προβλήματα στην ευστάθεια των πρανών του οδοστρώματος, είναι γνωστή όπως επίσης και οι κίνδυνοι που εγκυμονεί για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής.  

Σοβαρότατα είναι τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στον οδικό άξονα του Ανατολικού Πηλίου από την παλαιότητα του δικτύου, την ανεπάρκεια του οδοστρώματος και την έλλειψη τεχνικών έργων και έργων συντήρησης. Οι ελλείψεις αυτές σε συνδυασμό με τις έντονες καιρικές συνθήκες στην περιοχή κυρίως κατά τους χειμερινούς μήνες και τα μεγάλης έκτασης γεωτεχνικά προβλήματα (κατολισθήσεις πρανών σε περισσότερες από 30 θέσεις του οδικού δικτύου, καθιζήσεις και καταστροφές οδοστρώματος), τα οποία δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς, λειτουργούν αθροιστικά και ανατροφοδοτούν και μεγιστοποιούν τις φθορές στο οδικό δίκτυο του ανατολικού Πηλίου.

Από τη Ζαγορά μέχρι τις Μηλιές η κατάσταση του οδικού άξονα είναι κάκιστη: Εργασίες συντήρησης του δικτύου δεν έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, τα έργα υποδομής είναι ανύπαρκτα, επαρκή δίκτυα απορροής ομβρίων και άρδευσης στην ευρύτερη περιοχή δεν υπάρχουν επιβαρύνοντας άμεσα ή έμμεσα το οδικό δίκτυο.

Όπως ήδη αναφέραμε, ο οδικός άξονας έχει παλαιότητα και ανεπάρκεια οδοστρώματος γι’ αυτό και σε πολλά σημεία -σε συνδυασμό με την επιβάρυνση του με φορτία κυκλοφορίας πολύ μεγαλύτερα από αυτά που προβλέφθηκαν κατά το χρόνο κατασκευής του- γίνεται ιδιαίτερα επικίνδυνος για την ασφάλεια των συγκοινωνιών και μεταφορών.  

 Με βάση τα προαναφερόμενα,

ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί: 

 

Οι ερωτώντες βουλευτές 

Ασημίνα Ξηροτύρη 

Θωμάς Ψύρρας