Η διαδικασία τοποθετήσεων αναπληρωτών ειδικοτήτων στα σχολεία ΕΑΕΠ απαιτεί άμεση παρέμβαση του Υπουργείου

Δευτέρα, 15 Οκτώβριος 2012 11:21 Ερωτήσεις/ΑΚΕ
Εκτύπωση

ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς τον κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού

 

Θέμα:  Η διαδικασία τοποθετήσεων αναπληρωτών ειδικοτήτων στα σχολεία ΕΑΕΠ απαιτεί άμεση παρέμβαση του Υπουργείου

 

Η από 25.09.2012 ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας των προσλήψεων αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ειδικοτήτων (Θεατρολόγων και Εικαστικών) από την οποία απουσίαζαν μεγάλες διευθύνσεις (μεταξύ των οποίων και οι Α΄, Β΄, και Δ΄ Θεσσαλονίκης) και η διαπίστωση πως κάποιες διευθύνσεις ζήτησαν εκπαιδευτικούς μόνο μειωμένου ωραρίου ενώ η Α΄ και η Β΄ Θεσσαλονίκης ξέχασαν να αποστείλουν στο Υπουργείο τις ελλείψεις τους σε εκπαιδευτικό προσωπικό ειδικοτήτων, συνοδεύτηκε από τη θετική διάθεση του Υπουργείου να λύσει άμεσα το πρόβλημα που προκλήθηκε.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες παραδέχτηκαν το λάθος τους και σημειώθηκε άμεσα αποστολή των κενών στο Υπουργείο καθώς και διόρθωση των κενών με την παράλληλη μετατροπή των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό από μειωμένου σε πλήρους ωραρίου. Οι Σύλλογοι των αναπληρωτών εκπαιδευτικών υπέβαλλαν σχετικό υπόμνημα με το οποίο αιτούνταν πάγωμα της διαδικασίας τοποθετήσεων των αναπληρωτών ειδικοτήτων, «άνοιγμα» των κενών σε όλες τις Διευθύνσεις και ανακοινοποίηση στο ορθό του πίνακα τοποθετήσεων. Το Υπουργείο δεν έκανα δεκτά τα εν λόγω αιτήματα, επισημαίνοντας επίσης ότι αν γινόταν πάγωμα της διαδικασίας θα αφορούσε μόνο την προσθήκη των δύο περιοχών που παρέλειψαν να δηλώσουν τα κενά τους. 

Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει καμία ενέργεια από την πλευρά του Υπουργείου ούτε προσπάθεια από το Συνήγορο του Πολίτη, παρά τις συνεχείς πιέσεις των εκπαιδευτικών και της ΔΟΕ αλλά και το αίτημα των Διευθύνσεων για αποκατάσταση του λάθους. Οι εκπαιδευτικοί ωστόσο υπό την απειλή διαγραφής τους από τον πίνακα αναπληρωτών, όχι μόνο για το τρέχον αλλά και για το επόμενο έτος, προχώρησαν σε ανάληψη εργασίας.

 

Δεδομένου ότι:

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1.Γιατί δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα καμία μέριμνα διόρθωσης του λάθους;

2.Προτίθεται να ανακαλέσει τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών που έγιναν κατά παρέκλισην της σειράς κατάταξης και να επαναλάβει τη διαδικασία τοποθέτησης, επανορθώνοντας με τον τρόπο αυτό την αδικία που συντελέστηκε εις βάρος των εκπαιδευτικών;

3.Πότε προγραμματίζεται η Β’ φάση προσλήψεων έτσι ώτε να καλυφθούν όλες οι κενές θέσεις;

 

 

Η Βουλευτής που ερωτά

                                                     

ΑΣΗΜΙΝΑ  ΞΗΡΟΤΥΡΗ-ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ